FANDOM


..wwww
  • 1.kul : de, söyle
  • 2.innî : muhakkak ki ben
  • 3.ehâfu : korkarım
  • 4.in asaytu: eğer, şâyet asi olursam, isyan edersem
  • 5.rabbî : Rabbim
  • 6.azâbe : azap
  • 7.yevmin: gün
  • 8.azîmin: büyük: büyük


İmam İskender Ali Mihr Edit

De ki: “Muhakkak ki ben, eğer Rabbime isyan edersem, büyük günün azabından korkarım.”

Diyanet İşleri Edit

De ki: “Ben Rabbime isyan edersem gerçekten, büyük bir günün (kıyamet gününün) azabından korkarım.”

Abdulbaki Gölpınarlı Edit

De ki: Ben, Rabbime isyan edersem pek büyük günün azâbından korkarım.

Abdullah Parlıyan Edit

De ki: Eğer ben Rabbime isyan edersem, o büyük günün azabından elbette korkarım.

Adem Uğur Edit

De ki: Ben, Rabbim'e isyan edersem gerçekten büyük bir günün (kıyametin) azabından korkarım.

Ahmed Hulusi Edit

De ki: "Ben Rabbime isyan edersem, kesinlikle, aziym sürecin azabından korkarım!"

Ahmet Tekin Edit

'Ben Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım' de.

Ahmet Varol Edit

De ki: 'Ben Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım.'

Ali Bulaç Edit

De ki: "Şüphesiz ben, Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım."

Ali Fikri Yavuz Edit

De ki: “- Eğer ben, Rabbime isyan edersem, cidden büyük bir günün azabından korkarım.

Ali Ünal Edit

De: “Korkarım ben, eğer Rabbime isyan edecek olursam, çok dehşetli bir günün azabından (korkarım).”

Bayraktar Bayraklı Edit

De ki: “Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.”

Bekir Sadak Edit

«Ben Rabbime karsi gelirsem, buyuk gunun azabindan korkarim» de.

Celal Yıldırım Edit

De ki: Eğer Rabbime karşı gelirsem, elbette büyük günün azabından korkarım.

Cemal Külünkoğlu Edit

De ki: “Eğer ben, Rabbime karşı saygısızlık edersem, cidden büyük bir günün azabından korkarım!”

Diyanet İşleri (eski) Edit

'Ben Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım' de.

Diyanet Vakfi Edit

De ki: Ben, Rabbim'e isyan edersem gerçekten büyük bir günün (kıyametin) azabından korkarım.

Edip Yüksel Edit

'Rabbime isyan ettiğim taktirde büyük günün azabından korkarım,' de.

Elmalılı Hamdi Yazır Edit

Ben, de: rabbime ısyan edecek olursam cidden büyük bir günün azabından korkarım

Elmalılı (sadeleştirilmiş) Edit

De ki: «Ben Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) Edit

De ki: «Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım».

Gültekin Onan Edit

De ki: "Kuşkusuz ben, rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım."

Harun Yıldırım Edit

De ki: “Muhakkak ki ben Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım.”

Hasan Basri Çantay Edit

De ki: «Eğer ben Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından elbette korkarım».

Hayrat Neşriyat Edit

De ki: 'Şübhesiz ben eğer Rabbime isyân edersem, büyük bir günün (kıyâmet gününün) azâbından korkarım!'

İbni Kesir Edit

De ki: Ben, Rabbıma karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım.

Kadri Çelik Edit

De ki: “Ben Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım.”

Muhammed Esed Edit

De ki: "Bakın, (bu şekilde) Rabbime isyan etseydim, o çetin (Hesap) Gün(ün)de (başıma gelecek olan) azaptan korkardım".

Mustafa İslamoğlu Edit

De ki: "Eğer Rabbime karşı gelirsem, elbet korkunç bir günün azabından korkarım."

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

De ki: «Eğer ben Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım.»

Ömer Öngüt Edit

De ki: “Ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. ”

Şaban Piriş Edit

De ki: -Ben, Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.

Sadık Türkmen Edit

De ki: “Eğer, ben Rabbime isyan edersem; gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.”

Seyyid Kutub Edit

De ki; «Eğer Rabbimin buyruklarına karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım.»

Suat Yıldırım Edit

De ki: "Ben Rabbime isyan etmem halinde, ileride gelecek büyük bir günün azabından korkarım."

Süleyman Ateş Edit

De ki: "Eğer Rabbime isyân edersem, büyük bir günün azâbından korkarım!"

Tefhim-ul Kuran Edit

De ki: «Şüphesiz ben, Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım.»

Ümit Şimşek Edit

De ki: Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Şunu da söyle: "Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım ben."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.