64/4 Teğabun Suresi
Kuran-ı Kerim
64/6


Arapça harfli ayet metni[düzenle | kaynağı değiştir]

5. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Latin harflerine transcriptli metin[düzenle | kaynağı değiştir]

5. Elem ye'tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum 'azabun eliymun.

Kelime anlamlı meal[düzenle | kaynağı değiştir]

 • e : mi
 • lem ye'ti-kum : size gelmedi
 • nebeû : haber
 • ellezîne : o kimseler, onlar
 • keferû : inkâr ettiler
 • min kablu : önceden, daha önce
 • fe zâkû : o zaman tattılar
 • vebâle : vebal, kötü netice
 • emri-him : onların işleri, işleri
 • ve lehum : ve onlar için vardır
 • azâbun : azap
 • elîmun : elîm, acı

Abdülbaki Gölpınarlı[düzenle | kaynağı değiştir]

5- Daha önce kâfir olanların haberi gelmedi mi size? Yaptıkları işin vebâlini tattılar ve onlara elemli bir azap var.


Ali Bulaç Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Ahmet Varol Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Diyanet İşleri Meali(Eski)[düzenle | kaynağı değiştir]

Diyanet İşleri Meali(Yeni)[düzenle | kaynağı değiştir]

5. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır.

Diyanet Vakfı Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Edip Yüksel Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)[düzenle | kaynağı değiştir]

5. Bundan önce küfredenlerin haberi gelmedi mi size? Ki, yaptıklarının vebalini tattılar, ayrıca onlara acı bir azap da var.

Elmalılı Meali (Orjinal)[düzenle | kaynağı değiştir]

Ömer Nasuhi Bilmen[düzenle | kaynağı değiştir]

Muhammed Esed[düzenle | kaynağı değiştir]

5 GEÇMİŞTE hakikati kabule yanaşmayanların kıssasından haberin yok mu? [Onlar hakikati inkar ettiler] ve böylece yaptıklarının sonucuna katlanmak zorunda kaldılar,4 [öteki dünyada da] onları bekleyen şiddetli bir azap [vardır]: 4 Bu, tarihin gösterdiği gibi, temel ahlakî hakikatleri ve dolayısıyla bütün maneviyat ve ahlak ölçülerini reddetmiş olan her toplumun veya milletin kaçınılmaz bir şekilde uğrayacağı felaketlere ve belalara bir işarettir.

Suat Yıldırım[düzenle | kaynağı değiştir]

5. Daha önceki inkârcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler, âhirette de onlara gayet acı bir azap vardır.


Süleyman Ateş Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Şaban Piriş Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Ümit Şimşek Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Yaşar Nuri Öztürk[düzenle | kaynağı değiştir]

5. Sizden önce küfre sapanların haberleri gelmedi mi size? Onlar, yapıp ettiklerinin vebalini tattılar. Ve onlar için korkunç bir azap vardır.


Yusuf Ali (English)[düzenle | kaynağı değiştir]

M. Pickthall (English)[düzenle | kaynağı değiştir]

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)[düzenle | kaynağı değiştir]

Elmalı tefsiri(orijinali)[düzenle | kaynağı değiştir]

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiri[düzenle | kaynağı değiştir]

Muhammed Esed Tefsiri[düzenle | kaynağı değiştir]

5 GEÇMİŞTE hakikati kabule yanaşmayanların kıssasından haberin yok mu? [Onlar hakikati inkar ettiler] ve böylece yaptıklarının sonucuna katlanmak zorunda kaldılar,4 [öteki dünyada da] onları bekleyen şiddetli bir azap [vardır]: 4 Bu, tarihin gösterdiği gibi, temel ahlakî hakikatleri ve dolayısıyla bütün maneviyat ve ahlak ölçülerini reddetmiş olan her toplumun veya milletin kaçınılmaz bir şekilde uğrayacağı felaketlere ve belalara bir işarettir.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.