FANDOM


7/65 Araf Suresi
Kuran-ı Kerim
7/67


Arapça harfli ayet metni Edit

1allah

قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Kâlelmeleullezîne keferû min kavmihî innâ le nerâke fî sefâhetin ve innâ le nezunnuke minel kâzibîn(kâzibîne).

Kelime anlamlı meal Edit

1. kâle : dedi (dediler) 2. el meleu ellezîne : ileri gelen kimseler 3. keferû : inkâr edenler, küfredenler, kâfirler 4. min kavmi-hî : onun kavminden 5. innâ : muhakkak ki biz 6. le nerâ-ke : mutlaka seni görüyoruz 7. fî sefâhetin : bir sefihliğin (aptallığın) içinde 8. ve innâ : ve gerçekten biz 9. le nezunnu-ke : seni kesinlikle zannediyoruz 10. min el kâzibîne : yalancılardan

Abdulbaki Gölpınarlı Edit

Kavminin kâfir olanlarından ileri gelenler, şüphe yok ki dediler, biz seni sapıklık, bilgisizlik içine dalmış görmedeyiz ve sanıyoruz ki yalancılardansın sen.

Ali Bulaç Meali Edit

Kavminin önde gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: "Gerçekte biz seni 'aklî bir yetersizlik' içinde görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz."

Ahmet Varol Meali Edit

Kavminden inkar eden ileri gelenler: "Biz seni akli yetersizlik içinde görüyor ve senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz" dediler.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Milletinin inkarcı ileri gelenleri, 'Biz senin beyinsiz olduğunu görüyor ve seni yalancılardan sanıyoruz' dediler.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Kavminin ileri gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: “Şüphesiz, biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.”

Diyanet Vakfı Meali Edit

Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.

Edip Yüksel Meali Edit

Halkından ileri gelen inkarcılar, 'Biz seni beyinsizlik içinde görüyoruz. Biz seni yalancı sanıyoruz.'

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Kavminden o küfre dalmış olan cumhur cemaat =ileri gelenler: «Gerçekten biz, seni bir çılgınlık içinde görüyoruz ve muhakkak seni yalancılardan biri sanıyoruz.» dediler.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Kavminden o küfre dalmış cumhur cemaat dediler ki: Her halde biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz ve her halde seni biz yalancılardan biri zannediyoruz

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

O'nun kavminden kâfir olan bir cemaat dedi ki: «Muhakkak biz seni sefahat içinde görüyoruz. Ve biz seni herhalde yalancılardan sanıyoruz.»

Muhammed Esed Edit

Kavmi arasından gerçeği tanımaya yanaşmayanların önde gelenleri: "Doğrusu, biz seni aklı kıt biri olarak görüyoruz ve üstelik yalancının biri olduğunu sanıyoruz!"

Suat Yıldırım Edit

Kavminin kâfir yetkilileri: "Biz, dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz."

Süleyman Ateş Meali Edit

Kavminden ileri gelen inkârcılar dediler ki: "Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve biz seni yalancılardan sanıyoruz!"

Şaban Piriş Meali Edit

Kavminden kafir olan ileri gelenleri: -Biz, senin beyinsizlik içinde olduğunu görüyoruz. Zannediyoruz ki sen yalancılardansın, dediler.

Ümit Şimşek Meali Edit

Kavminin ileri gelen kâfirleri, 'Biz seni apaçık bir beyinsizlik içinde görüyor ve yalancının biri olduğunu düşünüyoruz' dediler.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Toplumunun inkarcı kodamanları dediler ki: "Biz seni bir beyinsizliğe düşmüş görüyoruz ve kesinlikle yalancılardan olduğunu düşünüyoruz."

Yusuf Ali (English) Edit

The leaders of the Unbelievers among his people said: "Ah! we see thou art an imbecile!" and "We think thou art a liar!"

M. Pickthall (English) Edit

The chieftains of his people, who were disbelieving, said: Lo! we surely see thee in foolishness, and lo! we deem thee of the liars.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Kavmi arasından gerçeği tanımaya yanaşmayanların önde gelenleri: "Doğrusu, biz seni aklı kıt biri olarak görüyoruz ve üstelik yalancının biri olduğunu sanıyoruz!" (49)

49 - Onu "aklı kıt, aklı az ya da beyinsiz" olarak görüyorlardı; çünkü o, onların kendi geleneksel inançlarını ve tanrılarını bırakıp yalnız Allah'a yönelmelerini umuyor, bekliyordu. Onu "yalancı" olarak da görüyorlardı, çünkü Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyordu.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.