FANDOM


7/35 Araf Suresi
Kuran-ı Kerim
7/37


Arapça harfli ayet metni Edit

1allah

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلََئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ vestekberû anhâ ulâike ashabun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Kelime anlamlı meal Edit

1. ve ellezîne : ve o kimseler ki 2. kezzebû : yalanladılar 3. bi âyâti-nâ : âyetlerimizi 4. ve estekberû : ve büyüklendiler, kibirlendiler 5. an-hâ : ona (ondan) 6. ulâike : işte onlar 7. ashabu en nâri : ateş ehli 8. hum : onlar 9. fî-hâ : orada 10. hâlidûne : kalıcıdırlar, kalanlardır

Abdulbaki Gölpınarlı Edit

Âyetlerimizi inkâr edenler ve onları kabûl etmeyi ululuklarına yediremeyenlerse cehennem ehlidir ve orada ebedî kalır onlar.

Ali Bulaç Meali Edit

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, işte onlar ateşin arkadaşlarıdır; onda sonsuzca kalacaklardır.

Ahmet Varol Meali Edit

Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlar ise, onlar da cehennemliklerdir. Onlar orada sürekli kalacaklardır.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir, orada temelli kalacaklardır.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Âyetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

Edip Yüksel Meali Edit

Büyüklük taslayarak ayetlerimizi yalanlayanlar ise ateş halkıdır; orada ebedi kalıcıdırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara inanmayı kibirlerine yediremeyenler ise cehennemin sakinleridir ve sonsuza dek orada kalacaklardır.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Âyetlerimizi tekzib edenlere, ve bunlara iymanı kibirlerine yediremiyenlere gelince böyleler eshabı nârdır, hep onda muhaleddirler

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi tekzîp ettiler ve onlardan kibirlendiler, işte onlar, ateşin sahipleridir. Onlar o ateşte ebedî olarak kalacaklardır.

Muhammed Esed Edit

ama ayetlerimizi yalanlamaya kalkanlar ve onlara kibirle tepeden bakanlar, işte orada kalmak üzere, ateşe girecek olanlar böyleleridir!

Suat Yıldırım Edit

Âyetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabule tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedî kalacaklardır.

Süleyman Ateş Meali Edit

Âyetlerimizi yalanlayıp onları kabule tenezzül etmeyenlere gelince, onlar da ateş halkıdır; onlar orada sürekli kalacaklardır.

Şaban Piriş Meali Edit

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar ise, ateşliktirler. Onlar, orada ebedidirler.

Ümit Şimşek Meali Edit

Âyetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı kibirlenenlere gelince, onlar da ateş ehlidirler; orada sürekli kalacaklardır.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Ayetlerimizi yalanlayıp onlar karşısında burun kıvıranlara gelince, bunlar ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır onun içinde.

Yusuf Ali (English) Edit

But those who reject Our signs and treat them with arrogance,- they are companions of the Fire, to dwell therein (forever).(1017-A) *

M. Pickthall (English) Edit

But they who deny Our revelations and scorn them such are rightful owners of the Fire; they will abide therein.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

ama ayetlerimizi yalanlamaya kalkanlar ve onlara kibirle tepeden bakanlar, işte orada kalmak üzere, ateşe girecek olanlar böyleleridir!

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.