FANDOM


وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍVe min âbâihim ve zurriyyâtihim ve ihvânihim, vectebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).
1. ve min âbâi-him : ve onların babalarından, atalarından
2. ve zurriyyâti-him : ve onların zürriyetlerinden, nesillerinden
3. ve ihvâni-him : ve onların kardeşlerinden
4. ve ictebeynâ-hum : ve onları seçtik
5. ve hedeynâ-hum : ve onları hidayet ettik, ulaştırdık
6. ilâ sırâtın mustekîmin : Sıratı Mustakîm'eDiyanet İşleri : Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik.
Abdulbaki Gölpınarlı : Onların atalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmına da üstünlük verdik, onları seçtik ve doğru yola sevkettik.
Adem Uğur : Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da (üstün meziyetler verdik). Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.
Ahmed Hulusi : Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bazılarını da! Onları seçtik ve doğru yola hidâyet ettik.
Ahmet Tekin : Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da üstün kıldık. Onları seçtik ve doğru, muhkem, güvenli yola, İslâmî hayata ilettik.
Ahmet Varol : Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden de (kendilerine lütfettikklerimiz oldu). Biz onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Ali Bulaç : Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik.
Ali Fikri Yavuz : Babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bir kısmını da üstün kıldık, onları seçtik ve kendilerini doğru yola (İslâma) ilettik.
Bekir Sadak : Babalarindan, soylarindan, kardeslerinden bir kismini sectik ve dogru yola eristirdik.
Celal Yıldırım : Onların babalarından, soylarından ve kardeşlerinden de seçip doğru yola eriştirdik.
Diyanet İşleri (eski) : Babalarından, soylarından, kardeşlerinden bir kısmını seçtik ve doğru yola eriştirdik.
Diyanet Vakfi : Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da (üstün meziyetler verdik). Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.
Edip Yüksel : Atalarından, soylarından, kardeşlerinden bir çoğunu seçip doğru yola ilettik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Atalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bir kısmını da, ve hep bunları seçtik ve hep bunları bir doğru yola hidayetçi kıldık
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Atalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmını da... Bunların hepsini seçtik ve bir doğru yola hidayetçi kıldık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da (üstün kıldık). Onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Fizilal-il Kuran : Bunlardan bazılarının babalarını, soylarından gelenleri ve kardeşlerini de seçip doğru yola ilettik.
Gültekin Onan : Babalarından, soylarından, kardeşlerinden kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik.
Hasan Basri Çantay : Onların babalarından, zürriyyetlerinden, biraderlerinden kimini de (yine üstün imtiyazlara mazhar etdik), onları seçdik, onları doğru bir yola götürdük.
Hayrat Neşriyat : Babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bir kısmını da (üstün kıldık). Böylece onları seçtik ve onları dosdoğru bir yola hidâyet ettik.
İbni Kesir : Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de. Onları seçtik ve onları dosdoğru yola ilettik.
Muhammed Esed : Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazısı(nı da aynı şekilde yücelttik), onları(n hepsini) seçtik ve dosdoğru bir yola yönelttik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden birçoklarını da (hidâyete erdirdik) ve onları seçtik ve kendilerini doğru bir yola kavuşturduk.
Ömer Öngüt : Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da. Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.
Şaban Piriş : Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bazı kimseleri seçip, dosdoğru yola hidayet ettik.
Suat Yıldırım : Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de, aynı şekilde etraflarındaki insanlara üstün kıldık, onları seçtik, onları doğru yola götürdük.
Süleyman Ateş : Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da... Onları seçtik ve onları doğru yola ilettik.
Tefhim-ul Kuran : Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini de (bunlara kattık) ; onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik.
Ümit Şimşek : Onların atalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden de bir kısmını seçtik ve dosdoğru bir yola ilettik.
Yaşar Nuri Öztürk : Atalarından, soylarından, kardeşlerinden bir kısmını da... Onları seçtik ve onları dosdoğru bir yola kılavuzladık.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın : Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmını da üstün kıldık, onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Ahmet Davudoğlu : Babalarından, nesillerinden, kardeşlerinden bir kısmını da üstün kıldık. Onları seçtik ve kendilerini doğru yola ilettik.
Ali Arslan : Onları da seçtik ve doğru yola ilettik.
Arif Pamuk : Babalarından, kardeşlerinden ve çocuklarından bazılarını da üstün kıldık. Onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Ayntabî Mehmet Efendi : Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden de ba'zılarını tafdil ettik; seçtik, doğru yola (İslâm'a) irşad ettik.
Bahaeddin Sağlam : Onların hepsini seçtik ve doğru yola ilettik.
Diyanet Vakfı (1993) : Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.
Hasan Tahsin Feyizli : Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Bir kısmını seçtik ve doğru yola eriştirdik.
Hüseyin Kaleli : “Babalarından da zürriyetlerinden de kardeşlerinden de. Onları seçtik ve kendilerini dosdoğru yola ilettik.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Onlarin atalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden birçoklarına da öylece ihsanda bulunduk; onları seçtik ve dos doğru bir yola kavuşturduk.
Mustafa İslamoğlu : Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden kimilerini de… İşte onların hepsini Biz seçtik ve dosdoğru bir yola yönelttik.
Nedim Yılmaz : Bunların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da (doğru yola ilettik). Onları seçtik ve dosdoğru bir yola ilettik.
Ömer Rıza Doğrul : Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden bazılarını üstün kıldık. Onları seçtik ve doğru yola götürdük.
Talat Koçyiğit : Kimseleri seçip yücelttik ve onlan dosdoğru yola yönelttik.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Bir çoğunu da kendimize seçip doğru yola ilettik.
Bir Heyet : Onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.