FANDOM


70/21 70/Mearic Suresi
Kurann

Kuran-ı Kerim
70/23Arapça harfli ayet metni Edit

 • إِلَّا الْمُصَلِّينَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

 • İllâ-lmusallîn(e)

Kelime anlamlı meal Edit

 • Kelime kelime anlamı
 • illâ : ancak, hariç
 • el musallîne : namaz kılanlar

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

 • Ancak müstesnadır namaz kılanlar.

Ali Bulaç Meali Edit

 • Ancak namaz kılanlar hariç;

Ahmet Varol Meali Edit

 • Ancak namaz kılanlar müstesna.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

 • 22,23,24,25,26,27. Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

 • Ancak, namaz kılanlar başka.

Diyanet Vakfı Meali Edit

 • Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar,

Edip Yüksel Meali Edit

 • Ancak namaz kılanlar hariç:

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

 • Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

 • Müstesna ancak o musallîler

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

 • Namaz kılanlar müstesna.

Muhammed Esed Edit

 • Ancak namazda bilinçli olarak Allah'a yönelenler 9 böyle değildir,


 • dipnot9 :
 • Bunun musallîn (lafzen, “namaz kılanlar”) deyiminin karşılığı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu deyim, sadece namazın şeklî tarafını değil, daha çok, sonraki ayetin gösterdiği gibi, onun gerisindeki zihnî durumu ve ruhî ihtiyacı anlatır. Bu anlamda, 19. ayetteki “insan tatminsiz bir tabiata sahiptir” ifadesi ile bağlantılıdır; ki bu tatminsizlik, doğru şekilde kullanıldığında, insanı, hem bilinçli ruhî gelişmeye, hem de bütün bencillik ve düşkünlüklerden uzaklaşmaya iter.

Suat Yıldırım Edit

 • 22,23. Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir. *


 • dipnot :Çünkü bir insanın namaz kılması onun Allah’a, Resulüne, âhirete inanıp davranışlarını ona göre düzenlediğini gösterir.

Süleyman Ateş Meali Edit

 • Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.

Şaban Piriş Meali Edit

 • Namaz kılanlar böyle değildir.

Ümit Şimşek Meali Edit

 • Ancak namaz kılanlar müstesnadır.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

 • Namazlarını/dualarını yerine getirenler müstesna.

Yusuf Ali (English) Edit

 • Not so those devoted to Prayer;-(5690) *


 • 5690 The description of those devoted to Prayer is given in a number of clauses that follow, introduced by the words "Those who . . .". "Devoted to Prayer" is here but another aspect of what is described elsewhere as the Faithful and the Righteous. Devotion to prayer does not mean merely a certain number of formal rites or prostrations. It means a complete surrender of one's being to Allah. This means an earnest approach to and realisation of Allah's Presence ("steadfastness in Prayer"); acts of practical and real charity; and attempt to read this life in terms of the Hereafter; the seeking of the Peace of Allah and avoidance of His displeasure; chastity; probity; true and firm witness; and guarding the sacredness of the Presence (verse 34).

M. Pickthall (English) Edit

 • Save worshippers

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

 • 22. Ancak namaz kılan o müminler, o huydan, o ahlâksızlıktan, o azaptan, o kötü sonuçtan istisna edilmişlerdir. Onlar aşağıdaki gibi güzel huylarla nitelenmiş olup cennetlerde ikram göreceklerdir. O huylardan

Muhammed Esed Tefsiri Edit

 • 22 Ancak namazda bilinçli olarak Allah'a yönelenler(9) böyle değildir


 • dipnot9:Bunun musallîn (lafzen, “namaz kılanlar”) deyiminin karşılığı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu deyim, sadece namazın şeklî tarafını değil, daha çok, sonraki ayetin gösterdiği gibi, onun gerisindeki zihnî durumu ve ruhî ihtiyacı anlatır. Bu anlamda, 19. ayetteki “insan tatminsiz bir tabiata sahiptir” ifadesi ile bağlantılıdır; ki bu tatminsizlik, doğru şekilde kullanıldığında, insanı, hem bilinçli ruhî gelişmeye, hem de bütün bencillik ve düşkünlüklerden uzaklaşmaya iter.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

 • 22. Namaz kılanlar müstesna.
 • 22. Fakat Allah-ü Teâlâ'nın yardımlarına, korumasına mazhar olup da (namaz kılanlar) o yüksek ibâdete devam edenler, (müstesna) onlar şu beyan olunacak yüksek vasıflara da sahip oldukları için öyle cimrilikten ve diğer kötü vaziyetlerden uzak bulunmaktadırlar. Bu namaz kılmaları onların birinci vasfıdır.
Header gold
Ayet Ayet Mearic Suresi
K.kerim   

70/1 - 70/2 - 70/3 - 70/4 - 70/5 - 70/6 - 70/7 - 70/8 - 70/9 - 70/10 - 70/11 - 70/12 - 70/13 - 70/14 - 70/15 - 70/16 - 70/17 - 70/18 - 70/19 - 70/20 - 70/21 - 70/22 - 70/23 - 70/24 - 70/25 - 70/26 - 70/27 - 70/28 - 70/29 - 70/30 - 70/31 - 70/32 - 70/33 - 70/34 - 70/35 - 70/36 - 70/37 - 70/38 - 70/39 - 70/40 - 70/41 - 70/42 - 70/43 - 70/44


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.