Yeni Wiki

"" sayfasını değiştirmektesiniz

6/146

1
  • Bu değişiklik geri alınabilir. Lütfen aşağıdaki karşılaştırmayı kontrol edin, gerçekten bu değişikliği yapmak istediğinizden emin olun ve sayfayı kaydederek bir önceki değişikl…
Güncel sürüm Sizin metniniz
1. satır: 1. satır:
{{eser
 
| önceki= [[6/145]]
 
| sonraki= [[6/147]]
 
| başlık=[[Enam Suresi]]
 
| bölüm=
 
| yazar=Kuran-ı Kerim
 
| notlar=
 
}}
 
 
== Arapça harfli ayet metni ==
 
== Arapça harfli ayet metni ==
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ
+
 
== Latin harflerine transcriptli metin ==
 
== Latin harflerine transcriptli metin ==
Ve alellezîne hâdû harremnâ kulle zî zufur(zufurin), ve minel bakari vel ganemi harremnâ aleyhim şuhûmehumâ illâ mâ hamelet zuhûruhumâ evil havâyâ ev mahteleta bi azm(azmin), zâlike cezeynâhum bi bagyihim ve innâ le sâdikûn(sâdikûne).
+
 
 
 
== Kelime anlamlı meal ==
 
== Kelime anlamlı meal ==
1. ve alâ ellezîne : ve onlara, ...olanlara
+
2. hâdû : yahudi
 
3. harremnâ : haram kıldık
 
4. kulle : hepsi
 
5. zî zufurin : tırnaklı (tırnağa sahip, tırnağı olan)
 
6. ve min el bakari : ve ineklerden (sığırlardan)
 
7. ve el ganemi : ve koyunlar
 
8. harremnâ : haram kıldık
 
9. aleyhim : onlara
 
10. şuhûme-humâ : o ikisinin iç yağları
 
11. illâ : dışında, hariç
 
12. mâ hamelet : üzerinde bulunan, taşıdığı kadar (şey)
 
13. zuhûru-humâ : o ikisinin sırtları
 
14. ev : veya
 
15. el havâyâ : bağırsaklar
 
16. ev : veya
 
17. mahteleta (mâ ıhteleta) : karışan, karışmış olan şey
 
18. bi azmin : kemiğe
 
19. zâlike : böylece, işte böylece
 
20. cezeynâ-hum : onları cezalandırdık
 
21. bi bagyi-him : (onların) azgınlıkları sebebiyle
 
22. ve innâ : ve muhakkak ki biz
 
23. le sâdikûne : gerçekten sadık olanlar, sözlerini tutanlar
 
   
 
== Abdülbaki Gölpınarlı ==
 
== Abdülbaki Gölpınarlı ==
Biz, Yahûdilere, tırnakları bulunan bütün hayvanları ve sırtlarına yapışmış, yahut kemiklerine sıvanmış, yahut da bağırsaklarına karışmış olan yağlardan başka sığır ve koyunun tekmil yağlarını harâm etmiştik. Bu da, isyanlarından dolayı onlara verdiğimiz cezâ yüzündendi ve şüphe yok ki biz, sözümüzde doğruyuz.
+
  +
   
 
== Ali Bulaç Meali ==
 
== Ali Bulaç Meali ==
Yahudi olanlara her tırnaklı (hayvanı) haram kıldık. Sığırlardan ve koyunlardan, sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışanlar dışında iç yağlarını da onlara haram kıldık. 'Azgınlık ve hakka tecavüzde bulunmaları' nedeniyle onları böyle cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru olanlarız.
+
   
 
== Ahmet Varol Meali ==
 
== Ahmet Varol Meali ==
25. satır: 17. satır:
   
 
== Diyanet İşleri Meali(Eski) ==
 
== Diyanet İşleri Meali(Eski) ==
Yahudilere tırnaklı her hayvanı haram kıldık. Onlara sığır ve davarın sırt, bağırsak ve kemik yağları hariç, iç yağlarını da haram kıldık. Aşırı gitmelerinden ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru sözlüyüzdür.
+
 
== Diyanet İşleri Meali(Yeni) ==
 
== Diyanet İşleri Meali(Yeni) ==
Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındaki içyağlarını (yine) onlara haram kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.
+
  +
  +
   
 
== Diyanet Vakfı Meali ==
 
== Diyanet Vakfı Meali ==
Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezâdır. Biz elbette doğru söyleyeniz.
+
   
 
== Edip Yüksel Meali ==
 
== Edip Yüksel Meali ==
Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun da yağlarını haram ettik; ancak sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları, veya kemiklerine karışmış olanlar hariç. Aşırı gitmelerinden ötürü onları böyle cezalandırdık. Biz doğru sözlüyüz.
+
   
 
== Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) ==
 
== Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) ==
Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram ettik. Bir de bunlara sığır ve koyunun, sırtlarında, barsakları üzerinde veya kemiklere yapışık kuyruk kısmının dışındaki yağlarını da haram ettik. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden bir ceza yaptık. Şüphesiz Biz, her hususta doğru söyleriz.
+
+
*Biz onlara, dedikleri gibi melekler indirmiş olsak da ölüler kendileriyle konuşsa da bütün varlıkları karşılarında kümleler halinde toplasak da, Allah dilemedikçe iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bu gerçeği bilmezler.
 
== Elmalılı Meali (Orjinal) ==
 
== Elmalılı Meali (Orjinal) ==
Yehudîlere her tırnaklıyı haram kıldık, bir de bunlara sığır ve en'amdan sırtlarında olan veya bağırsakları üzerinde bulunan veya kemikle ıhtilât eden kuyruk kısmından maada yağlarını dahi haram kıldık fakat bunu onlara bağıyleri yüzünden bir cezâ yaptık, şüphesiz biz her hususta sâdıkız.
+
   
 
== Ömer Nasuhi Bilmen ==
 
== Ömer Nasuhi Bilmen ==
Ve Yahudiler üzerine her tırnaklı olanı haram kıldık ve onlara sığırdan ve koyundan (çıkarılan) iç yağlarını da haram kıldık. Ancak bunların sırtlarına veya bağırsaklarına yapışkan olan veya bir kemikle karışan yağlar müstesna. Bunu onlara haddi tecavüz ettiklerı için bir ceza olarak yaptık. Ve şüphe yok ki Biz elbette sâdıklarız.
+
  +
   
 
== Muhammed Esed ==
 
== Muhammed Esed ==
Biz (yalnızca) yahudi itikadını benimseyenlere bütün tırnaklı hayvanları yasakladık; ve onlara koyun ve ineğin iç yağlarını da yasakladık, (hayvanların) sırt tarafındaki veya bağırsaklarındaki yağlar ile kemiğin içindekiler hariç: böylece işledikleri zulümler yüzünden onları cezalandırdık; zira, unutmayın, Biz sözümüzde dururuz!
+
== Suat Yıldırım ==
+
== Suat Yıldırım ==
Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun içyağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki Biz hep doğru söyleriz.
+
   
 
== Süleyman Ateş Meali ==
 
== Süleyman Ateş Meali ==
yahûdilere bütün tırnaklı(hayvan)ları harâm ettik. Sığır ve koyunun da, yağlarını onlara harâm kıldık, yalnız (hayvanların) sırtlarının, yahut bağırsaklarının taşıdığı, ya da kemiğe karışan yağlarını harâm etmedik. Aşırılıkları yüzünden onları böyle cezâlandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.
+
   
 
== Şaban Piriş Meali ==
 
== Şaban Piriş Meali ==
Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık; sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Yalnız sırtlarında veya bağırsaklarında bulunan ya da kemiğe karışanlar bundan müstesnadır. Böylece, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz, elbette doğru olanlarız.
+
  +
   
 
== Ümit Şimşek Meali ==
 
== Ümit Şimşek Meali ==
Yahudilere de Biz bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun sırtlarına yahut bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışan yağlarının dışındaki iç yağlarını da onlara haram kıldık. Zulümleri yüzünden Biz onları böylece cezalandırdık. Hiç şüphe yok ki, doğruyu söyleyen Biziz.
+
   
 
== Yaşar Nuri Öztürk ==
 
== Yaşar Nuri Öztürk ==
Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara ayrıca sığır ve koyunun yağlarını da haram kıldık. Sığır ve koyunun sırtlarının ve bağırsaklarının taşıdığı yağlarla, kemiklerle karışan yağlar bunun dışındadır. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden bir ceza olarak yaptık. Biz elbette sözünde duranlarız.
 
 
 
 
== Yusuf Ali (English) ==
 
== Yusuf Ali (English) ==
  Loading editor