Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.768
pages
64/4 Teğabun Suresi
Kuran-ı Kerim
64/6


Arapça harfli ayet metni[]

5. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Latin harflerine transcriptli metin[]

5. Elem ye'tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum 'azabun eliymun.

Kelime anlamlı meal[]

 • e : mi
 • lem ye'ti-kum : size gelmedi
 • nebeû : haber
 • ellezîne : o kimseler, onlar
 • keferû : inkâr ettiler
 • min kablu : önceden, daha önce
 • fe zâkû : o zaman tattılar
 • vebâle : vebal, kötü netice
 • emri-him : onların işleri, işleri
 • ve lehum : ve onlar için vardır
 • azâbun : azap
 • elîmun : elîm, acı

Abdülbaki Gölpınarlı[]

5- Daha önce kâfir olanların haberi gelmedi mi size? Yaptıkları işin vebâlini tattılar ve onlara elemli bir azap var.


Ali Bulaç Meali[]

Ahmet Varol Meali[]

Diyanet İşleri Meali(Eski)[]

Diyanet İşleri Meali(Yeni)[]

5. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır.

Diyanet Vakfı Meali[]

Edip Yüksel Meali[]

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)[]

5. Bundan önce küfredenlerin haberi gelmedi mi size? Ki, yaptıklarının vebalini tattılar, ayrıca onlara acı bir azap da var.

Elmalılı Meali (Orjinal)[]

Ömer Nasuhi Bilmen[]

Muhammed Esed[]

5 GEÇMİŞTE hakikati kabule yanaşmayanların kıssasından haberin yok mu? [Onlar hakikati inkar ettiler] ve böylece yaptıklarının sonucuna katlanmak zorunda kaldılar,4 [öteki dünyada da] onları bekleyen şiddetli bir azap [vardır]: 4 Bu, tarihin gösterdiği gibi, temel ahlakî hakikatleri ve dolayısıyla bütün maneviyat ve ahlak ölçülerini reddetmiş olan her toplumun veya milletin kaçınılmaz bir şekilde uğrayacağı felaketlere ve belalara bir işarettir.

Suat Yıldırım[]

5. Daha önceki inkârcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler, âhirette de onlara gayet acı bir azap vardır.


Süleyman Ateş Meali[]

Şaban Piriş Meali[]

Ümit Şimşek Meali[]

Yaşar Nuri Öztürk[]

5. Sizden önce küfre sapanların haberleri gelmedi mi size? Onlar, yapıp ettiklerinin vebalini tattılar. Ve onlar için korkunç bir azap vardır.


Yusuf Ali (English)[]

M. Pickthall (English)[]

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)[]

Elmalı tefsiri(orijinali)[]

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiri[]

Muhammed Esed Tefsiri[]

5 GEÇMİŞTE hakikati kabule yanaşmayanların kıssasından haberin yok mu? [Onlar hakikati inkar ettiler] ve böylece yaptıklarının sonucuna katlanmak zorunda kaldılar,4 [öteki dünyada da] onları bekleyen şiddetli bir azap [vardır]: 4 Bu, tarihin gösterdiği gibi, temel ahlakî hakikatleri ve dolayısıyla bütün maneviyat ve ahlak ölçülerini reddetmiş olan her toplumun veya milletin kaçınılmaz bir şekilde uğrayacağı felaketlere ve belalara bir işarettir.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri[]

Advertisement