FANDOM


7/82 Araf Suresi
Kuran-ı Kerim
7/84


}}

Arapça harfli ayet metni Edit

1allah

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Fe enceynâhu ve ehlehû illemreetehu kânet minel gâbirîn(gâbirîne).

Kelime anlamlı meal Edit

1. fe : bunun üzerine 2. encey-nâ-hu : onu kurtardık 3. ve ehle-hu : ve onun ehlini, ailesini 4. illâ imreete-hu : onun karısı (hanımı) hariç 5. kânet min el gâbirîne : geride kalanlardan oldu

Abdulbaki Gölpınarlı Edit

Onu ve akrabasını kurtardık, ancak karısı kurtulmadı ve o, kavmiyle kalanlardandı.

Ali Bulaç Meali Edit

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

Ahmet Varol Meali Edit

Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. O (karısı) ise azapta kalanlardandı.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Bunun üzerine Lut'u ve taraftarlarını kurtardık; yalnız karısı, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.

Edip Yüksel Meali Edit

Onu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç. O geride kalanlardan oldu.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Biz de onu ve ailesini kurtardık; ancak karısı kalıp yere geçenlerden oldu.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Biz de onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı kalıb yere geçenlerden oldu

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Artık Biz O'nu ve ehlini kurtardık, zevcesi müstesna, o geriye kalıp helâk olanlardan oldu.

Muhammed Esed Edit

Bunun üzerine onun ve geride kalanlar arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık.

Suat Yıldırım Edit

Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helâk olanlardan oldu.

Süleyman Ateş Meali Edit

Biz de onu ve âilesini kurtardık, yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

Şaban Piriş Meali Edit

Biz de Lût’u ve âilesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

Ümit Şimşek Meali Edit

Biz de Lût'u ve ailesini kurtardık-ancak karısı müstesna; o geride kalıp helâk olanlardan idi.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Biz de onu ve ailesini kurtardık karısı müstesna. O, yere geçenlerden oldu.

Yusuf Ali (English) Edit

But we saved him and his family, except his wife: she was of those who legged behind.(1051) *

M. Pickthall (English) Edit

And We rescued him and his household, save his wife, who was of those who stayed behind.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Bunun üzerine o'nu ve geride kalanlar (66) arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık.

66 - Tekvîn xix, 26'da, Lût'un karısı için, onun sadece istemeyerek "arkasına baktığı"nı ifade eden Kitâb-ı Mukaddes'in tersine, Kur'an 11:81 ve 66:10'da, bu kadının, Sodom'un günahkar halkıyla birlik olup kocasının davetine sırt çevirdiğini ve böylece bilerek, isteyerek geride kaldığını açıklamaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.