FANDOM


وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُVe huvel kâhiru fevka ıbâdih(ıbâdihî), ve huvel hakîmul habîr(habîru).
1. ve huve : ve O
2. el kâhiru : kahhar, kahredici, yegâne gâlip
3. fevka : üstünde
4. ıbâdi-hî : onun kulları
5. ve huve : ve o
6. el hakîmu : hakimdir, hükmün ve hikmet sahibidir
7. el habîru : haberdar olanDiyanet İşleri : O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Kulların üstünde tek tasarruf sahibidir o ve odur hüküm ve hikmet sahibi her şeyden haberdar olan.
Adem Uğur : O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Ahmed Hulusi : "HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkarak) Kaahir (varlığında hükümran olan) olan! "HÛ"dur; Hakiym, Habiyr.
Ahmet Tekin : O kullarının üstünde her türlü kudret ve tasarrufa, otoriteye sahiptir. O hikmet sahibi ve hükümrandır, gizli-açık her şeyden haberdardır.
Ahmet Varol : O kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyet sahibidir. O hakimdir, her şeyden haberdar olandır.
Ali Bulaç : O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ali Fikri Yavuz : O, kullarının üstünde galibdir. O, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.”
Bekir Sadak : O, kullarinin ustunde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardir.
Celal Yıldırım : O, kullan üstünde eşsiz üstünlüğe, sınırsız tasarrufa sahiptir; O, hikmetle tasarrufta bulunandır, (her şeyden) haberlidir.
Diyanet İşleri (eski) : O, kullarının üstünde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardır.
Diyanet Vakfi : O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Edip Yüksel : O, kullarına tam anlamıyla egemendir. O Bilgedir, Haber Alandır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kullarının üstünde kahir o, hakîm o, habîr o
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kullarının üstünde tam hakim O'dur. Herşeyden haberdar O'dur!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, kullarının üstünde tam hâkimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Fizilal-il Kuran : Kulları üzerinde kesin egemendir. O'nun yaptığı her şey yerindedir, O her şeyden haberdardır.
Gültekin Onan : O kulları üzerinde kahredici olandır. O hüküm ve hikmet sahib olandır, haberdar olandır.
Hasan Basri Çantay : O, kullarının üstünde (eşsiz) kahr (galebe ve tasarruf) saahibidir. O, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir, her şeyden hakkıyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : O, kullarının üzerinde mutlak galibdir. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.
İbni Kesir : O; kullarının üstünde yegane mutasarrıftır. Ve O; Hakim'dir, Habir'dir.
Muhammed Esed : Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde otorite sahibidir ve yalnız Odur gerçekten hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O, kullarının üzerinde mutasarrıftır. Ve O hakîmdir, habîrdir.
Ömer Öngüt : O, kullarının üstünde kahredici güce sahiptir. Ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş : Kullarının üzerinde yegane galip O’dur. O, hakim ve haberdar olandır.
Suat Yıldırım : O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır, her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.
Süleyman Ateş : O, kullarının üstünde tam hâkimdir (onları istediği gibi yönetir), O herşeyi yerli yerince yapan, (herşeyi) haber alandır.
Tefhim-ul Kuran : O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ümit Şimşek : O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden de haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.