FANDOM


70/29 70/Mearic Suresi
Kurann

Kuran-ı Kerim
70/31Arapça harfli ayet metni Edit

 • إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

 • İllâ ‘alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe-innehum ġayru melûmîn(e)

Kelime anlamlı meal Edit

 • Kelime kelime anlamı
 • illâ : hariç
 • alâ : ...a
 • ezvâci-him : onların zevceleri, hanımları
 • ev : veya
 • mâ meleket : sahip oldukları
 • eymânu-hum : onların elleri
 • fe : böylece, çünkü
 • inne-hum : muhakkak ki onlar
 • gayru : değil
 • melûmîne : kınananlar

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

 • Ancak eşleri ve temellük ettikleri müstesna ve artık bu hususta da kınanmazlar onlar

Ali Bulaç Meali Edit

 • Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

Ahmet Varol Meali Edit

 • Ancak kendi eşleri ve ellerinin altındaki (cariyeleri) hariç. Şüphesiz onlar (bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

 • 29,30. Eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten koruyanlar, doğrusu bunlar yerilmezler.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

 • Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.

Diyanet Vakfı Meali Edit

 • Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz;

Edip Yüksel Meali Edit

 • Ancak eşleri, yahut yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi olduklari hariç; onlardan dolayı yerilmezler. *


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

 • Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

 • Ancak zevcelerine veya milki yemînlerine başka. Çünkü bunda levm olunmazlar

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

 • Zevcelerine veya mâlik bulundukları cariyelerine karşı müstesna, çünkü onlar kınanmış değildirler.

Muhammed Esed Edit

 • eşleri; yani [nikah yoluyla] meşru şekilde sahip oldukları dışında 13 [isteklerini frenleyenler:] çünkü ancak o zaman hiçbir kınamaya uğramazlar,
 • dipnot13: Bkz. 23/5-23/7'deki aynı ifadeli pasaj ve 3 nolu dipnot. O notta, ev mâ meleket eymânuhum ifadesini neden “yahut [evlilik yoluyla] meşru olarak sahip oldukları” şeklinde çevirdiğimi açıklamıştım. Bu yorum konusunda ayrıca bkz. Râzî'nin 4:24 ile ilgili açıklamaları ve sözkonusu ayet ile ilgili olarak Taberî'nin İbni ‘Abbâs ve Mücâhid'den naklen yaptığı alternatif çevirilerden biri.

Suat Yıldırım Edit

 • 29,30. Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.

Süleyman Ateş Meali Edit

 • Yalnız eşlerine, ya da ellerinin altında bulunan(cariyelerin)e karşı (korumazlar. Bundan ötürü de) onlar kınanmazlar.

Şaban Piriş Meali Edit

 • Eşleri veya meşru şekilde sahip oldukları hariç. Çünkü onlar, bu hususta kınanmazlar.

Ümit Şimşek Meali Edit

 • Ancak eşlerine ve ellerinin altındakilere(4) karşı müstesna—bunlar kınanmazlar. *
 • dipnot : (4) Cariyeler

Yaşar Nuri Öztürk Edit

 • Ancak onlar, eşleriyle, akitlerinin sahip olduğu şeyler konusunda kınanamazlar.

Yusuf Ali (English) Edit

 • Except with their wives and the (captives) whom(5694) their right hands possess,- for (then) they are not to be blamed, *
 • dipnot:5694 Captives of war may be married as such: see 4:25: but their status is inferior to that of free wives until they are free. This institution of the captives of war is now obsolete. Such inferiority of status as there was, was in the status of captivity, not in the status of marriage as such, in which there are no degrees except by local customs, which Islam does not recognise.

M. Pickthall (English) Edit

 • Save with their wives and those whom their right hands possess, for thus they are not blameworthy;
 • TEFSİRLER

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

 • 30. BEŞİNCİSİ, Irzlarını, apışlarını korurlar, kimseye açmazlar, ancak hanımlarına ve ellerinin kazandığı, mülkleri altında bulunan cariyelerine karşı başka. Çünkü onlara karşı kınanmazlar. Falancanın üç dört zevcesi var, mülkü altında şu kadar cariye var diye övülmeleri gerekmezse de kınanmazlar ve yerilmezler. Kimsenin onları edebe, hukuka ve şeriate aykırı davranıyor görerek kınamaya ve yermeye hakkı yoktur. Zira hanımları nikah akdi, cariyeleri de onların mülkü olmalarıyle kendilerine helal olmuşlardır.

Muhammed Esed Tefsiri Edit

 • eşleri; yani [nikah yoluyla] meşru şekilde sahip oldukları dışında 13 [isteklerini frenleyenler:] çünkü ancak o zaman hiçbir kınamaya uğramazlar,
 • dipnot13: Bkz. 23/5-23/7'deki aynı ifadeli pasaj ve 3 nolu dipnot. O notta, ev mâ meleket eymânuhum ifadesini neden “yahut [evlilik yoluyla] meşru olarak sahip oldukları” şeklinde çevirdiğimi açıklamıştım. Bu yorum konusunda ayrıca bkz. Râzî'nin 4:24 ile ilgili açıklamaları ve sözkonusu ayet ile ilgili olarak Taberî'nin İbni ‘Abbâs ve Mücâhid'den naklen yaptığı alternatif çevirilerden biri.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

 • 30. Eşlerine veya sahip bulundukları cariyelerine karşı müstesna çünkü onlar kınanmış değildirler.
 • 30. (Zevcelerine) Nikâhları altında bulunan hür kadınlara (veya sahip bulundukları cariyelerine karşı) yapacakları ilişkiler (müstesna) bunlar; helâldir, ihtiyaç gereğidir, (çünkü onlar) Öyle kendi eşlerine veya cariyelerine karşı ilişkide bulunanlar, (kınanmış değildirler.) Onlardan istifâde edebilirler. İnsanlık cemiyetinin takdir edilen zamana değin bir temizlik dairesinde devamı, ancak böyle meşru bir şekilde meydana gelecek ilişkiler vasıtasîle mümkün bulunmuştur.
Header gold
Ayet Ayet Mearic Suresi
K.kerim   

70/1 - 70/2 - 70/3 - 70/4 - 70/5 - 70/6 - 70/7 - 70/8 - 70/9 - 70/10 - 70/11 - 70/12 - 70/13 - 70/14 - 70/15 - 70/16 - 70/17 - 70/18 - 70/19 - 70/20 - 70/21 - 70/22 - 70/23 - 70/24 - 70/25 - 70/26 - 70/27 - 70/28 - 70/29 - 70/30 - 70/31 - 70/32 - 70/33 - 70/34 - 70/35 - 70/36 - 70/37 - 70/38 - 70/39 - 70/40 - 70/41 - 70/42 - 70/43 - 70/44


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.