FANDOM


70/37 70/Mearic Suresi
Kurann

Kuran-ı Kerim
70/39Arapça harfli ayet metni Edit

 • أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

 • Eyatme’u kullu-mri-in minhum en yudḣale cennete na’îm(in)

Kelime anlamlı meal Edit

 • Kelime kelime anlamı
 • e : mi
 • yatmeu : umuyor, ümit ediyor
 • kullu imriin : herbir şahıs, herkes, hepsi
 • min-hum : onlardan
 • en yudhale : dahil edileceğini, sokulacağını
 • cennete : cennet
 • naîmin : naîm, ni'metlerle donatılmış

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

 • Onların her biri, Naim cennetine sokulacaklarını mı umuyorlar?

Ali Bulaç Meali Edit

 • Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor)?

Ahmet Varol Meali Edit

 • Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

 • Onlardan herbiri nimet bahçesine konulacağını mı umuyor?

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

 • Onlardan her biri Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor?[559] * • DİPNOT_559 :Müşrikler bölük bölük gelerek, Hz.Peygamber’in etrafındakilerin arasına karışır, onun sözlerini dinleyip, “Şâyet bunlar, Muhammed’in dediği gibi cennete gideceklerse, biz elbette onlardan önce cennete gireriz” diye alay ediyorlardı.

Diyanet Vakfı Meali Edit

 • Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? * • Müşrikler bölük bölük gelerek, Hz. Peygamber’in etrafındakilerin arasına karışır, onun sözlerini dinleyip, «Şayet bunlar, Muhammed’in dediği gibi cennete girecekler ise, biz elbette onlardan önce cennete gireriz» diye alay ederlerdi.

Edip Yüksel Meali Edit

 • Herbiri, nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

 • Onlardan herbiri, bir nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

 • Onlardan her kişi na'îm Cennetine sokulacağını ümidmi ediyor?

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

 • Onlardan her bir şahıs naim cennetine girdirileceğini mi ümit ediyor?

Muhammed Esed Edit

 • Onların her biri [bu şekilde] bir esenlik bahçesine gireceğini mi sanıyor? 15 • DİPNOT15 : Yani, “başka birinin inancını ‘çürütmek’ suretiyle iç huzuru ve tatmini sağlayacaklarını mı sanırlar?”

Suat Yıldırım Edit

 • Onlardan her biri (iman etmeden) naîm cennetine yerleşmeye mi hevesleniyor? * • DİPNOT :Kâfirler mütevazi müminlerle alay ederlerdi. Onları bir şeye lâyık görmezlerdi. “Eğer bir cennet varsa, bu adamlar kim, bizden önce cennete girmek kim? Bu işte de biz onları mutlaka geçeriz.” derlerdi. Bundan sonra gelen âyet demek istiyor ki: “Ey müşrikler, söyleyin bakalım bu üstünlük iddianız neye dayanıyor? Biz, siz dahil, bütün insanları bildiğiniz o nutfeden yaratmadık mı?”
 • Yahut şöyle olabilir: “Biz bütün Âdemoğulları gibi bunları da yarattık. Yani bütün insanlar Bizim kullarımızdır. Bizim hükümlerimizden biri de “İman etmeyen hiç kimse cennete giremez.” dir. Öyleyse iman etmeden nasıl olur da, sizden biri cennete girmeye heveslenir.

Süleyman Ateş Meali Edit

 • Onlardan her biri, ni'met cennetine sokulacağını mı umuyor?

Şaban Piriş Meali Edit

 • Yoksa onların her biri nimet cennetlerine mi girdirileceğini ümit ediyor?

Ümit Şimşek Meali Edit

 • Onlardan herbiri, nimetlerle dolu Cennete gireceğini mi umuyor?

Yaşar Nuri Öztürk Edit

 • Onlardan herbiri nimet bahçesine konulacağını mı umuyor?

Yusuf Ali (English) Edit

 • Does every man of them long to enter the Garden of Bliss?

M. Pickthall (English) Edit

 • Doth every man among them hope to enter the Garden of Delight?


TEFSİRLEREdit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

 • 38- Onlardan herbiri, bir nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?
 • 38. "Bölük bölük" Bu kelime "ize" nin çoğuludur ki aslı "mensup olmak" mânâsına gelen "azv" kökündendir. Herbiri bir bölüğe mensup olarak, parça parça, dağınık bir halde demektir. Müşrikler Hz. Peygamber (s.a.v)'in etrafına halka halka, bölük bölük toplanıyor ve onun söyledikleriyle alay ederek: "Eğer Muhammed'in dediği gibi bunlar cennete girerlerse biz onlardan evvel gireriz." diyorlardı. Bunun üzerine bu âyetlerin indiği rivayet edilmiştir.

Muhammed Esed Tefsiri Edit

 • Onların her biri [bu şekilde] bir esenlik bahçesine gireceğini mi sanıyor? 15 • DİPNOT15 : Yani, “başka birinin inancını ‘çürütmek’ suretiyle iç huzuru ve tatmini sağlayacaklarını mı sanırlar?”

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

 • 38. Onlardan her şahıs Naîm Cennetine girdirileceğini mi ümit ediyor?.
 • 38. Allâh-ü Teâlâ Hazretleri, o müşrikleri red için buyuruyor ki: (Onlardan her şahıs) öyle küfür üzere oldukları hâlde (naîm cennetine girdirileceğini mi ümit ediyor.) Bu ne kadar boş bir ümit!.
Header gold
Ayet Ayet Mearic Suresi
K.kerim   

70/1 - 70/2 - 70/3 - 70/4 - 70/5 - 70/6 - 70/7 - 70/8 - 70/9 - 70/10 - 70/11 - 70/12 - 70/13 - 70/14 - 70/15 - 70/16 - 70/17 - 70/18 - 70/19 - 70/20 - 70/21 - 70/22 - 70/23 - 70/24 - 70/25 - 70/26 - 70/27 - 70/28 - 70/29 - 70/30 - 70/31 - 70/32 - 70/33 - 70/34 - 70/35 - 70/36 - 70/37 - 70/38 - 70/39 - 70/40 - 70/41 - 70/42 - 70/43 - 70/44


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.