FANDOM


7/8 Bakara Suresi
Kuran-ı Kerim
7/10


Arapça harfli ayet metni Edit

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum bimâ kânû biâyâtinâ yazlimûn(yazlimûne).

Kelime anlamlı meal Edit

1. ve men : ve kim 2. haffet : hafif oldu 3. mevâzînu-hu : onun tartısı 4. fe : o zaman 5. ulâike ellezîne : işte o kimseler 6. hasirû : hüsranda oldular 7. enfuse-hum : onların nefsleri, kendileri 8. bimâ kânû : olduklarından dolayı 9. bi-âyâti-nâ : âyetlerimize 10. yazlimûne : zulmediyorlar

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Kimlerin hafif gelirse onlardır âyetlerimizi inkâr ederek zulmettiklerinden kendilerine yazık edenler.

Ali Bulaç Meali Edit

Kimin tartıları hafif kalırsa, bunlar da ayetlerimize zulmedegeldiklerinden dolayı nefislerini hüsrana uğratanlardır.

Ahmet Varol Meali Edit

Kimin tartıları hafif gelirse onlar da ayetlerimize karşı haksızlık etmelerinden dolayı kendilerini zarara sokanlardır.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Tartıları hafif gelenler, ayetlerimize yaptıkları haksızlıklardan ötürü kendilerini mahvetmiş olanlardır.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse, işte onlar âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır.

Edip Yüksel Meali Edit

Tartıları hafif gelenler ise ayetlerimize karşı haksız davranarak kişiliklerini yitirmiş olanlardır.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Kimin de tartıları hafif gelirse, bunlar da ayetlerimize haksızlık etmeleri yüzünden, kendilerine yazık edenlerdir.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Kimin de mizanları hafif gelirse bunlar da işte âyetlerimize zulmetmelerile kendilerine yazık edenler

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Her kimin de terazileri hafif gelirse onlar da âyetlerimize zulüm etmiş olmaları sebebiyle nefislerini hüsrâna bırakmış kimselerdir.

Muhammed Esed Edit

Oysa, tartıda yükü hafif çekenler; işte, mesajlarımıza inatla karşı çıkmaları yüzünden kendilerini bedbahtlığa sürükleyecek olanlar da bunlardır.

Suat Yıldırım Edit

Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onlar da âyetlerimizi hiçe sayıp haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini en büyük ziyana uğratacaklardır.

Süleyman Ateş Meali Edit

Kimin (sevâp) tartıları hafif gelirse, işte onlar da âyetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardır.

Şaban Piriş Meali Edit

Tartıları hafif gelenler ise, işte onlar da ayetlerimize haksızlık etmekle kendilerini ziyana uğratmış olanların ta kendileridir

Ümit Şimşek Meali Edit

Tartısı hafif gelenler ise, âyetlerimize ettikleri haksızlık yüzünden kendilerini hüsrana düşürmüş olanlardır.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Ölçülüp tartılacak şeyleri hafif kalanlara gelince, işte onlar, ayetlerimize karşı zalimce davranışlar sergilemiş oldukları için, öz benliklerini hüsrana itmiş olacaklar.

Yusuf Ali (English) Edit

Those whose scale will be light, will be their souls in perdition, for that they wrongfully treated Our signs.

M. Pickthall (English) Edit

And as for those whose scale is light: those are they who lose their souls because they disbelieved Our revelations.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Oysa, tartıda yükü hafif çekenler; işte, mesajlarımıza inatla karşı çıkmaları yüzünden (8) kendilerini bedbahtlığa sürükleyecek olanlar da bunlardır.

8 - Lafzen, "ayetlerimizi yakışık almaz bir biçimde karşılayagelmeleri yüzünden".Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.