FANDOM


70/1 70/Mearic Suresi
Kuran-ı Kerim
70/3لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

Lil kâfirîne leyse lehu dâfi’(dâfiun).

1. li el kâfirîne : kâfirler için
2. leyse : yoktur
3. lehu : onu
4. dâfiun : def edecek kimse, bertaraf edecek, geri çevirecek


HDHD : Kâfirler için yok onu defi' edecek
Diyanet İşleri : (1-3) Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.
Abdulbaki Gölpınarlı : O azâbı ki kâfirlerin başından defedecek yok.
Adem Uğur : İnkârcılar için; ki onu savacak yoktur,
Ahmed Hulusi : Hakikat bilgisini inkâr edenler içindir (azap olan ölüm)! Onu savacak yoktur.
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, nankörler için, kimsenin geri çeviremeyeceği bir azap istedi.
Ahmet Varol : Kâfirler için, onu engelleyecek yoktur.
Ali Bulaç : Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.
Ali Fikri Yavuz : Kâfirler için öyle bir azab ki, yoktur onu bir engelleyen.
Bekir Sadak : (1-3) Birisi, yuksek derecelere sahip olan Allah katindan, inkarcilara gelecek ve savunulmasi imkansiz olacak azabi soruyor.
Celal Yıldırım : (1-2-3) Bir soran, yükselme yollarının ve basamaklarının sahibi Allah'tan kâfirlerin başına gelecek ve hiçbir kimsenin savamayacağı azabı soruyor.
Diyanet İşleri (eski) : (1-3) Birisi, yüksek derecelere sahip olan Allah katından, inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.
Diyanet Vakfi : (1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi!
Edip Yüksel : Onu inkarcılardan savacak kimse yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kâfirler için yok onu defi' edecek
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kafirler için yok onu engelleyecek.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kâfirler için onu savacak yok.
Fizilal-il Kuran : Kafirlerin başına; ki onu savacak yoktur.
Gültekin Onan : Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.
Hasan Basri Çantay : (O) kâfirlere mahsusdur ki onu (kendilerinden) hiçbir önleyecek (defedebilecek) yokdur.
Hayrat Neşriyat : (O azab) kâfirler içindir ki onu (kendilerinden) def' edecek kimse yoktur.
İbni Kesir : O; kafirler içindir ve onu engelleyecek yoktur.
Muhammed Esed : hakikati inkar edenlerin (başına). (Öyleyse, bil ki) hiçbir şey ona mani olamaz;
Ömer Nasuhi Bilmen : (1-2) Bir talip, vaki olacak azabı taleb etti. Kâfirler için onu bertaraf edecek yoktur.
Ömer Öngüt : O, kâfirler içindir ve onu menedecek hiç kimse yoktur.
Şaban Piriş : Kafirler için.. Onu önleyecek hiç kimse yoktur.
Suat Yıldırım : O azap ki onu, kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.
Süleyman Ateş : Kâfirler için, ki onu savacak yoktur,
Tefhim-ul Kuran : Kafirler için olan, bu (azabı) geri çevirecek kimse yoktur.
Ümit Şimşek : Kâfirler için bir azap ki, onu önleyecek yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk : Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali
Elmalı (Sadeleştirilme)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
2
Kâfirler için yok onu defi' edecek
Kâfirler için onu savacak yok.
The Unbelievers, the which there is none to ward off,


Bakınız

Şablon:Mearicbakınız - d


Mearic
Mearic Suresi

Mearic Suresi/Elmalı Orijinal
HDKD PDF
Mearic Suresi/Elmalı/1-35

Mearic Süresi/VİDEO
Mearic Suresi/1-35
Mearic Suresi/21-28
Mearic Suresi/36-44

Mearic Suresi/Albanian
Mearic Suresi/Azerice
Mearic Suresi/Bulgarca
Mearic Suresi/Bulgarian
Mearic Suresi/Fransızca
70 - 70/1 - 70/2 - 70/3 - 70/4 - 70/5 - 70/6 - 70/7 - 70/8 - 70/9 - 70/10 - 70/11 - 70/12 - 70/13 - 70/14 - 70/15 - 70/16 - 70/17 - 70/18 - 70/19 - 70/20 bu sayfa çalışması güzel oldu - 70/21 - 70/22 - 70/23 - 70/24 - 70/25 - 70/26 - 70/27 - 70/28 - 70/29 - 70/30 - 70/31 - 70/32 - 70/33 - 70/34 - 70/35 - 70/36 - 70/37 - 70/38 - 70/39 - 70/40 - 70/41 - 70/42 - 70/43 - 70/44
Şablon:29.Cüz

29.Cüz

Proje koordinatörü: Sabahattin SUBAŞI - - - - - - - -

Ahmet El Acemi---Mearic Suresi-1 1

Ahmet El Acemi---Mearic Suresi-1 1

Ahmet El Acemi---Mearic Suresi-1/1

Mearic Suresi - Abdulbasit Abdussamed (Tecvid)

Mearic Suresi - Abdulbasit Abdussamed (Tecvid)

Mearic Suresi Meali

Mearic Suresi Meali

Mearic Suresi Meali

Mustafa İsmail Mearic Suresi ; Quran

Mustafa İsmail Mearic Suresi ; Quran

Mustafa İsmail Mearic Suresi ; Quran

Arabi haliEdit

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

 • Lilkâfirîne leyse lehu dâfi’(un)

Kelime anlamlı meal Edit

Kelime kelime anlamı

 • li el kâfirîne : kâfirler için
 • leyse : yoktur
 • lehu : onu
 • dâfiun : def edecek kimse, bertaraf edecek, geri çevirecek

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

 • O azabı ki kafirlerin başından defedecek yok. *


*dipnot : Azâb isteyenin Hâris oğlu Nadar olduğu rivâyet edilmiştir, Ebu-Cehl diyenler de vardır.

Ali Bulaç Meali Edit

 • Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

Ahmet Varol Meali Edit

 • Kâfirler için, onu engelleyecek yoktur. *


*dipnot :

 • 2.İbnu Münzir`in Hasanı Basri`den rivayet ettiğine göre bu surenin birinci ayeti kerimesinde: "Gerçekleşecek olan bir azap" ifadesi kullanılınca insanlar: "Bu azap kimin üzerine gerçekleşecektir?" diye sordular. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

 • 1,2,3. Birisi, yüksek derecelere sahip olan Allah katından, inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

 • 1,2,3. Soran birisi, yükselme yollarının sahibi[557] Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.[558] *


*dipnot :

 • 557. “Allah’ın sahip olduğu yükselme yolları” ile; meleklerin, kendisine yükseldiği özel yol ve boyutlar kastedilmiş olabileceği gibi, 33-47. âyetlerde gündeme getirilen ve kulları yüceltip Allah’a yaklaştıran yollar konumundaki ibadet ve güzel davranışlar da kastedilmiş olabilir.

 • 558. Kureyş kabilesinin müşrik liderlerinden olan Nadr b. Hâris ve benzerleri, Hz.Peygamberin uyarılarıyla ve Kur’an’la alay ederek, “Ey Allah! Eğer şu Kur’an senin katından inmiş bir hak kitap ise, üzerimize hemen gökten taş yağdır veya elem dolu bir azap getir” (Enfâl sûresi, âyet, 32) demeleri üzerine bu âyet inmiştir.

Diyanet Vakfı Meali Edit

 • İnkarcılar için;ki onu savacak yoktur,

Edip Yüksel Meali Edit

 • Onu inkarcılardan savacak kimse yoktur.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

 • Kâfirler için onu savacak yok.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

 • Kâfirler için yok onu defi' edecek

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

 • Kâfirler için onu bertaraf edecek yoktur.

Muhammed Esed Edit

 • hakikati inkar edenlerin 2 (başına). [Öyleyse, bil ki] hiçbir şey ona mani olamaz;


*dipnot2:

 • 2 “Hakikati inkar edenler”in -ve dolayısıyla, bu kasıtlı inkarın sonucu olarak kötülük işleyenlerin- birçoğunun bu dünyada refah içinde bulunduğu gerçeği karşısında, şüpheci biri, bu durumun değişip değişmeyeceğini yahut ne zaman değişeceğini ve değerlerin ilahî adalete göre tanzim edilip edilmeyeceğini sorabilir. “Değişip değişmeyeceği”nin cevabı 2. ayetin ikinci yarısında, “ne zaman” değişeceği de, vecîz şekilde 4. ayetin sonunda verilmiştir.

Suat Yıldırım Edit

 • O azap ki onu, kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.

Süleyman Ateş Meali Edit

 • Kafirler için, ki onu savacak yoktur,

Şaban Piriş Meali Edit

 • Kafirler için.. Onu önleyecek hiç kimse yoktur.

Ümit Şimşek Meali Edit

 • Kâfirler için bir azap ki, onu önleyecek yoktur.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

 • Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak.

Yusuf Ali (English) Edit

 • The Unbelievers, the which there is none to ward off,-

M. Pickthall (English) Edit

 • Upon the disbelievers, which none can repel,

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

 • 2. Kâfirler için. Bu kelime, "vâki" kelimesinin sılası, yahut "azab" kelimesinin sıfatı yahut "seele" fiili ile ilgilidir. Başında bulunan "lâm" harfi sebep bildirmek için de kullanılmış olabilir. "O, kâfirler içindir." şeklinde yeni bir başlangıç cümlesi de olabilir.
 • Bu kısım, azab'ın sıfatı, yahut hâl, yahut başlangıç cümlesi olabilir. Azabın sıfatı olduğuna göre mânâ "Kimsenin defedemiyeceği bir azap" şeklinde olur. Hâl olursa "Hiç kimsenin defedemiyeceği halde" demek olur. Yahut "Kâfirler için onu savacak yoktur." meâlindedir.

Muhammed Esed Tefsiri Edit

 • 2 hakikati inkar edenlerin2 (başına).


*açıklama2:

 • 2 “Hakikati inkar edenler”in -ve dolayısıyla, bu kasıtlı inkarın sonucu olarak kötülük işleyenlerin- birçoğunun bu dünyada refah içinde bulunduğu gerçeği karşısında, şüpheci biri, bu durumun değişip değişmeyeceğini yahut ne zaman değişeceğini ve değerlerin ilahî adalete göre tanzim edilip edilmeyeceğini sorabilir. “Değişip değişmeyeceği”nin cevabı 2. ayetin ikinci yarısında, “ne zaman” değişeceği de, vecîz şekilde 4. ayetin sonunda verilmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

 • 2. Kâfirler için onu savacak yoktur.
 • 2. Halbuki, o gelecek azap, muhakkak ki: Gerçekleşecektir. (Kâfirler için onu) o azabı kendilerinden (savacak) onun gelmesine mâni olacak bir kimse (yoktur) artık ne cehalet ve ne cesaret ki, o azabın bir gün evvel başlarına gelmesini bir alay yoluyla istiyorlar?
Header gold
Ayet Ayet Mearic Suresi
K.kerim   

70/1 - 70/2 - 70/3 - 70/4 - 70/5 - 70/6 - 70/7 - 70/8 - 70/9 - 70/10 - 70/11 - 70/12 - 70/13 - 70/14 - 70/15 - 70/16 - 70/17 - 70/18 - 70/19 - 70/20 - 70/21 - 70/22 - 70/23 - 70/24 - 70/25 - 70/26 - 70/27 - 70/28 - 70/29 - 70/30 - 70/31 - 70/32 - 70/33 - 70/34 - 70/35 - 70/36 - 70/37 - 70/38 - 70/39 - 70/40 - 70/41 - 70/42 - 70/43 - 70/44


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/70/2?oldid=240252" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.