FANDOM


64/16 Teğabun Suresi
Kuran-ı Kerim
64/18


Arapça harfli ayet metni Edit

17. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

17. İn tukridullahe kardan hasenen yuda'ıfhu lekum ve yağfir lekum vallahu şekurin haliymun.

Kelime anlamlı meal Edit

 • . in : eğer
 • . tukridû : kredi verirsiniz, borç verirsiniz
 • . allâhe : Allah
 • . kardan : borç
 • . hasenen : güzel
 • . yudâif-hu : onu kat kat artırarak öder
 • . lekum : sizi, size
 • . ve yagfir : ve mağfiret eder
 • . lekum : sizi, size
 • . ve allâhu : ve Allah
 • . şekûrun : şekurdur, şükredilen, şükrün karşılığını veren
 • . halîmun : halîm, yumuşak ve yavaş davranan

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

17- Eğer Allah'a güzel bir tarzda borç verirseniz o, verdiğinizi kat-kat arttırır size ve suçlarınızı örter ve Allah, iyilik edenlere fazlasıyla mükâfat verir, azaplandırmada da aceleci değildir.


Ali Bulaç Meali Edit

Ahmet Varol Meali Edit

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

17. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, Halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).


Diyanet Vakfı Meali Edit

Edip Yüksel Meali Edit

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

17. Eğer Allah'a bir güzel borç sunarsanız onu sizin için katlayıverir ve sizi bağışlar. Allah, çok mükafat verendir, cezalandırmada acele etmeyendir.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Muhammed Esed Edit

17 Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, O bunu fazlasıyla size geri ödeyecek ve günahlarınızı bağışlayacaktır: çünkü Allah, şükrün karşılığını her zaman verendir, halîmdir;

Suat Yıldırım Edit

17. Eğer Allah'a ödünç verirseniz O sizin için, onun kârını kat kat artırarak verir, hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekûr'dur, halîmdir (küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükâfat verir, müsamahakârdır, cezalandırmada acele etmez).


Süleyman Ateş Meali Edit

Şaban Piriş Meali Edit

Ümit Şimşek Meali Edit

Yaşar Nuri Öztürk Edit

17. Eğer Allah'a gönül hoşluğuyla bir şey borç verirseniz O, onu sizin için katlayarak artırır ve sizin hatalarınızı bağışlar. Allah Şekûr'dur, şükredenlere karşılık verir; Halîm'dir, yumuşak ve merhametli davranır.


Yusuf Ali (English) Edit

M. Pickthall (English) Edit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Elmalı tefsiri(orijinali)Edit

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiriEdit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

17 Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, O bunu fazlasıyla size geri ödeyecek ve günahlarınızı bağışlayacaktır: çünkü Allah, şükrün karşılığını her zaman verendir, halîmdir;

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.