FANDOM


Mealler Edit

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).


1. tebâreke : mübarek, çok yüce, mukaddes, bereket ve hayır sahibi
2. ellezî : o ki, o
3. bi yedi-hi : onun elinde, kudretinde
4. el mulku : mülk, idare
5. ve huve : ve o
6. alâ kulli şey'in : herşeye
7. kadîrun : kaadir, gücü yeten


Muhammed Hamdi Yazır : Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir
Diyanet İşleri : Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Ahmed Hulusi : Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Mülk ve hükümranlık kudret elinde olan Allah yüceler yücesidir. O’nun her şeye gücü, kudreti yeter.
Ahmet Varol : Hükümranlık (mülk) elinde olan Allah ne yücedir! O her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr’dir.
Bekir Sadak : Hukumranlik elinde olan Allah yucedir ve O herseye Kadir'dir.
Celal Yıldırım : Mülk ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O'nun kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Edip Yüksel : Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O herşeye Kadirdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ne yücedir O ki, mülk O'nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Fizilal-il Kuran : Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Gültekin Onan : Mülk elinde bulunan (Tanrı) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay : (Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : (Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Şanı yücedir, bütün mülk elinde olanın. Ve O; her şeye kadirdir.
Muhammed Esed : Hükümranlığın sahibi olan Allah kutludur, yücedir; O her dilediğini yapmaya kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.
Ömer Öngüt : Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Şaban Piriş : Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!
Suat Yıldırım : Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.
Süleyman Ateş : Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allâh, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter.
Tefhim-ul Kuran : En yüce ve mübarek olan O'dur ki kâinatın saltanatı elindedir. O her şeye kadirdir.
Ümit Şimşek : Şânı ne yücedir Onun ki herşeyin egemenliği elindedir. Onun herşeye gücü yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.

TefsirlerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.