7/82 Araf Suresi
Kuran-ı Kerim
7/84


}}

Arapça harfli ayet metni[düzenle | kaynağı değiştir]

1allah.jpg

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

Latin harflerine transcriptli metin[düzenle | kaynağı değiştir]

Fe enceynâhu ve ehlehû illemreetehu kânet minel gâbirîn(gâbirîne).

Kelime anlamlı meal[düzenle | kaynağı değiştir]

1. fe : bunun üzerine 2. encey-nâ-hu : onu kurtardık 3. ve ehle-hu : ve onun ehlini, ailesini 4. illâ imreete-hu : onun karısı (hanımı) hariç 5. kânet min el gâbirîne : geride kalanlardan oldu

Abdulbaki Gölpınarlı[düzenle | kaynağı değiştir]

Onu ve akrabasını kurtardık, ancak karısı kurtulmadı ve o, kavmiyle kalanlardandı.

Ali Bulaç Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

Ahmet Varol Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. O (karısı) ise azapta kalanlardandı.

Diyanet İşleri Meali(Eski)[düzenle | kaynağı değiştir]

Bunun üzerine Lut'u ve taraftarlarını kurtardık; yalnız karısı, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu.

Diyanet İşleri Meali(Yeni)[düzenle | kaynağı değiştir]

Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu.

Diyanet Vakfı Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.

Edip Yüksel Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Onu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç. O geride kalanlardan oldu.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)[düzenle | kaynağı değiştir]

Biz de onu ve ailesini kurtardık; ancak karısı kalıp yere geçenlerden oldu.

Elmalılı Meali (Orjinal)[düzenle | kaynağı değiştir]

Biz de onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı kalıb yere geçenlerden oldu

Ömer Nasuhi Bilmen[düzenle | kaynağı değiştir]

Artık Biz O'nu ve ehlini kurtardık, zevcesi müstesna, o geriye kalıp helâk olanlardan oldu.

Muhammed Esed[düzenle | kaynağı değiştir]

Bunun üzerine onun ve geride kalanlar arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık.

Suat Yıldırım[düzenle | kaynağı değiştir]

Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helâk olanlardan oldu.

Süleyman Ateş Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Biz de onu ve âilesini kurtardık, yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

Şaban Piriş Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Biz de Lût’u ve âilesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

Ümit Şimşek Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Biz de Lût'u ve ailesini kurtardık-ancak karısı müstesna; o geride kalıp helâk olanlardan idi.

Yaşar Nuri Öztürk[düzenle | kaynağı değiştir]

Biz de onu ve ailesini kurtardık karısı müstesna. O, yere geçenlerden oldu.

Yusuf Ali (English)[düzenle | kaynağı değiştir]

But we saved him and his family, except his wife: she was of those who legged behind.(1051) *

M. Pickthall (English)[düzenle | kaynağı değiştir]

And We rescued him and his household, save his wife, who was of those who stayed behind.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)[düzenle | kaynağı değiştir]

Muhammed Esed Tefsiri[düzenle | kaynağı değiştir]

Bunun üzerine o'nu ve geride kalanlar (66) arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık.

66 - Tekvîn xix, 26'da, Lût'un karısı için, onun sadece istemeyerek "arkasına baktığı"nı ifade eden Kitâb-ı Mukaddes'in tersine, Kur'an 11:81 ve 66:10'da, bu kadının, Sodom'un günahkar halkıyla birlik olup kocasının davetine sırt çevirdiğini ve böylece bilerek, isteyerek geride kaldığını açıklamaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.