Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.302
pages
 
(4 kullanıcıdan 6 ara revizyon gösterilmiyor)
6. satır: 6. satır:
 
Yayımlandıgı R. Gazete:Tarih :12/6/2009 Sayı :27256
 
Yayımlandıgı R. Gazete:Tarih :12/6/2009 Sayı :27256
   
 
==BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaslık Hizmetlerinin Yürütülmesi==
==Birinci Bölüm==
 
   
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaslık Hizmetlerinin Yürütülmesi
 
 
===Amaç===
 
===Amaç===
  +
'''Madde 1''' – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına dair is ve islemlerin
 
yürütülmesine iliskin usul ve esasları belirlemektir.
+
'''Madde 1''' – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına dair is ve islemlerin yürütülmesine iliskin usul ve esasları belirlemektir.
  +
 
===Kapsam===
 
===Kapsam===
  +
'''Madde 2''' – (1) Bu Kanun, Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına iliskin esasların düzenlenmesine ve
 
vatandaslık hizmetlerinin yürütülmesine iliskin usulleri kapsar.
+
'''Madde 2''' – (1) Bu Kanun, Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına iliskin esasların düzenlenmesine ve vatandaslık hizmetlerinin yürütülmesine iliskin usulleri kapsar.
  +
 
===Tanımlar===
 
===Tanımlar===
  +
 
'''Madde 3''' – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
 
'''Madde 3''' – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
   
a) Bakanlık: �çisleri Bakanlıgını,
+
a) Bakanlık: içisleri Bakanlıgını,
   
 
b) Çok vatandaslık: Türk vatandasının aynı anda birden çok vatandaslıga sahip olmasını,
 
b) Çok vatandaslık: Türk vatandasının aynı anda birden çok vatandaslıga sahip olmasını,
   
c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaslık �sleri Genel Müdürlügünü,
+
c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaslık isleri Genel Müdürlügünü,
   
 
ç) Türk vatandası: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaslık bagı ile baglı olan kisiyi,
 
ç) Türk vatandası: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaslık bagı ile baglı olan kisiyi,
   
 
d) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaslık bagı bulunmayan kisiyi,ifade eder.
 
d) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaslık bagı bulunmayan kisiyi,ifade eder.
  +
 
===Vatandaslık hizmetlerinin yürütülmesi===
 
===Vatandaslık hizmetlerinin yürütülmesi===
  +
'''Madde 4''' – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına ve kaybına iliskin hizmetler yurt içinde Bakanlık, yurt dısında
 
ise dıs temsilcilikler tarafından yürütülür.
+
'''Madde 4''' – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına ve kaybına iliskin hizmetler yurt içinde Bakanlık, yurt dısında ise dıs temsilcilikler tarafından yürütülür.
  +
==İkinci Bölüm==
 
Türk Vatandaslıgının Kazanılması
+
==İKİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaslıgının Kazanılması==
   
 
===Türk vatandaslıgının kazanılması halleri===
 
===Türk vatandaslıgının kazanılması halleri===
  +
 
'''Madde 5''' – (1) Türk vatandaslıgı, dogumla veya sonradan kazanılır.
 
'''Madde 5''' – (1) Türk vatandaslıgı, dogumla veya sonradan kazanılır.
  +
 
===Dogumla kazanılan vatandaslık===
 
===Dogumla kazanılan vatandaslık===
'''Madde 6''' – (1) Dogumla kazanılan Türk vatandaslıgı, soy bagı veya dogum yeri esasına göre kendiliginden
+
'''Madde 6''' – (1) Dogumla kazanılan Türk vatandaslıgı, soy bagı veya dogum yeri esasına göre kendiliginden kazanılır. Dogumla kazanılan vatandaslık dogum anından itibaren hüküm ifade eder.
  +
kazanılır. Dogumla kazanılan vatandaslık dogum anından itibaren hüküm ifade eder.
 
 
===Soy bagı===
 
===Soy bagı===
'''Madde 7''' – (1) Türkiye içinde veya dısında Türk vatandası ana veya babadan evlilik birligi içinde dogan çocuk
+
'''Madde 7''' – (1) Türkiye içinde veya dısında Türk vatandası ana veya babadan evlilik birligi içinde dogan çocuk Türk vatandasıdır.
  +
Türk vatandasıdır.
 
 
(2) Türk vatandası ana ve yabancı babadan evlilik birligi dısında dogan çocuk Türk vatandasıdır.
 
(2) Türk vatandası ana ve yabancı babadan evlilik birligi dısında dogan çocuk Türk vatandasıdır.
  +
(3) Türk vatandası baba ve yabancı anadan evlilik birligi dısında dogan çocuk ise soy bagı kurulmasını saglayan usul
 
ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaslıgını kazanır.
+
(3) Türk vatandası baba ve yabancı anadan evlilik birligi dısında dogan çocuk ise soy bagı kurulmasını saglayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaslıgını kazanır.
   
 
===Dogum yeri===
 
===Dogum yeri===
72. satır: 77. satır:
 
ç) Genel saglık bakımından tehlike teskil eden bir hastalıgı bulunmamak,
 
ç) Genel saglık bakımından tehlike teskil eden bir hastalıgı bulunmamak,
   
d) �yi ahlak sahibi olmak,
+
d) iyi ahlak sahibi olmak,
   
 
e) Yeteri kadar Türkçe konusabilmek,
 
e) Yeteri kadar Türkçe konusabilmek,
94. satır: 99. satır:
   
 
c) Göçmen olarak kabul edilen kisiler.
 
c) Göçmen olarak kabul edilen kisiler.
  +
'''
 
'''===Türk vatandaslıgının ikamet sartı aranmaksızın yeniden kazanılması==='''
+
===Türk vatandaslıgının ikamet sartı aranmaksızın yeniden kazanılması===
  +
 
'''Madde 13'''– (1) Millî güvenlik bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla asagıda belirtilen kisiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaslıgını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.
 
'''Madde 13'''– (1) Millî güvenlik bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla asagıda belirtilen kisiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaslıgını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.
   
102. satır: 108. satır:
 
b) Ana veya babalarına baglı olarak Türk vatandaslıgını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.
 
b) Ana veya babalarına baglı olarak Türk vatandaslıgını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.
   
'''===Türk vatandaslıgının ikamet sartına baglı olarak yeniden kazanılması==='''
+
===Türk vatandaslıgının ikamet sartına baglı olarak yeniden kazanılması===
  +
 
'''Madde 14'''(1) 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaslıgı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaslıgını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teskil edecek birhalinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek sartıyla Türk vatandaslıgını yeniden kazanabilirler.
 
'''Madde 14'''(1) 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaslıgı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaslıgını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teskil edecek birhalinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek sartıyla Türk vatandaslıgını yeniden kazanabilirler.
   
'''===ikamet ve sürelerin hesaplanması==='''
+
===ikamet ve sürelerin hesaplanması===
  +
 
'''Madde 15''' – (1) Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye'de oturmaktır. Türk vatandaslıgınıkazanma talebinde bulunan bir yabancı basvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiyedısında bulunabilir. Türkiye dısında geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde degerlendirilir.
 
'''Madde 15''' – (1) Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye'de oturmaktır. Türk vatandaslıgınıkazanma talebinde bulunan bir yabancı basvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiyedısında bulunabilir. Türkiye dısında geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde degerlendirilir.
  +
'''===Türk vatandaslıgının evlenme yoluyla kazanılması==='''
+
===Türk vatandaslıgının evlenme yoluyla kazanılması===
'''Madde 16''' – (1) Bir Türk vatandası ile evlenme dogrudan Türk vatandaslıgını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandası ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliligi devam eden yabancılar Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvurudabulunabilir. Basvuru sahiplerinde;
 
  +
 
'''Madde 16''' – (1) Bir Türk vatandası ile evlenme dogrudan Türk vatandaslıgını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandası ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliligi devam eden yabancılar Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvurudabulunabilir.
  +
Basvuru sahiplerinde;
  +
 
a) Aile birligi içinde yasama,
 
a) Aile birligi içinde yasama,
  +
 
b) Evlilik birligi ile bagdasmayacak bir faaliyette bulunmama,
 
b) Evlilik birligi ile bagdasmayacak bir faaliyette bulunmama,
  +
 
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmama,
 
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmama,
 
sartları aranır.
 
sartları aranır.
  +
 
(2) Basvurudan sonra Türk vatandası esin ölümü nedeniyle evliligin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a)bendindeki sart aranmaz.
 
(2) Basvurudan sonra Türk vatandası esin ölümü nedeniyle evliligin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a)bendindeki sart aranmaz.
  +
(3) Evlenme ile Türk vatandaslıgını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede
 
iyiniyetli iseler Türk vatandaslıgını muhafaza ederler.
+
(3) Evlenme ile Türk vatandaslıgını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaslıgını muhafaza ederler.
  +
'''===Türk vatandaslıgının evlat edinilme ile kazanılması==='''
+
===Türk vatandaslıgının evlat edinilme ile kazanılması===
'''Madde 17''' – (1) Bir Türk vatandası tarafından evlat edinilen ergin olmayan kisi, millî güvenlik ve kamu düzeni
 
  +
bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaslıgını kazanabilir.
 
 
'''Madde 17''' – (1) Bir Türk vatandası tarafından evlat edinilen ergin olmayan kisi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaslıgını kazanabilir.Vatandaslık basvuru inceleme komisyonu
Vatandaslık basvuru inceleme komisyonu
 
  +
'''Madde 18''' – (1) 11 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancıların basvuru
 
için gerekli sartları tasıyıp tasımadıklarının tespiti, illerde olusturulan vatandaslık basvuru inceleme komisyonu tarafından
+
'''Madde 18''' – (1) 11 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancıların basvuru için gerekli sartları tasıyıp tasımadıklarının tespiti, illerde olusturulan vatandaslık basvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır. Komisyonun olusumu ve çalısma esasları yönetmelikle belirlenir.
  +
yapılır. Komisyonun olusumu ve çalısma esasları yönetmelikle belirlenir.
 
Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılmasında usul ve esaslar
+
===Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılmasında usul ve esaslar ===
  +
'''Madde 19''' – (1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancılardan basvuru için gerekli
 
sartları tasıyanların adına vatandaslık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlıga gönderilir. Bakanlıkça yapılacak
+
'''Madde 19''' – (1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancılardan basvuru için gerekli sartları tasıyanların adına vatandaslık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlıga gönderilir. Bakanlıkça yapılacak
inceleme ve arastırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaslıgını kazanabilirler, uygun
+
inceleme ve arastırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaslıgını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.
  +
görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.
 
 
(2) 12 nci madde uyarınca Türk vatandaslıgını kazanma islemleri Bakanlıkça yürütülür.
 
(2) 12 nci madde uyarınca Türk vatandaslıgını kazanma islemleri Bakanlıkça yürütülür.
  +
'''===Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılmasının geçerliligi ve sonuçları==='''
+
===Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılmasının geçerliligi ve sonuçları===
  +
 
'''Madde 20''' – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına iliskin kararlar, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
 
'''Madde 20''' – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına iliskin kararlar, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
  +
(2) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılması esin vatandaslıgına tesir etmez. Ana veya babanın Türk
 
vatandaslıgını kazandıgı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocukları, diger esin muvafakat etmesi halinde Türk
+
(2) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılması esin vatandaslıgına tesir etmez. Ana veya babanın Türk vatandaslıgını kazandıgı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocukları, diger esin muvafakat etmesi halinde Türk vatandaslıgını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulundugu ülkedeki hakim kararına göre islem yapılır. Türk vatandaslıgını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları da Türk vatandaslıgını kazanır.
  +
vatandaslıgını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulundugu ülkedeki hakim
 
kararına göre islem yapılır. Türk vatandaslıgını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları da Türk vatandaslıgını kazanır.
+
(3) Ana veya babanın Türk vatandaslıgını kazandıgı tarihte kendileri ile birlikte islem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvurdukları takdirde haklarında 11 inci madde hükümleri uygulanır.
  +
(3) Ana veya babanın Türk vatandaslıgını kazandıgı tarihte kendileri ile birlikte islem görmeyen çocukları, ergin
 
 
===Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kazanılması===
olduktan sonra Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvurdukları takdirde haklarında 11 inci madde hükümleri uygulanır.
 
 
'''Madde 21''' – (1) 27 nci madde uyarınca ana veya babalarına baglı olarak Türk vatandaslıgını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaslıgını kazanabilirler.
Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kazanılması
 
  +
'''Madde 21''' – (1) 27 nci madde uyarınca ana veya babalarına baglı olarak Türk vatandaslıgını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını '''kullanmak suretiyle Türk vatandaslıgını kazanabilirler.
 
===Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kazanılmasının geçerliligi ve sonuçları==='''
+
===Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kazanılmasının geçerliligi ve sonuçları===
  +
'''Madde 22'''– (1) Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair sartların tespitine
 
iliskin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
+
'''Madde 22'''– (1) Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair sartların tespitine iliskin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
  +
 
(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaslıgını kazanan kisilerin esleri ve çocukları hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.
 
(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaslıgını kazanan kisilerin esleri ve çocukları hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.
  +
'''==Üçüncü Bölüm=='''
 
'''===Türk Vatandaslıgının Kaybı==='''
+
==ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türk Vatandaslıgının Kaybı==
  +
 
===Türk vatandaslıgının kaybı halleri===
 
===Türk vatandaslıgının kaybı halleri===
  +
 
'''Madde 23'''– (1) Türk vatandaslıgı, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile kaybedilir.Yetkili makam kararı ile kayıp yolları
 
'''Madde 23'''– (1) Türk vatandaslıgı, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile kaybedilir.Yetkili makam kararı ile kayıp yolları
  +
 
'''Madde 24''' – (1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kaybı, çıkma veya kaybettirme ya da vatandaslıga alınmanın iptali ile gerçeklesir.
 
'''Madde 24''' – (1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kaybı, çıkma veya kaybettirme ya da vatandaslıga alınmanın iptali ile gerçeklesir.
  +
'''===Türk vatandaslıgından çıkma==='''
 
MADDE 25 – (1) Türk vatandaslıgından çıkmak için izin isteyen kisilere asagıdaki sartları tasımaları halinde
+
===Türk vatandaslıgından çıkma===
  +
Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.
 
  +
'''Madde 25''' – (1) Türk vatandaslıgından çıkmak için izin isteyen kisilere asagıdaki sartları tasımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.
a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
+
*a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
b) Yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanmıs olmak veya kazanacagına iliskin inandırıcı belirtiler bulunmak.
+
*b) Yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanmıs olmak veya kazanacagına iliskin inandırıcı belirtiler bulunmak.
c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kisilerden olmamak.
+
*c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kisilerden olmamak.
ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.
+
*ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.
Türk vatandaslıgından çıkma belgeleri
 
  +
MADDE 26 – (1) Yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanmak üzere Türk vatandaslıgından çıkmak için izin
 
isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlıkça, Türk vatandaslıgından çıkma izin belgesi; verilen izin sonucunda veya
+
===Türk vatandaslıgından çıkma belgeleri===
  +
önceden yabancı bir devlet vatandaslıgını kazandıgını belgeleyenlere ise Türk vatandaslıgından çıkma belgesi verilir.
 
  +
'''Madde 26''' – (1) Yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanmak üzere Türk vatandaslıgından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlıkça, Türk vatandaslıgından çıkma izin belgesi; verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet vatandaslıgını kazandıgını belgeleyenlere ise Türk vatandaslıgından çıkma belgesi verilir.
(2) Çıkma izin belgesi, karar tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. �zin belgesini alanlar bu süre içerisinde yurt içinde
 
  +
ikamet edilen yer valiligine, yurt dısında ise dıs temsilciliklere yabancı devlet vatandaslıgını kazandıklarına dair bilgi ve
 
belgeleri vermek zorundadır. Süresi içinde yabancı devlet vatandaslıgının kazanılamaması durumunda çıkma izin belgesi
+
(2) Çıkma izin belgesi, karar tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. izin belgesini alanlar bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer valiligine, yurt dısında ise dıs temsilciliklere yabancı devlet vatandaslıgını kazandıklarına dair bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Süresi içinde yabancı devlet vatandaslıgının kazanılamaması durumunda çıkma izin belgesi geçersiz hale gelir.
 
===Türk vatandaslıgından çıkmanın geçerliligi ve sonuçları===
geçersiz hale gelir.
 
  +
Türk vatandaslıgından çıkmanın geçerliligi ve sonuçları
 
MADDE 27 – (1) Çıkma belgesinin ilgiliye imza karsılıgı teslimi ile Türk vatandaslıgı kaybedilir. Türk
+
'''Madde 27''' – (1) Çıkma belgesinin ilgiliye imza karsılıgı teslimi ile Türk vatandaslıgı kaybedilir. Türk vatandaslıgını kaybeden kisilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.
  +
vatandaslıgını kaybeden kisilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı
 
muamelesine tabi tutulurlar.
 
 
(2) Eslerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybetmesi diger esin vatandaslıgına tesir etmez.
 
(2) Eslerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybetmesi diger esin vatandaslıgına tesir etmez.
  +
Türk vatandaslıgını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diger esin de muvafakat etmesi halinde çocukları da
 
kendileri ile birlikte Türk vatandaslıgını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre islem yapılır.
+
Türk vatandaslıgını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diger esin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk vatandaslıgını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre islem yapılır.
  +
 
Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da Türk vatandaslıgını kaybeder.
 
Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da Türk vatandaslıgını kaybeder.
  +
 
(3) Vatandaslıgın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz.
 
(3) Vatandaslıgın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz.
  +
Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybeden kisilere tanınan haklar
 
MADDE 28 – (1) Dogumla Türk vatandası olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybedenler ve
+
===Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybeden kisilere tanınan haklar===
kendileri ile birlikte islem gören çocukları; millî güvenlige ve kamu düzenine iliskin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik
+
'''Madde 28''' – (1) Dogumla Türk vatandası olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybedenler ve kendileri ile birlikte islem gören çocukları; millî güvenlige ve kamu düzenine iliskin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülügü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev esyası ithal etme hakları
 
dısında, sosyal güvenlige iliskin kazanılmıs hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak sartıyla Türk vatandaslarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.
hizmetini yapma yükümlülügü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev esyası ithal etme hakları
 
  +
dısında, sosyal güvenlige iliskin kazanılmıs hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere
 
 
===Türk vatandaslıgını kaybettirme===
tabi olmak sartıyla Türk vatandaslarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.
 
 
'''Madde 29''' – (1) Asagıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kisilerin Türk vatandaslıgı Bakanlıgın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.
Türk vatandaslıgını kaybettirme
 
  +
*a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dısında dıs temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine ragmen,üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
MADDE 29 – (1) Asagıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kisilerin Türk
 
 
*b) Türkiye ile savas halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalısmaya devam edenler.
vatandaslıgı Bakanlıgın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.
 
 
*c) izin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.
a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi
 
  +
bırakmaları kendilerine yurt dısında dıs temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine ragmen,
 
 
===Türk vatandaslıgının kaybettirilmesinin geçerliligi ve sonuçları===
üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
 
 
'''Madde 30''' – (1) Türk vatandaslıgının kaybettirilmesi Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımlandıgı tarihten itibaren hüküm ifade eder.
b) Türkiye ile savas halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi
 
  +
istekleriyle çalısmaya devam edenler.
 
c) �zin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.
 
Türk vatandaslıgının kaybettirilmesinin geçerliligi ve sonuçları
 
MADDE 30 – (1) Türk vatandaslıgının kaybettirilmesi Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımlandıgı
 
tarihten itibaren hüküm ifade eder.
 
 
(2) Kaybettirme kararları sahsidir, ilgilinin es ve çocuklarına tesir etmez.
 
(2) Kaybettirme kararları sahsidir, ilgilinin es ve çocuklarına tesir etmez.
Türk vatandaslıgının iptali
+
===Türk vatandaslıgının iptali===
MADDE 31 – (1) Türk vatandaslıgını kazanma kararı; ilgilinin yalan beyanı veya vatandaslıgı kazanmaya esas teskil
+
'''Madde 31'''– (1) Türk vatandaslıgını kazanma kararı; ilgilinin yalan beyanı veya vatandaslıgı kazanmaya esas teskil eden önemli hususları gizlemesi sonucunda vuku bulmus ise kararı veren makam tarafından iptal edilir.
  +
eden önemli hususları gizlemesi sonucunda vuku bulmus ise kararı veren makam tarafından iptal edilir.
 
�ptal kararının geçerliligi ve sonuçları
+
===iptal kararının geçerliligi ve sonuçları===
MADDE 32 – (1) �ptal kararı, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. �ptal kararı ilgili kisiye baglı olarak Türk
+
'''Madde 32''' – (1) iptal kararı, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. iptal kararı ilgili kisiye baglı olarak Türk vatandaslıgını kazanan es ve çocuklar hakkında da uygulanır.
  +
vatandaslıgını kazanan es ve çocuklar hakkında da uygulanır.
 
Malların tasfiyesi
+
===Malların tasfiyesi===
MADDE 33 – (1) Vatandaslıgı iptal edilenler hakkında 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de
+
'''Madde 33''' – (1) Vatandaslıgı iptal edilenler hakkında 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan mallarının tasfiyesi gerekli görülen hallerde bu husus iptal kararında belirtilir. Bu kisiler en geç bir yıl içinde Türkiye'deki mallarını tasfiye etmek zorundadır. Aksi halde,
�kamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan mallarının tasfiyesi gerekli görülen hallerde bu
 
husus iptal kararında belirtilir. Bu kisiler en geç bir yıl içinde Türkiye'deki mallarını tasfiye etmek zorundadır. Aksi halde,
 
 
malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına kamu haznedarlıgı sistemine dahil bir kamu bankasına yatırılır.
 
malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına kamu haznedarlıgı sistemine dahil bir kamu bankasına yatırılır.
  +
 
(2) Bu kisiler iptal kararı aleyhine yargı yoluna basvurdukları takdirde malların tasfiyesi dava sonuna bırakılır.
 
(2) Bu kisiler iptal kararı aleyhine yargı yoluna basvurdukları takdirde malların tasfiyesi dava sonuna bırakılır.
  +
Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kaybı
+
===Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kaybı===
MADDE 34 – (1) Asagıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaslıgından
+
'''Madde 34''' – (1) Asagıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaslıgından
 
ayrılabilirler.
 
ayrılabilirler.
a) Ana ya da babadan dolayı soy bagı nedeniyle dogumla Türk vatandası olanlardan yabancı ana veya babanın
+
*a) Ana ya da babadan dolayı soy bagı nedeniyle dogumla Türk vatandası olanlardan yabancı ana veya babanın
 
vatandaslıgını dogumla veya sonradan kazananlar.
 
vatandaslıgını dogumla veya sonradan kazananlar.
b) Ana ya da babadan dolayı soy bagı nedeniyle Türk vatandası olanlardan dogum yeri esasına göre yabancı bir
+
*b) Ana ya da babadan dolayı soy bagı nedeniyle Türk vatandası olanlardan dogum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaslıgını kazananlar.
devlet vatandaslıgını kazananlar.
+
*c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaslıgını kazananlar.
c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaslıgını kazananlar.
+
) Dogum yeri esasına göre Türk vatandası oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaslıgını kazananlar.
ç) Dogum yeri esasına göre Türk vatandası oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaslıgını
+
*d) Herhangi bir sekilde Türk vatandaslıgını kazanmıs ana veya babaya baglı olarak Türk vatandaslıgını kazananlar.
kazananlar.
 
d) Herhangi bir sekilde Türk vatandaslıgını kazanmıs ana veya babaya baglı olarak Türk vatandaslıgını kazananlar.
 
 
(2) Yukarıdaki hükümler geregince vatandaslıgın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.
 
(2) Yukarıdaki hükümler geregince vatandaslıgın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.
Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgını kaybetmenin geçerliligi ve sonuçları
+
===Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgını kaybetmenin geçerliligi ve sonuçları===
MADDE 35 – (1) Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair sartların varlıgının
+
'''Madde 35''' – (1) Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair sartların varlıgının tespitine iliskin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
 
(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaslıgından ayrılan kisilerin esleri ve çocukları hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır.
tespitine iliskin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
 
  +
(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaslıgından ayrılan kisilerin esleri ve çocukları hakkında 27 nci madde
 
 
==DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler==
hükümleri uygulanır.
 
  +
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
  +
===Türk vatandaslıgının ispatı===
Ortak Hükümler
 
Türk vatandaslıgının ispatı
+
'''Madde 36''' – (1) Türk vatandaslıgının ispatı herhangi bir sekle tabi degildir.
MADDE 36 – (1) Türk vatandaslıgının ispatı herhangi bir sekle tabi degildir.
 
 
(2) Asagıdaki resmi kayıt ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandası olduguna karine teskil eder.
 
(2) Asagıdaki resmi kayıt ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandası olduguna karine teskil eder.
a) Nüfus kayıtları.
+
*a) Nüfus kayıtları.
b) Nüfus cüzdanları.
+
*b) Nüfus cüzdanları.
c) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler.
+
*c) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler.
(3) Bir kisinin Türk vatandası olup olmadıgı konusunda herhangi bir tereddüde düsüldügü takdirde bu husus
+
(3) Bir kisinin Türk vatandası olup olmadıgı konusunda herhangi bir tereddüde düsüldügü takdirde bu husus Bakanlıktan sorulur.
  +
Bakanlıktan sorulur.
 
Vatandaslık islemlerinde müracaat makamı ve usul
+
===Vatandaslık islemlerinde müracaat makamı ve usul===
MADDE 37 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına iliskin basvurular yurt içinde ikamet edilen yer
+
'''Madde 37''' – (1) Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına iliskin basvurular yurt içinde ikamet edilen yer valiligine, yurt dısında ise dıs temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına iliskin vekâletname ile yapılır.
  +
valiligine, yurt dısında ise dıs temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına iliskin vekâletname ile yapılır.
 
Bilgi ve belge istenmesi
+
===Bilgi ve belge istenmesi===
MADDE 38 – (1) Vatandaslık islemlerine iliskin inceleme ve arastırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve
+
'''Madde 38''' – (1) Vatandaslık islemlerine iliskin inceleme ve arastırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluslarınca herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın verilir.
  +
kuruluslarınca herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın verilir.
 
Maddi hataların düzeltilmesi
+
===Maddi hataların düzeltilmesi===
MADDE 39 – (1) Bu Kanuna göre alınan kararlarda maddi bir hata bulundugu sonradan anlasılırsa, kararı veren
+
'''Madde 39''' – (1) Bu Kanuna göre alınan kararlarda maddi bir hata bulundugu sonradan anlasılırsa, kararı veren
 
makam tarafından düzeltme veya degistirme kararı alınır.
 
makam tarafından düzeltme veya degistirme kararı alınır.
 
Vatandaslık kararlarının geri alınması
 
Vatandaslık kararlarının geri alınması
MADDE 40 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılması veya kaybına iliskin kararlar, hukuki sartlar olusmadan veya
+
'''Madde 40'''– (1) Türk vatandaslıgının kazanılması veya kaybına iliskin kararlar, hukuki sartlar olusmadan veya
 
mükerrer olarak verildigi sonradan anlasıldıgı takdirde geri alınır.
 
mükerrer olarak verildigi sonradan anlasıldıgı takdirde geri alınır.
 
Tebligat
 
Tebligat
MADDE 41 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına ve kaybına iliskin kararlar ilgiliye ve basvuru makamlarına
+
'''Madde 41''' – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına ve kaybına iliskin kararlar ilgiliye ve basvuru makamlarına
 
teblig olunur. 29 uncu madde uyarınca verilen kaybettirme kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandıgı tarihte
 
teblig olunur. 29 uncu madde uyarınca verilen kaybettirme kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandıgı tarihte
 
teblig edilmis sayılır.
 
teblig edilmis sayılır.
  +
BES�NC� BÖLÜM
 
Çesitli Hükümler
+
==BESİNCİ BÖLÜM Çesitli Hükümler==
  +
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandasları
 
MADDE 42 – (1) Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
+
===Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandasları===
vatandasları, Türk vatandası olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaslıgını kazanırlar.
+
'''Madde 42''' – (1) Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandasları, Türk vatandası olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaslıgını kazanırlar.
(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaslıgını sonradan kazanmıs olanlar hakkında 11 inci maddede belirtilen
+
(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaslıgını sonradan kazanmıs olanlar hakkında 11 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.
  +
hükümler uygulanır.
 
403 sayılı Kanuna göre Türk vatandaslıgını kaybedenler
+
===403 sayılı Kanuna göre Türk vatandaslıgını kaybedenler===
MADDE 43 – (1) Mülga 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri
+
'''Madde 43''' – (1) Mülga 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaslıgını kaybetmis olan kisiler basvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teskil edecek bir
 
hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme sartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaslıgına alınabilirler.
uyarınca Türk vatandaslıgını kaybetmis olan kisiler basvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teskil edecek bir
 
  +
hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme sartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk
 
 
===Çok vatandaslık===
vatandaslıgına alınabilirler.
 
  +
'''Madde 44''' – (1) Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanan kisilerin, bu durumlarına iliskin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kisiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaslıga sahip olduklarına dair açıklama yapılır.
Çok vatandaslık
 
  +
MADDE 44 – (1) Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanan kisilerin, bu durumlarına iliskin
 
 
===Vatandaslık islemleri hizmet bedeli===
belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kisiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile
 
 
'''Madde 45'''– (1) Türk vatandaslıgının sonradan kazanılmasına iliskin verilen hizmet bedeli karsılıgı, Bakanlık ve Maliye Bakanlıgınca birlikte belirlenir. Tahsil edilen hizmet bedeli tutarları bütçeye gelir kaydedilir.
kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaslıga sahip olduklarına dair açıklama yapılır.
 
 
(2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte islem gören ergin olmayan çocukları için birinci fıkra uyarınca belirlenen hizmet bedeli alınmaz.
Vatandaslık islemleri hizmet bedeli
 
  +
MADDE 45 – (1) Türk vatandaslıgının sonradan kazanılmasına iliskin verilen hizmet bedeli karsılıgı, Bakanlık ve
 
 
===Yönetmelik===
Maliye Bakanlıgınca birlikte belirlenir. Tahsil edilen hizmet bedeli tutarları bütçeye gelir kaydedilir.
 
 
'''Madde 46''' – (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliskin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte islem gören ergin olmayan
 
  +
çocukları için birinci fıkra uyarınca belirlenen hizmet bedeli alınmaz.
 
 
===Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar===
Yönetmelik
 
 
'''Madde 47''' – (1) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanunu, 24/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "il ve ilçe" ibaresi yürürlükten kaldırılmıstır.
MADDE 46 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliskin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak
 
  +
yönetmelikle düzenlenir.
 
 
(2) Diger mevzuatta 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununa yapılmıs olan atıflar bu Kanuna yapılmıs sayılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar
 
  +
MADDE 47 – (1) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanunu, 24/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus
 
 
===Türk soylu yabancılar===
Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "il ve ilçe" ibaresi yürürlükten kaldırılmıstır.
 
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ikamet süresi, Türk soylu yabancılar için 31/12/2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır.
(2) Diger mevzuatta 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununa yapılmıs olan atıflar bu Kanuna
 
yapılmıs sayılır.
 
Türk soylu yabancılar
 
GEÇ�C� MADDE 1 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ikamet süresi, Türk soylu
 
yabancılar için 31/12/2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır.
 
 
Mevcut yönetmeligin uygulanması
 
Mevcut yönetmeligin uygulanması
GEÇ�C� MADDE 2 – (1) 46 ncı maddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde hazırlanarak yürürlüge konulur. Bu
+
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 46 ncı maddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde hazırlanarak yürürlüge konulur. Bu yönetmelik yürürlüge girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
 
===Yürürlük===
yönetmelik yürürlüge girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
 
  +
'''Madde 48''' – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer.
devam edilir.
 
 
===Yürütme===
Yürürlük
 
MADDE 48 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer.
+
'''Madde 49''' – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  +
Yürütme
 
  +
{{Nüfus}}
MADDE 49 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
[[Kategori:Nüfus]]
 
[[Kategori:Nüfus]]
 
[[Kategori:Nüfus Mevzuatı]]
 
[[Kategori:Nüfus Mevzuatı]]

13.11, 8 Haziran 2016 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Kanun Numarası : 5901

Kabul Tarihi : 29/5/2009

Yayımlandıgı R. Gazete:Tarih :12/6/2009 Sayı :27256

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaslık Hizmetlerinin Yürütülmesi[]

Amaç[]

Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına dair is ve islemlerin yürütülmesine iliskin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam[]

Madde 2 – (1) Bu Kanun, Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına iliskin esasların düzenlenmesine ve vatandaslık hizmetlerinin yürütülmesine iliskin usulleri kapsar.

Tanımlar[]

Madde 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: içisleri Bakanlıgını,

b) Çok vatandaslık: Türk vatandasının aynı anda birden çok vatandaslıga sahip olmasını,

c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaslık isleri Genel Müdürlügünü,

ç) Türk vatandası: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaslık bagı ile baglı olan kisiyi,

d) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaslık bagı bulunmayan kisiyi,ifade eder.

Vatandaslık hizmetlerinin yürütülmesi[]

Madde 4 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına ve kaybına iliskin hizmetler yurt içinde Bakanlık, yurt dısında ise dıs temsilcilikler tarafından yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaslıgının Kazanılması[]

Türk vatandaslıgının kazanılması halleri[]

Madde 5 – (1) Türk vatandaslıgı, dogumla veya sonradan kazanılır.

Dogumla kazanılan vatandaslık[]

Madde 6 – (1) Dogumla kazanılan Türk vatandaslıgı, soy bagı veya dogum yeri esasına göre kendiliginden kazanılır. Dogumla kazanılan vatandaslık dogum anından itibaren hüküm ifade eder.

Soy bagı[]

Madde 7 – (1) Türkiye içinde veya dısında Türk vatandası ana veya babadan evlilik birligi içinde dogan çocuk Türk vatandasıdır.

(2) Türk vatandası ana ve yabancı babadan evlilik birligi dısında dogan çocuk Türk vatandasıdır.

(3) Türk vatandası baba ve yabancı anadan evlilik birligi dısında dogan çocuk ise soy bagı kurulmasını saglayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaslıgını kazanır.

Dogum yeri[]

Madde 8 – (1) Türkiye'de dogan ve yabancı ana ve babasından dolayı dogumla herhangi bir ülkenin vatandaslıgını kazanamayan çocuk, dogumdan itibaren Türk vatandasıdır.

(2) Türkiye'de bulunmus çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye'de dogmus sayılır.

===Sonradan kazanılan vatandaslık===

Madde 9– (1) Sonradan kazanılan Türk vatandaslıgı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçeklesir.

===Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılması===

Madde 10 – (1) Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen sartları tasıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgını kazanabilir. Ancak, aranan sartları tasımak vatandaslıgın kazanılmasında kisiye mutlak bir hak saglamaz.

==Basvuru için aranan sartlar==

Madde 11– (1) Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancılarda;

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

b) Basvuru tarihinden geriye dogru Türkiye'de kesintisiz bes yıl ikamet etmek,

c) Türkiye'de yerlesmeye karar verdigini davranısları ile teyit etmek,

ç) Genel saglık bakımından tehlike teskil eden bir hastalıgı bulunmamak,

d) iyi ahlak sahibi olmak,

e) Yeteri kadar Türkçe konusabilmek,

f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü oldugu kimselerin geçimini saglayacak gelire veya meslege sahip olmak,

g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak, sartları aranır.

(2) Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan sartlarla birlikte, tasıdıkları devlet vatandaslıgından çıkma sartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına iliskin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Türk vatandaslıgının kazanılmasında istisnai haller[]

Madde 12 – (1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla Bakanlıgın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile asagıda belirtilen yabancılar Türk vatandaslıgını kazanabilirler.

a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olaganüstü hizmeti geçen ya da geçecegi düsünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kisiler.

b) Vatandaslıga alınması zaruri görülen kisiler.

c) Göçmen olarak kabul edilen kisiler.

Türk vatandaslıgının ikamet sartı aranmaksızın yeniden kazanılması[]

Madde 13– (1) Millî güvenlik bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla asagıda belirtilen kisiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaslıgını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybedenler.

b) Ana veya babalarına baglı olarak Türk vatandaslıgını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

Türk vatandaslıgının ikamet sartına baglı olarak yeniden kazanılması[]

Madde 14(1) 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaslıgı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaslıgını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teskil edecek birhalinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek sartıyla Türk vatandaslıgını yeniden kazanabilirler.

ikamet ve sürelerin hesaplanması[]

Madde 15 – (1) Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye'de oturmaktır. Türk vatandaslıgınıkazanma talebinde bulunan bir yabancı basvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiyedısında bulunabilir. Türkiye dısında geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde degerlendirilir.

Türk vatandaslıgının evlenme yoluyla kazanılması[]

Madde 16 – (1) Bir Türk vatandası ile evlenme dogrudan Türk vatandaslıgını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandası ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliligi devam eden yabancılar Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvurudabulunabilir. Basvuru sahiplerinde;

a) Aile birligi içinde yasama,

b) Evlilik birligi ile bagdasmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmama, sartları aranır.

(2) Basvurudan sonra Türk vatandası esin ölümü nedeniyle evliligin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a)bendindeki sart aranmaz.

(3) Evlenme ile Türk vatandaslıgını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaslıgını muhafaza ederler.

Türk vatandaslıgının evlat edinilme ile kazanılması[]

Madde 17 – (1) Bir Türk vatandası tarafından evlat edinilen ergin olmayan kisi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaslıgını kazanabilir.Vatandaslık basvuru inceleme komisyonu

Madde 18 – (1) 11 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancıların basvuru için gerekli sartları tasıyıp tasımadıklarının tespiti, illerde olusturulan vatandaslık basvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır. Komisyonun olusumu ve çalısma esasları yönetmelikle belirlenir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılmasında usul ve esaslar[]

Madde 19 – (1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancılardan basvuru için gerekli sartları tasıyanların adına vatandaslık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlıga gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve arastırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaslıgını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.

(2) 12 nci madde uyarınca Türk vatandaslıgını kazanma islemleri Bakanlıkça yürütülür.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılmasının geçerliligi ve sonuçları[]

Madde 20 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına iliskin kararlar, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

(2) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılması esin vatandaslıgına tesir etmez. Ana veya babanın Türk vatandaslıgını kazandıgı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocukları, diger esin muvafakat etmesi halinde Türk vatandaslıgını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulundugu ülkedeki hakim kararına göre islem yapılır. Türk vatandaslıgını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları da Türk vatandaslıgını kazanır.

(3) Ana veya babanın Türk vatandaslıgını kazandıgı tarihte kendileri ile birlikte islem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvurdukları takdirde haklarında 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kazanılması[]

Madde 21 – (1) 27 nci madde uyarınca ana veya babalarına baglı olarak Türk vatandaslıgını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaslıgını kazanabilirler.

Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kazanılmasının geçerliligi ve sonuçları[]

Madde 22– (1) Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair sartların tespitine iliskin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaslıgını kazanan kisilerin esleri ve çocukları hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türk Vatandaslıgının Kaybı[]

Türk vatandaslıgının kaybı halleri[]

Madde 23– (1) Türk vatandaslıgı, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile kaybedilir.Yetkili makam kararı ile kayıp yolları

Madde 24 – (1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kaybı, çıkma veya kaybettirme ya da vatandaslıga alınmanın iptali ile gerçeklesir.

Türk vatandaslıgından çıkma[]

Madde 25 – (1) Türk vatandaslıgından çıkmak için izin isteyen kisilere asagıdaki sartları tasımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

 • a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • b) Yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanmıs olmak veya kazanacagına iliskin inandırıcı belirtiler bulunmak.
 • c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kisilerden olmamak.
 • ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Türk vatandaslıgından çıkma belgeleri[]

Madde 26 – (1) Yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanmak üzere Türk vatandaslıgından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlıkça, Türk vatandaslıgından çıkma izin belgesi; verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet vatandaslıgını kazandıgını belgeleyenlere ise Türk vatandaslıgından çıkma belgesi verilir.

(2) Çıkma izin belgesi, karar tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. izin belgesini alanlar bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer valiligine, yurt dısında ise dıs temsilciliklere yabancı devlet vatandaslıgını kazandıklarına dair bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Süresi içinde yabancı devlet vatandaslıgının kazanılamaması durumunda çıkma izin belgesi geçersiz hale gelir.

Türk vatandaslıgından çıkmanın geçerliligi ve sonuçları[]

Madde 27 – (1) Çıkma belgesinin ilgiliye imza karsılıgı teslimi ile Türk vatandaslıgı kaybedilir. Türk vatandaslıgını kaybeden kisilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.

(2) Eslerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybetmesi diger esin vatandaslıgına tesir etmez.

Türk vatandaslıgını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diger esin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk vatandaslıgını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre islem yapılır.

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da Türk vatandaslıgını kaybeder.

(3) Vatandaslıgın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz.

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybeden kisilere tanınan haklar[]

Madde 28 – (1) Dogumla Türk vatandası olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybedenler ve kendileri ile birlikte islem gören çocukları; millî güvenlige ve kamu düzenine iliskin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülügü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev esyası ithal etme hakları dısında, sosyal güvenlige iliskin kazanılmıs hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak sartıyla Türk vatandaslarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Türk vatandaslıgını kaybettirme[]

Madde 29 – (1) Asagıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kisilerin Türk vatandaslıgı Bakanlıgın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

 • a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dısında dıs temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine ragmen,üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
 • b) Türkiye ile savas halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalısmaya devam edenler.
 • c) izin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.

Türk vatandaslıgının kaybettirilmesinin geçerliligi ve sonuçları[]

Madde 30 – (1) Türk vatandaslıgının kaybettirilmesi Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımlandıgı tarihten itibaren hüküm ifade eder.

(2) Kaybettirme kararları sahsidir, ilgilinin es ve çocuklarına tesir etmez.

Türk vatandaslıgının iptali[]

Madde 31– (1) Türk vatandaslıgını kazanma kararı; ilgilinin yalan beyanı veya vatandaslıgı kazanmaya esas teskil eden önemli hususları gizlemesi sonucunda vuku bulmus ise kararı veren makam tarafından iptal edilir.

iptal kararının geçerliligi ve sonuçları[]

Madde 32 – (1) iptal kararı, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. iptal kararı ilgili kisiye baglı olarak Türk vatandaslıgını kazanan es ve çocuklar hakkında da uygulanır.

Malların tasfiyesi[]

Madde 33 – (1) Vatandaslıgı iptal edilenler hakkında 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan mallarının tasfiyesi gerekli görülen hallerde bu husus iptal kararında belirtilir. Bu kisiler en geç bir yıl içinde Türkiye'deki mallarını tasfiye etmek zorundadır. Aksi halde, malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına kamu haznedarlıgı sistemine dahil bir kamu bankasına yatırılır.

(2) Bu kisiler iptal kararı aleyhine yargı yoluna basvurdukları takdirde malların tasfiyesi dava sonuna bırakılır.

Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kaybı[]

Madde 34 – (1) Asagıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaslıgından ayrılabilirler.

 • a) Ana ya da babadan dolayı soy bagı nedeniyle dogumla Türk vatandası olanlardan yabancı ana veya babanın

vatandaslıgını dogumla veya sonradan kazananlar.

 • b) Ana ya da babadan dolayı soy bagı nedeniyle Türk vatandası olanlardan dogum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaslıgını kazananlar.
 • c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaslıgını kazananlar.
 • ç) Dogum yeri esasına göre Türk vatandası oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaslıgını kazananlar.
 • d) Herhangi bir sekilde Türk vatandaslıgını kazanmıs ana veya babaya baglı olarak Türk vatandaslıgını kazananlar.

(2) Yukarıdaki hükümler geregince vatandaslıgın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.

Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgını kaybetmenin geçerliligi ve sonuçları[]

Madde 35 – (1) Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair sartların varlıgının tespitine iliskin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. (2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaslıgından ayrılan kisilerin esleri ve çocukları hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler[]

Türk vatandaslıgının ispatı[]

Madde 36 – (1) Türk vatandaslıgının ispatı herhangi bir sekle tabi degildir. (2) Asagıdaki resmi kayıt ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandası olduguna karine teskil eder.

 • a) Nüfus kayıtları.
 • b) Nüfus cüzdanları.
 • c) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler.

(3) Bir kisinin Türk vatandası olup olmadıgı konusunda herhangi bir tereddüde düsüldügü takdirde bu husus Bakanlıktan sorulur.

Vatandaslık islemlerinde müracaat makamı ve usul[]

Madde 37 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına iliskin basvurular yurt içinde ikamet edilen yer valiligine, yurt dısında ise dıs temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına iliskin vekâletname ile yapılır.

Bilgi ve belge istenmesi[]

Madde 38 – (1) Vatandaslık islemlerine iliskin inceleme ve arastırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluslarınca herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın verilir.

Maddi hataların düzeltilmesi[]

Madde 39 – (1) Bu Kanuna göre alınan kararlarda maddi bir hata bulundugu sonradan anlasılırsa, kararı veren makam tarafından düzeltme veya degistirme kararı alınır. Vatandaslık kararlarının geri alınması Madde 40– (1) Türk vatandaslıgının kazanılması veya kaybına iliskin kararlar, hukuki sartlar olusmadan veya mükerrer olarak verildigi sonradan anlasıldıgı takdirde geri alınır. Tebligat Madde 41 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına ve kaybına iliskin kararlar ilgiliye ve basvuru makamlarına teblig olunur. 29 uncu madde uyarınca verilen kaybettirme kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandıgı tarihte teblig edilmis sayılır.

BESİNCİ BÖLÜM Çesitli Hükümler[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandasları[]

Madde 42 – (1) Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandasları, Türk vatandası olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaslıgını kazanırlar. (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaslıgını sonradan kazanmıs olanlar hakkında 11 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.

403 sayılı Kanuna göre Türk vatandaslıgını kaybedenler[]

Madde 43 – (1) Mülga 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaslıgını kaybetmis olan kisiler basvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme sartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaslıgına alınabilirler.

Çok vatandaslık[]

Madde 44 – (1) Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanan kisilerin, bu durumlarına iliskin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kisiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaslıga sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

Vatandaslık islemleri hizmet bedeli[]

Madde 45– (1) Türk vatandaslıgının sonradan kazanılmasına iliskin verilen hizmet bedeli karsılıgı, Bakanlık ve Maliye Bakanlıgınca birlikte belirlenir. Tahsil edilen hizmet bedeli tutarları bütçeye gelir kaydedilir. (2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte islem gören ergin olmayan çocukları için birinci fıkra uyarınca belirlenen hizmet bedeli alınmaz.

Yönetmelik[]

Madde 46 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliskin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar[]

Madde 47 – (1) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanunu, 24/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "il ve ilçe" ibaresi yürürlükten kaldırılmıstır.

(2) Diger mevzuatta 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununa yapılmıs olan atıflar bu Kanuna yapılmıs sayılır.

Türk soylu yabancılar[]

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ikamet süresi, Türk soylu yabancılar için 31/12/2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır. Mevcut yönetmeligin uygulanması GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 46 ncı maddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde hazırlanarak yürürlüge konulur. Bu yönetmelik yürürlüge girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük[]

Madde 48 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme[]

Madde 49 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.