652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

About 23.000 results for

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname from Yenişehir Wiki

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/652_sayılı_Millî_Eğitim_Bakanlığının_Teşkil...

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

kaldırılan hükümler Edit Madde 44 –(1) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/652_sayılı_Millî_Eğitim_Bakanlığının_Teşkil...

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Millî_Eğitim_Bakanlığının_Teşkilat_ve_Görevl...

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5580 sayılı Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/5580_sayılı_Özel_Öğretim_Kurumları_Kanunu

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/İl_ve_İlçe_Milli_Eğitim_Müdürlükleri_Yönetme...

Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Millî_Eğitim_Bakanlığı_Millî_Eğitim_Müdürl...

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği/28.2.2013

Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Millî_Eğitim_Bakanlığı_Eğitim_Kurumları_Yöne...

Millî Eğitim Bakanlığının görevleri

Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Millî_Eğitim_Bakanlığının_görevleri

4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

ve 9.8.1991 tarihli ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 21.5.1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/4856_Sayılı_Çevre_ve_Orman_Bakanlığı_Teşkilat... Milli Eğitim Bakanlığı Okul Müdürleri ve Müdür Yardımcıları Atama Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Milli_Eğitim_Bakanlığı_Okul_Müdürleri_ve_Müd...

4916 Çeşitli Kanunlarda Ve Maliye Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19 Temmuz… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/4916_Çeşitli_Kanunlarda_Ve_Maliye_Bakanlığının...

Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

. 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK ‘nin Tarihi ‐ No: 13/12/1983 ‐ 178 Yetki Kanunu Tarihi… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Çeşitli_Kanunlarda_ve_Maliye_Bakanlığının_Teş...

3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu, 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/3797_Sayılı_Milli_Eğitim_Bakanlığının_Teşkil... Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği personelinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Millî_Eğitim_Bakanlığı_İlköğretim_Müfettiş... Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 42, 47 ve 56 ncı maddeleri, 12/5/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 18, 57 ve 60 ıncı… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Millî_Eğitim_Bakanlığı_Yaygın_Eğitim_Kurumlar... 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun g • t • dEğitim mevzuatı Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/1739_sayılı_Millî_Eğitim_Temel_Kanunu Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Bakanlığı yetki, görev ve hizmet alanına giren konularda, 13.6.1962 tarih ve 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve Kuruluşu Hakkında… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Sağlık_Bakanlığının_Teşkilat_ve_Görevleri_Ha... 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 15 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/6528_sayılı_Millî_Eğitim_Temel_Kanunu_ile_Bazı_... 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Bakanlar Kurulundan AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Numarası: KHK/633 Karar… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/633_sayılı_Aile_ve_Sosyal_Politikalar_Bakanlığı... Millî Eğitim Bakanlığı - Okullar Hayat Olsunhttp://www.meb.gov.trŞablon:MEBbakınız -d Millî Eğitim Bakanlığı - http://www.meb.gov.tr Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat MEB/Merkez… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Millî_Eğitim_Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik Düzenlemektir. Kapsam Madde 2 (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 Tarihli Ve 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde…

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.