FANDOM


1/1 Enam Suresi
Kuran-ı Kerim
1/3


Arapça harfli ayet metni Edit

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 	

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Ve kezâlike nuvellî ba’daz zâlimîne ba’dan bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).

Kelime anlamlı meal Edit

 1.	ve kezâlike	: işte böylece

2. nuvellî : döndürürüz, çeviririz 3. ba'da ez zâlimîne : zalimlerin bir kısmını 4. ba'dan : bir kısmına 5. bi-mâ : ...'den dolayı, sebebiyle 6. kânû yeksibûne : kazanmış oldular

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

İşte biz, kazandıkları suç yüzünden zâlimlerin bir kısmını, bir kısmına böyle mûsâllat ederiz.

Ali Bulaç Meali Edit

Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.

Ahmet Varol Meali Edit

İşte böylece, kazandıklarına karşılık zalimlerin bir kısmını diğerlerinin peşlerine takarız.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Zalimlerin bir kısmını, kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz.

Diyanet Vakfı Meali Edit

İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız.

Edip Yüksel Meali Edit

Zalimleri böylece eşleyerek birbirinin dostları yaparız. Yaptıklarından ötürü...

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

İşte Biz, işleyip kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerden kimini kimine dost ederiz.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Ve işte biz, zalimlerin ba'zısını ba'zısına kesibleri sebebiyle böyle dost ederiz

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Ve işte böylece zalimlerin bazısını bazısına irtikab ettikleri şeyler sebebiyle musallat ederiz.

Muhammed Esed Edit

Ve bu şekilde, zalimlerin, (kötü) fiilleri ile birbirlerini ayartıp baştan çıkarmalarını sağlarız.

Suat Yıldırım Edit

İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini kimine musallat ederiz.

Süleyman Ateş Meali Edit

İşte kazandıkları(günâhları)ndan ötürü zâlimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız.

Şaban Piriş Meali Edit

İşte böyle, zalimleri işledikleri sebebiyle birbirlerinin dostu yaparız..

Ümit Şimşek Meali Edit

Kazandıkları günahlar yüzünden, zalimleri birbirine Biz böyle dost yaparız.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

İşte biz, zalimlerin bir kısmını bir kısmına, kazanır oldukları şeyler yüzünden bu şekilde dost/yardımcı/yönetici/önder yaparız.

Yusuf Ali (English) Edit

Thus do we make the wrong-doers turn to each other, because of what they earn.

M. Pickthall (English) Edit

Thus We let some of the wrong-doers have power over others because of what they are wont to earn.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Ve bu şekilde, zalimlerin, [kötü] fiilleri ile birbirlerini ayartıp baştan çıkarmalarını (115) sağlarız.

115 - Lafzen, "birbirlerine yakın olmalarını" yahut "birbirlerini tutmalarını". Yukarıdaki cümlenin başındaki "bu şekilde" (kezâlike) ibaresi, kötülerin, "zihinleri çelmeyi amaçlayan yaldızlı/parlak yarı-hakikatleri birbirlerine fısıldama" (bu surenin 112. ayeti) şekillerine açık bir işarettir

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

129. Ve işte böylece zâlimlerin bazısını bazısına işledikleri şeyler sebebiyle musallat ederiz.

129. (Ve işte böylece) insanların ve cinlerin halleri ve onların haklarındaki cezalar gibi ve cinlerin insanları azdırmaya uğraşmaları gibi (zâlimlerin) zulümkâr olan insanların (bazısını bazısına işledikleri şeyler sebebiyle) kendilerinin gayrimeşru hareketleri yüzünden onların devamlı olarak küfr ve isyanda bulunmalarından dolayı (musallat ederiz.) onlar birbirini azdırır ve saptırır dururlar. Bu hâl kendileri için bir cezadır, bir musibettir. Veyahut onlar fenalıkları birlikte işledikleri gibi kendilerini de azap sahasında birbirine yaklaştırırız.

§ Bu âyeti kerimenin tefsiri hususunda İbni Abbas Hazretlerinden şöyle rivayet edilmektedir: "Cenâb-ı Hak, bir kavim hakkında hayır dilerse onların işlerine en hayırlı olanlarını tâyin eder. Ve bir kavmin hakkında şer dilerse onların işlerine de en şerli olanlarını görevlendirir." Bütün bu suretlerle tecelli eden ilâhî takdir insanların Allah tarafından bilenen güzel veya çirkin hareketlerinin bir mükâfat veya cezasıdır. Temiz, pâk olan ruhlar, kendileri gibi pâk ruhlara temayül eder. Pis olan ruhlar da kendileri gibi kirli olan ruhlara katılır, herkes kendi benzerine eğilim gösterir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.