Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pagesأَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

E fe necalul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne).


1. e : mi
2. fe : artık, öyleyse, işte böyle
3. nec'alu : biz kılarız, yaparız
4. el muslimîne : müslümanlar, teslim olanlar
5. ke : gibi
6. el mucrimîne : mücrimler, günahkâr olanlar


Muhammed Hamdi Yazır : Ya artık, müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız?
Diyanet İşleri : Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık Müslümanları da suçlularla bir mi tutacağız?
Adem Uğur : Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?
Ahmed Hulusi : Teslim olmuşları, inkârcı suçlular gibi kılar mıyız hiç?
Ahmet Tekin : Biz, İslâm’ı yaşayan müslümanlara, İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilere, suçlulara, günahkârlara davrandığımız gibi mi muamele yapacakmışız?
Ahmet Varol : Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
Ali Bulaç : Öyleyse, müslümanları suçlu günahkar olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?
Ali Fikri Yavuz : Artık müslümanları, mücrim kâfirler gibi yapar mıyız, (hiç sevap bakımından onları bir tutar mıyız)?
Bekir Sadak : Kendilerini Allah'a vermis olanlari hic suclular gibi tutar miyiz?
Celal Yıldırım : Artık biz, (hakka) teslimiyet gösterenleri, günahkâr suçlular gibi mi tutarız ?
Diyanet İşleri (eski) : Kendilerini Allah'a vermiş olanları hiç suçlular gibi tutar mıyız?
Diyanet Vakfi : Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?
Edip Yüksel : Müslümanlara suçlular gibi mi davranalım?
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya artık, müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ya artık, müslümanları suçlular gibi yapar mıyız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?
Fizilal-il Kuran : Öyle ya biz Müslümanları o günahkarlarla bir tutar mıyız hiç?
Gültekin Onan : Öyleyse, müslümanları suçlu günahkar olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?
Hasan Basri Çantay : Öyle ya, biz müslümanları o günahkârlar gibi yapar mıyız hiç?
Hayrat Neşriyat : Hiç Müslümanları o günahkârlar (o zındıklar)la bir tutar mıyız?
İbni Kesir : Biz; müslümanları suçlular gibi tutar mıyız hiç?
Muhammed Esed : yoksa, Bize teslim olanlara suçlular ile aynı şekilde mi davranalım?
Ömer Nasuhi Bilmen : (34-36) Şüphe yok ki muttakîler için Rableri indinde naim cennetleri vardır. Ya müslümanları o günahkârlar gibi kılar mıyız? Sizin için ne var, nasıl hükmediyorsunuz?
Ömer Öngüt : Teslimiyet gösterenleri biz suçlular gibi tutar mıyız hiç?
Şaban Piriş : Müslüman olanlarla suçluları bir tutar mıyız?
Suat Yıldırım : Biz hiç, Allah’a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kâfirlerle bir tutar mıyız?
Süleyman Ateş : Biz müslümanları suçlular gibi yapar mıyız hiç?
Tefhim-ul Kuran : Öyleyse, Müslümanları suçlu günahkâr olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?
Ümit Şimşek : Yoksa Biz Müslümanları mücrimlerle bir tutar mıyız?
Yaşar Nuri Öztürk : Biz, Müslümanları/Allah'a teslim olanları, suçlular gibi yapar mıyız?