FANDOM


Edit

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Elâ ya’lemu men halak(halaka), ve huvel latîful habîr(habîru).


1. e lâ ya'lemu : bilmez mi
2. men halaka : yaratan kimse
3. ve huve : ve o
4. el latîfu : lâtif
5. el habîru : habîrdir, haberdar olandır


M Hamdi Yazır : Bilmez mi o yaradan ki o öyle latîf, öyle habîr.
Diyanet İşleri : Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Hiç bilmez mi yaratan ve odur kullarına lûtfeden ve her şeyden haberdar olan.
Adem Uğur : Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
Ahmed Hulusi : Yarattığını bilmez mi! O, Latiyf'tir, Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : Hikmete dayalı, hesaplı bir düzen içinde, yaratanın yarattıklarını bilmemesi mümkün mü?Allah, hikmetine nüfuz edilmeyen yüce varlıktır ve gizli-açık her şeyden haberdardır.
Ahmet Varol : Yaratan bilmez mi? O latiftir, her şeyden haberdar olandır.
Ali Bulaç : O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir.
Ali Fikri Yavuz : Bilmez mi, O (bütün varlıkları) yaratan? (Şübhesiz gizliyi de bilir, aşikârı da...) O Lâtif’dir, Habîr’dir= her şeyden haberdardır.
Bekir Sadak : Yaratan bilmez olur mu? O, Latif'tir, haberdardir.*
Celal Yıldırım : O Yaratan hiç bilmez mi? O, Lâtîf'dir (çok lütuf sahibidir; her şeyin bütün inceliklerini, özelliklerini en iyi bilendir). (Her şeyden) haberlidir.
Diyanet İşleri (eski) : Yaratan bilmez olur mu? O, Latif'tir, haberdardır.
Diyanet Vakfi : Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
Edip Yüksel : Hiç Yaratan yarattığını bilmez mi? O, Latiftir, Haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bilmez mi o yaradan ki o öyle latîf, öyle habîr.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bilmez mi O yaratan ki, O herşeyi inceden inceye bilen, her şeyden haberdar olandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
Fizilal-il Kuran : Yaratan bilmez olur mu? O, latiftir, haberdardır.
Gültekin Onan : O, yarattığını bilmez mi? O, Latiftir, Habirdir.
Hasan Basri Çantay : Yaratıb duran (Allah) mı bilmeyecekmiş? O, lâtıyfdir, her şeyden haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : (Hiç) yaratan bilmez mi? Çünki O, Latîf (kalblerdeki bütün incelikleri bilen)dir, Habîr (onlardan haberdâr olan)dır.
İbni Kesir : Yaratan bilmez olur mu hiç? Ve O; Latif'tir, Habir'dir.
Muhammed Esed : (Her şeyi) yaratan O, nasıl olur da (her şeyi) bilmez? Evet, yalnız O, (hikmetinde) erişilmez bir derinlik sahibidir, her şeyden haberdar olandır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Yaratmış olan zât bilmez mi? Latîf, habîr olan O'dur.
Ömer Öngüt : Yaratan bilmez olur mu hiç? O Lâtif'tir, her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş : -Yaratan bilmez mi? O, gizli sırlara da vakıf ve haberdardır.
Suat Yıldırım : O yarattığı mahlûkunu hiç bilmez olur mu? (İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan) latîf ve habîr O’dur.
Süleyman Ateş : Yaratan bilmez mi? O latiftir (bilgisi herşeyin içine geçen, her şeyi) haber alandır.
Tefhim-ul Kuran : O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habîr'dir.
Ümit Şimşek : Yaratan bilmez olur mu? O herşeyi bütün incelikleriyle ve gizlilikleriyle bilen, herşeyden haberdar olandır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yaratmış olan bilmez mi/Allah, yarattığı kimseyi bilmez mi? Latîf'tir O, Habîr'dir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.