FANDOM


64/17 Teğabun Suresi
Kuran-ı Kerim
65/1


Arapça harfli ayet metni Edit

18. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

18. 'Alimulğaybi veşşehadetil'aziyzulhakiymu.

Kelime anlamlı meal Edit

  • . âlimu : bilen
  • . el gaybi : gayb, bilinmeyen, görünmeyen
  • . ve eş şehâdeti : ve müşahede edilen, görünen
  • . el azîzu : azîz (üstün ve güçlü)
  • . el hakîmu : hakîm (hüküm ve hikmet sahibi)

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

18- Gizliyi de bilir, görüneni de, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.


Ali Bulaç Meali Edit

Ahmet Varol Meali Edit

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

18. O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Edip Yüksel Meali Edit

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

18. Görünmeyeni de görüneni de bilir, güçlüdür, hikmet sahibidir!

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Muhammed Esed Edit

18 yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de 15 Bkz. sure 6, not 65. bilir; Kudretlidir, Hikmet Sahibidir!

Suat Yıldırım Edit

18. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).


Süleyman Ateş Meali Edit

Şaban Piriş Meali Edit

Ümit Şimşek Meali Edit

Yaşar Nuri Öztürk Edit

18. Görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir O; Azîz'dir, Hakîm'dir.


Yusuf Ali (English) Edit

M. Pickthall (English) Edit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Elmalı tefsiri(orijinali)Edit

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiriEdit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

18 yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de 15 Bkz. sure 6, not 65. bilir; Kudretlidir, Hikmet Sahibidir!

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.