FANDOM


IMG 20181205 193946

Telefon yasağı - Telefon Tahdidi - 15G1 - AYM/49 - CİK/1 - 667s KHK - İGK/4678 - İGK/2016/4678 - İGK - 2016/4678 2016/3332 - İzmir CBS nın 7 10 2016 tarihli ve 2016/30331 sayılı yazısı ve Menemen TCİK İGK nun 28.9.2016 tarih ve 2016/3850 sayılı kararı ile kaldırıldı. Ama tahdid fiilen uygulanmaya devam etti. Tee 2018 e kadar.


Bakınız

ESK/Dava D


Son:2019/10126 Ankara 24.İM 672 s KHK işlemine karşı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu bin 2019/224 2019/1091 AYM/2019/15033 .2019/83. 2019/87. --- TCK/141 TCK/141 e göre koruma tedbirlerinde ihlaller ve degerlendirilmesi K1ACM 2019/83 Adana CBS KYOK karar tazmini red kararına İzmir BAMde istinaf davası açildi 22.5.2019
2017/66402-42 ESK/Adana CBS/2017/66402
AYM/2019/15033 sicil davası Konya BAM
Mersin 2. SCH ESK/11.ACM 2019/83 (K1ACM) Konya BİM Adana BAM
İzmir BİM KHK iptali davası karar 8.1.2019 2019/87
İzmir BAM
ESK/AYM -AYM/ESK ESK/AYM Başvuruları
Yetkisizlik kararı ESK/Yetkisizlik Kararları Antalya CBS Yetkisizlik Kararı ESK/Cezaevi

IMG 20190520 171424

T.C. İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5.İDARE DAVA DAİRESİ ESAS NO: 2018/2561 DAVACI: EYÜP SABRİ KARTAL . MERSİN Tarafınızdan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde mülki idare amiri olarak görev yapmakta iken 01.09.2016 tarih ve 29818 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-l sayılı listesinde isminin yer alması sebebiyle kamu görevinden çıkarılan ve davanın açıldığı tarih itibarıyla Menemen Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde tutuklu olan davacı tarafından; 22.1 1.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4.maddesinin iptali istemiyle CUMHURBAŞKANLIĞI'na açılan davada, istinaf başvurusunun reddi kararının tebligat aşamasında avukatınız bulunduğu anlaşıldığından,' Dairemizce verilen 08/01/2019 günlü ve E:2018/2561, K :2019/87 sayılı İstinaf Başvurusu Ret kararı yazımız ekinde gönderilmekte olup, bundan sonraki tebligatların tarafınıza çıkarılacağı hususu tebliğ olunur. İsmail SAKLI Baskan EK: 08/01/2019 günlü ve E:2018/2561, K :2019/87 sayılı İstinaf Başvurusu Ret kararı N.Y/3 1 .oı . 19

T.C.

İZMİR

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

5.İDARE DAVA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/2561

DAVACI: EYÜP SABRİ KARTAL Mezitli/MERSİN

Tarafınızdan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde mülki idare amiri olarak görev yapmakta iken 01.09.2016 tarih ve 29818 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-l sayılı listesinde isminin yer alması sebebiyle kamu görevinden çıkarılan ve davanın açıldığı tarih itibarıyla Menemen Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde tutuklu olan davacı tarafından; 22.1 1.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4.maddesinin iptali istemiyle

CUMHURBAŞKANLIĞI'na açılan davada, istinaf başvurusunun reddi kararının tebligat aşamasında avukatınız Büşra' KURT KÜÇÜK'ün Kurumunda bulunduğu anlaşıldığından,' Dairemizce verilen 08/01/2019 günlü ve E:2018/2561, K :2019/87 sayılı İstinaf Başvurusu Ret kararı yazımız ekinde gönderilmekte olup, bundan sonraki tebligatların tarafınıza çıkarılacağı hususu tebliğ olunur.

İsmail SAKLI

Başkan EK:

08/01/2019 günlü ve E:2018/2561, K :2019/87 sayılı İstinaf Başvurusu Ret kararı


Şablon:ESK/İMŞablon:ESK/VMŞablon:ESK/SCHŞablon:ESK/KİHŞablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACMŞablon:ESK/Danıştay

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ

Şablon:ESK/KDK

{{}}

{{}}{{}}{{}}{{}}

{{}}

{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.