Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.302
pages

[]

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Kul huvellezî zereekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).


1. kul : de
2. huve ellezî : o ki
3. zeree-kum : sizi çoğaltıp yaydı
4. fî el ardı : arzda, yeryüzünde
5. ve ileyhi : ve ona
6. tuhşerûne : haşrolunacaksınız, huzurunda toplanacaksınız


M Hamdi Yazır : De ki, odur sizi Arzda zürriyyet halinde yaratıp yayan, nihayet de hep toplanıp ona haşrolunacaksınız.
Diyanet İşleri : De ki: “O, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O’nun huzurunda toplanacaksınız.”
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: O, öylesine bir mâbuttur ki sizi yaratmıştır yeryüzünde ve gene de tapısında toplanacaksınız.
Adem Uğur : De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
Ahmed Hulusi : De ki: "Sizi, arzda yaratıp yayan "HÛ"dur! O'na haşr olunacaksınız!"
Ahmet Tekin : 'O, yeryüzünde sizi üretip çoğaltan ve yayandır. Toplanıp mahşerde O’nun huzuruna getirileceksiniz.' de.
Ahmet Varol : Yeryüzünde sizi yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Ali Bulaç : De ki: "Sizi yeryüzünde üretip türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz."
Ali Fikri Yavuz : De ki: “- Yeryüzünde sizi yaratıb öteye beriye dağıtan O’dur. Nihayet (hesab için ahirette) hep O’na toparlanıb götürüleceksiniz.”
Bekir Sadak : Sizi yerde yaratip yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksiniz.
Celal Yıldırım : De ki: Sizi üretip yeryüzüne yayan O'dur. Ve siz ancak diriltilip hepiniz 0*nun huzurunda toplanacaksınız.
Diyanet İşleri (eski) : Sizi yerde yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Diyanet Vakfi : De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
Edip Yüksel : De ki, 'Sizi yeryüzünde üreten O'dur ve siz O'nun huzurunda toplanacaksınız.'
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki, odur sizi Arzda zürriyyet halinde yaratıp yayan, nihayet de hep toplanıp ona haşrolunacaksınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «O'dur sizi yeryüzünde zürriyet halinde yaratıp yayan! Nihayet hep toplanıp O'nun huzuruna getirileceksiniz!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Sizi yerden üreten O'dur ve O'na toplanıp götürüleceksiniz.»
Fizilal-il Kuran : De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur, ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
Gültekin Onan : De ki: "Sizi yeryüzünde üretip türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz."
Hasan Basri Çantay : De ki: «O, sizi yer (yüzün) de zürriyet haalinde yaratıb yayandır ve nihayet (hepiniz) ancak Ona toplanıb götürüleceksiniz».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Sizi yeryüzünde (yaratıp) yayan O’dur ve ancak O’nun huzûruna toplanacaksınız!'
İbni Kesir : De ki: Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. Ve O'na toplanıp götürüleceksiniz.
Muhammed Esed : De ki: "Sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltan O'dur; ve (yeniden dirildiğinizde) O'nun huzurunda toplanacaksınız".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «O, o (Zât)dır ki, sizi yeryüzünde (yaratıp) yaydı ve O'na toplanacaksınız.»
Ömer Öngüt : De ki: "Sizi yeryüzünde yaratıp öteye beriye yayan O'dur. Ve siz O'nun huzurunda toplanacaksınız. "
Şaban Piriş : De ki: -Sizi yeryüzünde türeten O’dur. O’nun huzurunda toplanacaksınız.
Suat Yıldırım : Sizi yeryüzünde yaratıp zürriyet halinde yayan O’dur. Ölümden sonra da diriltilip yine O’nun huzurunda toplanacaksınız.
Süleyman Ateş : De ki: "Sizi yerde üreten O'dur ve toplanıp O'na götürüleceksiniz."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Sizi yeryüzünde üretip türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz.»
Ümit Şimşek : De ki: Sizi yaratıp yeryüzüne yayan da Odur; yine Onun huzurunda toplanacaksınız.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Sizi, yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. O'nun huzurunda haşredileceksiniz."