Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.343
pages
63/11 Teğabun Suresi
Kuran-ı Kerim
64/2


Arapça harfli ayet metni[]

1. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Latin harflerine transcriptli metin[]

1. Yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı lehulmulku ve lehulhamdu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.

Kelime anlamlı meal[]

 • yusebbihu : tespih eder
 • li allâhi : Allah'ı
 • mâ : şeyler
 • fî es semâvâti : semalarda, göklerde
 • ve mâ : ve şeyler
 • fî el ardı : arzda, yeryüzünde, yerde
 • lehu : onun, ona
 • el mulku : mülk, sahiplik, idare
 • ve lehu : ve onun, ona
 • el hamdu : hamd, sena, övgü
 • ve huve : ve o
 • alâ kulli şey'in : herşeye
 • kadîrun : kaadir

Abdülbaki Gölpınarlı[]

(14. âyetten sonuna kadar Medenîdir. 9. âyette aldananla aldatanın meydana çıkacağı kıyamet gününden bahsedildiği cihetle sûreye bu ad verilmiştir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Tenzîh eder Allah'ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde, onundur saltanat ve tedbîr ve onadır hamd ve onun, her şeye gücü yeter.


Ali Bulaç Meali[]

Ahmet Varol Meali[]

Diyanet İşleri Meali(Eski)[]

Diyanet İşleri Meali(Yeni)[]

1. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih eder. Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.


Diyanet Vakfı Meali[]

Edip Yüksel Meali[]

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)[]

1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nun, hamd O'nun ve O, herşeye kadirdir.

Elmalılı Meali (Orjinal)[]

Ömer Nasuhi Bilmen[]

Muhammed Esed[]

Suat Yıldırım[]

1. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hâkimiyet O'nundur. Bütün hamdler ve övgüler O'na mahsustur. O her şeye kadirdir.


Süleyman Ateş Meali[]

Şaban Piriş Meali[]

Ümit Şimşek Meali[]

Yaşar Nuri Öztürk[]

1. Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ı tespih ediyor. O'nundur mülk ve yönetim; O'nun içindir tüm övgüler. Her şeye gücü yetendir O.

Yusuf Ali (English)[]

M. Pickthall (English)[]

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)[]

Elmalı tefsiri(orijinali)[]

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiri[]

Muhammed Esed Tefsiri[]

Müfessirlerin büyük kısmı bu sureyi Medine dönemine ait görürler, bir kısmı da Mekke döneminin sonlarında nazil olduğunu iddia ederler. Bu sureye ismini veren anahtar sözcük 9. ayetinde geçen teğâbün (“kayıp ve kazanç”) ifadesi olmuştur.

1 GÖKLERDE ve yerde olan her şey, Allah'ın sınırsız şanını yüceltir: bütün otorite O'nundur ve bütün övgüler O'na mahsustur; O dilediğini yapmaya kâdirdir.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri[]