Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages
64/13 Teğabun Suresi
Kuran-ı Kerim
64/15


Arapça harfli ayet metni[]

14. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Latin harflerine transcriptli metin[]

14. Ya eyyuhelleziyne amenu inne min ezvacikum ve evladikum 'aduvven lekum fahzeruhum ve in ta'fu ve tasfehu ve tağfiru feinnallahe ğafurun rahıymun.

Kelime anlamlı meal[]

 • . yâ eyyuhâ : ey
 • . ellezîne : o kimseler, onlar, olanlar
 • . âmenû : îmân edenler, âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler
 • . inne : muhakkak ki
 • . min ezvâci-kum : sizin eşlerinizden
 • . ve evlâdi-kum : ve sizin evlâtlarınız, çocuklarınız
 • . aduvven : düşman
 • . lekum : sizin için
 • . fe ahzerû-hum : artık onlardan sakının
 • . ve in ta'fû : ve eğer affederseniz
 • . ve tasfehû : ve hoşgörürseniz, kusurlarına bakmazsanız
 • . ve tagfirû : ve bağışlamak
 • . fe : o taktirde
 • . inne allâhe : muhakkak ki Allah
 • . gafûrun : gafûr, bağışlayan, mağfiret eden
 • . rahîmun : Rahîm esması ile tecelli eden

Abdülbaki Gölpınarlı[]

14- Ey inananlar, şüphe yok ki eşlerinizin ve evlâtlarınızın bâzısı, düşmandır size, artık sakının onlardan ve bağışlar ve yüzlerine vurmaz ve suçlarını örterseniz artık bilin ki Allah, suçları örter, rahîmdir.335[2]


[2] Hicrette ayalleri, evlâtları yüzünden gecikenler hakkında vahyedildiği rivâyet edilmiştir.


Ali Bulaç Meali[]

Ahmet Varol Meali[]

Diyanet İşleri Meali(Eski)[]

Diyanet İşleri Meali(Yeni)[]

14. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.


Diyanet Vakfı Meali[]

Edip Yüksel Meali[]

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)[]

14. Ey iman edenler, haberiniz olsun ki, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olan vardır, o halde onlardan sakının! Ne var ki, affeder, kusurlarına bakmaz, örterseniz, şüphe yok ki, Allah, çok bağışlayandır, merhamet edendir.

Elmalılı Meali (Orjinal)[]

Ömer Nasuhi Bilmen[]

Muhammed Esed[]

14 SİZ EY imana ermiş olanlar! Bakın, eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazısı 11 Yani, “bazan, eşleriniz...” vd. Kur’an öğretisinde ahlakî sorumluluklar kadına olduğu kadar erkeğe de yüklenmiş olduğundan, ezvâcukum terimi “hanımlarınız” şeklinde çevrilmemeli, tersine -klasik Arapça kullanımına göre- evliliğin hem erkek hem de kadın tarafını eşit şekilde kapsadığı dikkate alınarak ona göre çevrilmelidir. size düşmandır: öyleyse onlara karşı dikkatli olun! 12 Ailesini sevmesi, bazan erkek veya kadın mümini, inancının ve bilincinin gereklerine aykırı davranmaya itebilir: ve bazan da sevilen taraflardan biri veya diğeri -karı, koca veya çocuk- kişiyi, bazı gerçek veya sunî “ailevî çıkarlar”ı korumak amacıyla ahlakî taahhütlerini terk etmeye ve böylece ötekinin ruhsal “düşman”ı olmaya bilinçli olarak teşvîk edebilir. Bir sonraki cümlenin işaret ettiği, işte bu son durumdur. Ama [hatalarını] hoş görür, tahammül eder ve affederseniz, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.

Suat Yıldırım[]

14. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir.Böyle olanlara karşı dikkatli olun!Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafûrdur, rahîmdir (affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız O da size öyle muamele eder).

Süleyman Ateş Meali[]

Şaban Piriş Meali[]

Ümit Şimşek Meali[]

Yaşar Nuri Öztürk[]

14. Ey iman edenler! Şu bir gerçek ki, eşlerinizin ve evlatlarınızın içinden size bir düşman vardır; onlara karşı dikkatli olun! Eğer affeder, ellerini tutar, hatalarını görmezden gelirseniz, kuşkusuz, Allah da affedici, merhamet edici olur.

Yusuf Ali (English)[]

M. Pickthall (English)[]

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)[]

Elmalı tefsiri(orijinali)[]

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiri[]

Muhammed Esed Tefsiri[]

14 SİZ EY imana ermiş olanlar! Bakın, eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazısı 11 Yani, “bazan, eşleriniz...” vd. Kur’an öğretisinde ahlakî sorumluluklar kadına olduğu kadar erkeğe de yüklenmiş olduğundan, ezvâcukum terimi “hanımlarınız” şeklinde çevrilmemeli, tersine -klasik Arapça kullanımına göre- evliliğin hem erkek hem de kadın tarafını eşit şekilde kapsadığı dikkate alınarak ona göre çevrilmelidir. size düşmandır: öyleyse onlara karşı dikkatli olun! 12 Ailesini sevmesi, bazan erkek veya kadın mümini, inancının ve bilincinin gereklerine aykırı davranmaya itebilir: ve bazan da sevilen taraflardan biri veya diğeri -karı, koca veya çocuk- kişiyi, bazı gerçek veya sunî “ailevî çıkarlar”ı korumak amacıyla ahlakî taahhütlerini terk etmeye ve böylece ötekinin ruhsal “düşman”ı olmaya bilinçli olarak teşvîk edebilir. Bir sonraki cümlenin işaret ettiği, işte bu son durumdur. Ama [hatalarını] hoş görür, tahammül eder ve affederseniz, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri[]

Advertisement