Arapça harfli ayet metni

Latin harflerine transcriptli metin

Kelime anlamlı meal

Abdülbaki Gölpınarlı

Ali Bulaç Meali

Ahmet Varol Meali

Diyanet İşleri Meali(Eski)

Diyanet İşleri Meali(Yeni)

Diyanet Vakfı Meali

Edip Yüksel Meali

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)

Elmalılı Meali (Orjinal)

Ömer Nasuhi Bilmen

Muhammed Esed

2 O, hem ölümü, hem de hayatı yaratmıştır 1 ki sizi sınamaya tâbi tutsun [ve böylece] davranış yönünden hanginiz daha iyidir [onu göstersin] ve yalnız O[nun] kudret sahibi ve çok bağışlayıcı [olduğuna sizi inandırsın]. 1 Burada “ölüm” olarak nitelenen şeyin Allah tarafından yaratılmış olduğu vurgulandığı için “ölüm”ü “var-olmama” ile aynı görmek yanlış olur. Aksine ölüm, açık bir şekilde kendine ait kesin/belli bir gerçekliği olan bir olgu olarak görülmelidir. Bana göre bu, önce, bitkilerde ve canlı varlıklarda hayatın belirmesinden önceki cansız varoluş durumunu; ikinci olarak da, bu dünyada bildiğimiz hayattan Kur’an'da “öte” yahut “öteki dünya” (âhiret) olarak zikredilen -bizim henüz tahayyül edemediğimiz- varoluş durumuna geçiş olgusunu kasdetmektedir.

Suat Yıldırım

Süleyman Ateş Meali

Şaban Piriş Meali

Ümit Şimşek Meali

Yaşar Nuri Öztürk

Yusuf Ali (English)

M. Pickthall (English)

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)

Elmalı tefsiri(orijinali)

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiri

Muhammed Esed Tefsiri

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.