FANDOM


7/66 Araf Suresi
Kuran-ı Kerim
7/68


Arapça harfli ayet metni Edit

1allah

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Kâle yâ kavmi leyse bî sefâhetun ve lâkinnî resûlun min rabbil âlemîn(âlemîne).

Kelime anlamlı meal Edit

1. kâle : dedi 2. yâ kavmi : ey kavmim 3. leyse bi : ben değilim 4. sefâhetun : sefih, akılsız 5. ve lâkin-nî : ve fakat ben 6. resûlun : bir resûlüm 7. min rabbi el âlemîne : âlemlerin Rabbinden

Abdulbaki Gölpınarlı Edit

O, ey kavmim dedi, bende sapıklık, bilgisizlik yok, fakat ben, âlemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim.

Ali Bulaç Meali Edit

(Hud:) "Ey kavmim" dedi. "Bende 'akıl yetersizliği' yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim" dedi.

Ahmet Varol Meali Edit

O da şöyle dedi: "Ey kavmim! Bende herhangi bir akli yetersizlik yoktur. Ancak ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

'Ey milletim! Ben beyinsiz değil, Alemlerin Rabbinin peygamberiyim.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”

Diyanet Vakfı Meali Edit

«Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim.

Edip Yüksel Meali Edit

Dedi ki: 'Ey halkım, ben beyinsiz değilim; fakat ben, evrenlerin Rabbinden bir elçiyim.'

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Hud: «Ey kavmim, bende hiçbir çılgınlık yok, fakat ben alemlerin Rabbi tarafından bir peygamberim!» dedi.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Ey kavmim, dedi: Bende hiç bir çılgınlık yok lâkin ben rabbül'âlemîn tarafından bir Resûlüm

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Dedi ki: «Ey kavmim! Bende hiçbir sefahat yoktur. Fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.»

Muhammed Esed Edit

(Hud:) "Ey kavmim" dedi, ben aklı kıt biri değil, alemlerin Rabbinden bir elçiyim.

Suat Yıldırım Edit

"Ey halkım!" dedi, "Bende çılgınlık, beyinsizlik yok, fakat ben sadece Rabbülâlemin tarafından size bir elçiyim."

Süleyman Ateş Meali Edit

"Ey kavmim, bende beyinsizlik yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim." dedi.

Şaban Piriş Meali Edit

-Ey kavmim! dedi. Bende beyinsizlik diye bir şey yoktur. Ben, Alemlerin Rabbinden bir elçiyim!

Ümit Şimşek Meali Edit

Hud ise 'Ey kavmim, bende beyinsizlik yoktur,' dedi. 'Ben ancak Âlemlerin Rabbi tarafından bir elçiyim.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Hud dedi: "Ey toplumum! Bende beyinsizlik yok, ben alemlerin Rabbi'nden bir resulüm."

Yusuf Ali (English) Edit

He said: "O my people! I am no imbecile, but (I am) a messenger from the Lord and Cherisher of the worlds!

M. Pickthall (English) Edit

He said : O my people; There is no foolishness in me, but I am a messenger from the Lord of the Worlds.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

[Hûd:] "Ey kavmim" dedi, ben aklı kıt biri değil, âlemlerin Rabbinden bir elçiyim.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.