FANDOM


64/8 Teğabun Suresi
Kuran-ı Kerim
64/10


Arapça harfli ayet metni Edit

9. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

9. Yevme yecme'ukum liyevmicem'ı zalike yevmutteğabuni ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yukeffir 'anhu seyyiatihi ve yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden zalikelfevzul'azıymu.

Kelime anlamlı meal Edit

 • . yevme : gün
 • . yecmeu-kum : sizi toplayacak
 • . li yevmi : gün için
 • . el cem'i : toplanma
 • . zâlike : işte bu (o)
 • . yevmu : gün
 • . et tegâbuni : aldanma, karşılıklı aldanış ve aldatma, dünyada aldananların ortaya çıkması
 • . ve men : ve kim
 • . yu'min : îmân eder
 • . bi allâhi : Allah'a
 • . ve ya'mel sâlihan : ve salih amel işler, nefs tezkiyesi yapar
 • . yukeffir : örter
 • . an-hu : ondan
 • . seyyiâti-hî : onun günahları
 • . ve yudhil-hu : ve onu dahil eder, sokar, koyar
 • . cennâtin : cennetler
 • . tecrî : akar
 • . min tahti-hâ : onun altından
 • . el enhâru : nehirler
 • . hâlidîne : devamlı kalacak olanlar
 • . fî-hâ : orada
 • . ebeden : ebedî, ebediyyen
 • . zâlike : işte bu
 • . el fevzu : fevz, kurtuluş
 • . el azîmu : büyük

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

9- O gün, sizi toplantı günü için bir araya getirecektir ve bugün, aldananın, aldatanın, kâr ve ziyan edenin meydana çıkacağı gündür ve kim inanırsa Allah'a ve iyi işlerde bulunursa onun kötülüklerini örter ve kıyılarından ırmaklar akan cennetlere, ebedî kalmak üzere sokar onu; bu, pek büyük bir kurtuluş, kutluluk ve murâda eriştir.334[1]


[1] Toplantı günü, kıyamet günüdür.


Ali Bulaç Meali Edit

Ahmet Varol Meali Edit

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

9. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Edip Yüksel Meali Edit

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

9. Sizi o dernek gününe dereceği (toplanma günü için toplayacağı gün varya), işte o gün teğabün (kar ve zarar) günüdür, her kim Allah'a iman eder de yaraşıklı iş yaparsa, Allah onun kabahatlarını örter ve onu içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş odur!

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Muhammed Esed Edit

9 O'nun sizi [Nihaî] Toplanma Günü bir araya toplayacağı zaman[ı düşünün 8], o Kayıp ve Kazanç Gününü! Kim, Allah'a inanıp iyi ve doğru işler yaparsa, [o Gün] Allah onun kötü fiillerini silecek ve onu içinden ırmaklar akan, sonsuza kadar kalacağı bahçelere koyacaktır: bu, büyük bir kurtuluş olacak! 8 Çeviride hemen kendisinden önce yer alan ve bu bağlamda “zaman” olarak çevirmiş bulunduğum yevme (lafzen, “gün”) isminin Kur’an'da mansûb halde kullanılmış olması, yukarıdaki ya da benzeri bir parantez-içi ifadenin kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Suat Yıldırım Edit

9. Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür.Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa,Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere, hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir.İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.


Süleyman Ateş Meali Edit

Şaban Piriş Meali Edit

Ümit Şimşek Meali Edit

Yaşar Nuri Öztürk Edit

9. "Toplanma günü" için sizi bir araya getirdiği gün, karşılıklı aldatış ve aldanışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a iman eder, barışa/hayra yönelik bir iş yaparsa Allah onun çirkinliklerini örter ve kendisini altından nehirler akan cennetlere, içlerinde sürekli kalmak üzere yerleştirir. İşte büyük başarı budur.

Yusuf Ali (English) Edit

M. Pickthall (English) Edit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Elmalı tefsiri(orijinali)Edit

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiriEdit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

9 O'nun sizi [Nihaî] Toplanma Günü bir araya toplayacağı zaman[ı düşünün 8], o Kayıp ve Kazanç Gününü! Kim, Allah'a inanıp iyi ve doğru işler yaparsa, [o Gün] Allah onun kötü fiillerini silecek ve onu içinden ırmaklar akan, sonsuza kadar kalacağı bahçelere koyacaktır: bu, büyük bir kurtuluş olacak! 8 Çeviride hemen kendisinden önce yer alan ve bu bağlamda “zaman” olarak çevirmiş bulunduğum yevme (lafzen, “gün”) isminin Kur’an'da mansûb halde kullanılmış olması, yukarıdaki ya da benzeri bir parantez-içi ifadenin kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.