FANDOM


70/32 70/Mearic Suresi
Kurann

Kuran-ı Kerim
70/34Arapça harfli ayet metni Edit

 • وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونََ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

 • Velleżîne hum bişehâdâtihim kâ-imûn(e)

Kelime anlamlı meal Edit

 • Kelime kelime anlamı
 • ve ellezîne : ve onlar, olanlar
 • hum : onlar
 • bi : ...e
 • şehâdâti-him : onların şahitlikleri
 • kâimûne : kaim olanlar, ikame edenler, devam edenler, şahitliğe her zaman hazır ve dürüst olanlar

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

 • Ve öyle kişilerdir onlar ki tanıklıklarında doğrudurlar.

Ali Bulaç Meali Edit

 • Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır.

Ahmet Varol Meali Edit

 • Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

 • Şahidliklerini gereği gibi yapanlar,

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

 • Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.

Diyanet Vakfı Meali Edit

 • Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;

Edip Yüksel Meali Edit

 • Gereği gibi tanıklıkta bulunurlar;

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

 • Şahitliklerinde dürüsttürler.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

 • Ve onlar ki şâhidliklerinde dürüstürler

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

 • Ve onlar ki, şehâdetlerini doğruca ikame ederler.

Muhammed Esed Edit

 • ve şahitlik yaptıkları zaman kararlı duranlar;

Suat Yıldırım Edit

 • Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler.

Süleyman Ateş Meali Edit

 • Şahidliklerini yaparlar. *


 • DİPNOT :Gördükleri, bildikleri bir hakkı gizlemek suretiyle Allah'ın kullarına hiyanet etmezler.

Şaban Piriş Meali Edit

 • Onlar, şahitliklerini doğru olarak yerine getirirler.

Ümit Şimşek Meali Edit

 • Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

 • Bunlar, tanıklıklarını tam yaparlar.


Yusuf Ali (English) Edit

 • And those who stand firm in their testimonies;(5696) *


 • 5696 If we know any truth of any kind, to that we must bear witness, as affecting the lives or interests of our fellow beings-firmly, not half-heartedly, without fear or favour, even if it causes loss or trouble to us, or if it loses us friends or associates.

M. Pickthall (English) Edit

 • And those who stand by their testimony


TEFSİRLEREdit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

 • 33. YEDİNCİSİ, Şahitliklerinde dürüsttürler. Doğru, dürüst adaletle şahitlik yapar, şahit oldukları şeyin hiçbir noktasını gizlemeden, eğip bükmeden dosdoğru şahitlik ederler. Bu özellik, emanet kavramı kapsamına girmekle beraber, önemini açıklamak için özellikle zikredilmiştir.

Muhammed Esed Tefsiri Edit

 • ve şahitlik yaptıkları zaman kararlı duranlar;

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

 • 33. Ve onlar ki, şahitlikleri dosdoğru yaparlar.
 • 33. (Ve onlar ki:) O mü'mînler ki: Gerektiğinde (şahitliklerini doğruca yaparlar.) bildiklerini saklamazlar, aksini yapmazlar, gerektiğinde mahkemeye gider, dosdoğru şahitlikte bulunurlar, bu sayede hukuka riâyet edilir, hakların ortaya çıkmasına hizmette bulunulmuş olur. Bu da dokuzuncu vasıflarıdır.
Header gold
Ayet Ayet Mearic Suresi
K.kerim   

70/1 - 70/2 - 70/3 - 70/4 - 70/5 - 70/6 - 70/7 - 70/8 - 70/9 - 70/10 - 70/11 - 70/12 - 70/13 - 70/14 - 70/15 - 70/16 - 70/17 - 70/18 - 70/19 - 70/20 - 70/21 - 70/22 - 70/23 - 70/24 - 70/25 - 70/26 - 70/27 - 70/28 - 70/29 - 70/30 - 70/31 - 70/32 - 70/33 - 70/34 - 70/35 - 70/36 - 70/37 - 70/38 - 70/39 - 70/40 - 70/41 - 70/42 - 70/43 - 70/44


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.