FANDOM


7/79 Araf Suresi
Kuran-ı Kerim
7/81


}}

Arapça harfli ayet metni Edit

1allah

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Ve lûtan iz kâle li kavmihî e te'tûnel fâhışete mâ sebekakum bihâ min ehadin minel âlemîn(âlemîne).

Kelime anlamlı meal Edit

1. ve lûtan : ve Lut 2. iz : ...mıştı, olmuştu 3. kâle : dedi 4. li kavmi-hî : kavmine 5. e te'tûne : mı getiriyorsunuz, mı yapıyorsunuz 6. el fâhışete : fuhuş, kötülük 7. mâ : olmadı 8. sebeka-kum : sizden önce gelip geçmiş 9. bi-hâ : onu 10. min ehadin : birinden 11. min el âlemîn : âlemlerden

Abdulbaki Gölpınarlı Edit

Lût'u da gönderdik ve hani kavmine demişti ki: Sizden önce âlemlerde hiçbir kimsenin yapmadığı kötülüğü mü yapacaksınız?

Ali Bulaç Meali Edit

Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz?

Ahmet Varol Meali Edit

Lut'u da (peygamber olarak gönderdik) ve kavmine şöyle dedi: "Sizden önce alemlerden kimsenin işlemediği bir kötülüğü siz mi işliyorsunuz?

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

(80-81) Lut'u da gönderdik, milletine 'Dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp erkeklere yaklaşıyorsunuz, doğrusu çok aşırı giden bir milletsiniz' dedi.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Lût’u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?”

Diyanet Vakfı Meali Edit

Lût'u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: «Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz?

Edip Yüksel Meali Edit

Ve Lut'u da gönderdik. Halkına dedi ki: 'Sizden önce hiç kimsenin kıramadığı bir günahın rekorunu mu kırıyorsunuz?'

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Lut'u da gönderdik. O, kavmine: «Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı hayasızlığı siz mi yapıyorsunuz?

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Lût Peygamberi de ki bir vakıt kavmine, dedi: Sizden evvel âlemlerden hiç birinin yapmadığı şenaatı siz mi yapıyorsunuz?

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Lût'u da (gönderdik) O vakit kavmine dedi ki: «Siz öyle bir hayasızlık mı yaparsınız ki, onu sizden evvel âlemlerden hiçbir şahıs yapmış değildir.»

Muhammed Esed Edit

Ve Lut(u hatırlayın ki, hani o) kavmine şöyle demişti: "Dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı iğrençlikleri mi işleyeceksiniz?

Suat Yıldırım Edit

Lût’u da gönderdik. Halkına dedi ki: "Daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz?"

Süleyman Ateş Meali Edit

Lût'u da (gönderdik). Kavmine dedi ki: "Siz, sizden önce dünyâlarda hiç kimsenin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?"

Şaban Piriş Meali Edit

Lût’u da gönderdik. Kavmine: -Sizden önce dünyada hiç kimsenin yapmadığı ahlaksızlığı mı yapıyorsunuz?

Ümit Şimşek Meali Edit

Lût'u peygamber olarak gönderdiğimizde, o da kavmine dedi ki: 'Sizden evvel dünyada hiç kimsenin yapmadığı iğrenç bir işi nasıl yapıyorsunuz?

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Ve Lut... Toplumuna şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı bir iğrençliğe mi girişiyorsunuz?"

Yusuf Ali (English) Edit

We also (sent) Lut:(1049) He said to his people: "Do ye commit lewdness such as no people in creation (ever) committed before you? *

M. Pickthall (English) Edit

And Lo! (Remember) when he said unto his folk: Will ye commit abomination such as no creature ever did before you?

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

VE LÛT[u (63) hatırlayın ki, hani o] kavmine şöyle demişti: "Dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı kötülükler mi işleyeceksiniz?

63 - Hz. İbrahim'in yeğeni Hz. Lût'un kıssası ayrıntılı olarak 11:69-83'de veriliyor.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.