Yenişehir Wiki
Advertisementن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne).


1. nûn : mukattaa harflerindendir, ilâhi şifredir
2. ve : andolsun (yemin anlamında "ve")
3. el kalemi : ve kaleme
4. ve mâ : ve şeye, şeylere
5. yesturûne : satır satır yazıyorlar, satırlar halinde yazıyorlar


Mhammed Hamdi Yazır : Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için
Diyanet İşleri : (1-2) Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.
Abdulbaki Gölpınarlı : Nûn, andolsun kâleme ve yazdıklarına.
Adem Uğur : Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki,
Ahmed Hulusi : Nun (Ulûhiyet ilmi) ve Kalem'e (ilmi açığa çıkaran) ve satır satır yazdıklarına (ilmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullâh olarak yaratana) kasem ederim ki. . .
Ahmet Tekin : Nûn. Kaleme, akıllı ve sorumlu varlıkların yazmaya devam ettikleri kitaplara, sicillere andolsun!
Ahmet Varol : Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun,
Ali Bulaç : Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.
Ali Fikri Yavuz : Nûn ve kalem, bir de satıra yazı yazdıkları şeyler hakkı için,
Bekir Sadak : (1-2) Nun; kalem ve onunla yazilanlara and olsun ki, sen Rabbinin nimetine ugramis bir kimsesin, deli degilsin.
Celal Yıldırım : Nûn'a, Kâlem'e ve (kalemle) satır satır yazdıklarına and olsun ki,
Diyanet İşleri (eski) : (1-2) Nun; kalem ve onunla yazılanlara and olsun ki, sen Rabbinin nimetine uğramış bir kimsesin, deli (cinlenmiş) değilsin.
Diyanet Vakfi : (1-2) Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki (Resûlüm), sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.
Edip Yüksel : NuN, kaleme ve yazdıklarına andolsun.
Elmalılı Hamdi Yazır : Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Nun, Kaleme ve kalem ehlinin satıra dizdiklerine ve dizecekleri hakkı için,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.
Fizilal-il Kuran : Nun. Kaleme ve onunla yazdıranlara and olsun.
Gültekin Onan : Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.
Hasan Basri Çantay : Hokka ile kaleme ve (erbâb-ı kalemin) yazmakda oldukları şeylere andolsun ki,
Hayrat Neşriyat : Nûn. Kalem’e ve yazmakta oldukları şeylere yemîn olsun!
İbni Kesir : Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun ki;
Muhammed Esed : Nun. Düşün kalemi ve (onunla) yazdıklarını!
Ömer Nasuhi Bilmen : Nûn ve Kalem'e ve yazdıkları şeylere andolsun ki,
Ömer Öngüt : Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun!
Şaban Piriş : Nûn, kaleme ve onunla yazılanlara yemin olsun.
Suat Yıldırım : - Nûn. Kalem ve ehl-i kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için:
Süleyman Ateş : Nûn. Kaleme ve (kalemle) yazdıklarına andolsun.
Tefhim-ul Kuran : Nûn, Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.
Ümit Şimşek : Nûn. And olsun kaleme ve yazdıklarına.
Yaşar Nuri Öztürk : Nûn! Yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına
Advertisement