FANDOM


6/130 Enam Suresi
Kuran-ı Kerim
6/132Arapça harfli ayet metni Edit

ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Zâlike en lem yekun rabbuke muhlikel kurâ bi zulmin ve ehluhâ gâfilûn(gâfilûne). 

Kelime anlamlı meal Edit

1. zâlike : işte bu 2. en lem yekun : olmaması 3. rabbu-ke : senin Rabbin 4. muhlike : helâk eden kişi, helâk edici 5. el kurâ : ülkeler, kasabalar 6. bi zulmin : zulüm ile 7. ve ehlu-hâ : ve onun ehli, halkı 8. gâfilûne : gâfiller, gaflet içinde olanlar

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Bu da, halkının hiçbir şeyden haberi olmayan şehirleri, Rabbinin zulümle helâk etmeyeceğinden dolayıdır.

Ali Bulaç Meali Edit

Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.

Ahmet Varol Meali Edit

Böyle olması, halkı habersizken Rabbinin kasabaları (ülkeleri) haksızlıkla helak etmeyeceğindendir.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Bu, haberleri yokken kasabalar halkını Allah'ın haksız yere yok etmeyeceğinden dolayıdır.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah’ın, halkları habersizken ülkeleri haksız yere helâk etmeyeceği içindir.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Gerçek şu ki: Halkı habersizken, Rabbin haksızlık ile ülkeleri helâk edici değildir.

Edip Yüksel Meali Edit

Bu böyledir. Rabbin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Bu, Rabbinin ülkeleri onların halkı habersiz iken, yani onları uyarmadan haksız yere helak edici olmamasından ileri gelmektedir.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Bu şundan ki: Rabbın memleketleri ahâlisi gâfil haldeler iken zulm ile helâk edici değildir

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

İşte bu, Rabbin, ülkelerin ahalisini gâfil bir halde bulunurlarken zulümleri sebebiyle helâk edici olmadığından dolayıdır.

Muhammed Esed Edit

Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri (doğru ile eğrinin anlamından) habersiz olduğu sürece Rabbin o toplumu yaptığı yanlışlıklardan dolayı asla yok etmez:

== Suat Yıldırım ==

İşte bu (şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları), haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle, senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.

Süleyman Ateş Meali Edit

Bu böyledir, çünkü Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helâk edici değildir.

Şaban Piriş Meali Edit

Bu, halkı habersizken, Allah’ın haksız yere ülkeleri helak etmemesinden dolayıdır.

Ümit Şimşek Meali Edit

Size peygamberler gönderilmesinin sebebi şudur: Rabbin, ahalisi habersiz bulunan bir beldeyi haksızlıkla helâk etmez.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Sebep şudur: Rabbin, halkı habersiz bir haldeyken kentleri helâk edici değildir.

Yusuf Ali (English) Edit

(The messengers were sent) thus, for thy Lord would not destroy the towns unjustly whilst their occupants were unwarned.

M. Pickthall (English) Edit

This is because thy Lard destroyeth not the townships arbitrarily while their people are unconscious (of the wrong they do).

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri [doğru ile eğrinin anlamından] habersiz olduğu sürece Rabbin o toplumu (116) yaptığı yanlışlıklardan dolayı asla yok etmez:

116 - Lafzen, "toplumları". Karye terimi (lafzî karşılığı, "kasaba", "köy" yahut "ülke"), bir kasabanın veya ülkenin halkını -kısacası, bir "topluluğu"- gösterir ve bu terim, Kur'an'da, her zaman olmasa bile çoğunlukla bu anlamda kullanılmıştır.Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.