فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihîn(sâlihîne).


1. fe : böylece, artık
2. ectebâ-hu : onu seçti
3. rabbu-hu : onun Rabbi
4. fe : böylece, artık
5. ceale-hu : onu kıldı
6. min es sâlihîne : salihlerden


Muhammed Hamdi Yazır : Fakat rabbı onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı.
Diyanet İşleri : (Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.
Abdulbaki Gölpınarlı : Derken Rabbi, onu seçti de temiz kişilerden kıldı.
Adem Uğur : Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.
Ahmed Hulusi : Rabbi Onu seçti de Onu sâlihlerden (hakikati yaşayanlardan) kıldı.
Ahmet Tekin : Fakat Rabbi onu peygamber olarak seçti. Dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi mü’minler, sâlihler zümresine dâhil etti.
Ahmet Varol : Ancak Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı.
Ali Bulaç : Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
Ali Fikri Yavuz : Fakat Rabbi onu seçti de, kendisini salihlerden (peygamberlerden) kıldı.
Bekir Sadak : (50-51) Rabbi onu secip iyilerden kildi. Dogrusu inkar edenler, Kuran'i dinlediklerinde nerdeyse seni gozleriyle yikip devireceklerdi. «O delidir» diyorlardi.
Celal Yıldırım : Ama Rabbi, onu seçti de iyi-yararlı kişilerden eyledi.
Diyanet İşleri (eski) : (50-51) Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkar edenler, Kuran'ı dinlediklerinde nerdeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. 'O delidir' diyorlardı.
Diyanet Vakfi : Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.
Edip Yüksel : Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Fakat rabbı onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.
Fizilal-il Kuran : Fakat Rabbi O'nun duasını kabul etti de onu salih insanlardan yaptı.
Gültekin Onan : Fakat rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
Hasan Basri Çantay : (Bunun ardından) Rabbi onu seçdi de kendisini saalihlerden yapdı.
Hayrat Neşriyat : Fakat Rabbi onu seçmiş de kendisini sâlih kimselerden (bir peygamber) kılmıştı.
İbni Kesir : Rabbı, onu seçti de salihlerden kıldı.
Muhammed Esed : ama (bilindiği gibi,) Rabbi o'nu alıp dürüst ve erdemliler arasına koydu.
Ömer Nasuhi Bilmen : (50-51) Fakat onu Rabbi mümtaz kıldı. Artık onu sâlihlerden kılmış oldu. Ve az kaldı ki, o kâfir olanlar, o zikri işittikleri zaman seni gözleriyle kaydırıversinler ve derler ki: «Şüphe yok, o elbette bir mecnûndur.»
Ömer Öngüt : Fakat Rabbi onu seçti ve onu sâlihlerden kıldı.
Şaban Piriş : Rabbi O’nu seçti ve salih kimselerden kıldı.
Suat Yıldırım : Ama Rabbi, kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı.
Süleyman Ateş : Fakat Rabbi onun du'âsını kabul etti de onu Sâlih (iyi insan)lardan yaptı.
Tefhim-ul Kuran : Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
Ümit Şimşek : Fakat Rabbi onu seçti ve salih kullarına kattı.
Yaşar Nuri Öztürk : Fakat Rabbi onu seçilip yüceltti ve barışseverlerden yaptı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.