FANDOM


70/41 70 / Mearic Suresi / Kur'an-ı Kerim
70/170/270/370/470/570/670/770/870/970/1070/1170/1270/1370/1470/1570/1670/1770/1870/1970/2070/2170/2270/2370/2470/2570/2670/2770/2870/2970/3070/3170/3270/3370/3470/3570/3670/3770/3870/3970/4070/4170/4270/4370/44
Kuran-ı Kerim
70/43Arapça harfli ayet metni Edit

 • فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

 • Feżerhum yeḣûdû ve yel’abû hattâ yulâkû yevmehumu-lleżî yû’adûn(e)

Kelime anlamlı meal Edit

 • Kelime kelime anlamı
 • fe zer-hum : artık onları terket
 • yehûdû : dalsınlar, oyalansınlar
 • ve yel'abû : ve oynasınlar, eğlensinler
 • hattâ : oluncaya kadar
 • yulâkû : karşılaşırlar, mülâki olurlar, kavuşurlar
 • yevme : gün
 • hum(u) : onlar
 • ellezî : ki o
 • yûadûne : vaadolundular

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

 • Bırak artık onları dalsınlar daldıklarına ve oynasınlar oynadıklarıyla, kendilerine vaadedilen güne kavuşuncaya dek.

Ali Bulaç Meali Edit

 • Şu halde sen, kendilerine vadedilen (azab) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp-oynasınlar, oyalansınlar.

Ahmet Varol Meali Edit

 • Artık sen onları bırak, vaadedildikleri günlerine kavuşuncaya kadar dalsın ve oynasınlar.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

 • Onları bırak; kendilerine söz verilen güne kavuşmalarına kadar dalıp oynasınlar.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

 • Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar.

Diyanet Vakfı Meali Edit

 • Ama sen onları (şimdilik) bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynayadursunlar.

Edip Yüksel Meali Edit

 • Bırak onları, kendilerine söz verilen gün ile karşı karşıya gelinceye kadar dalsınlar, oynasınlar.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

 • O halde bırak onları, kendilerine vaad edilen günlerine kavuşuncaya kadar dalıp oynayadursunlar.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

 • O halde bırak onları dalsınlar ve oynıya dursunlar tâ o va'd olundukları güne çatacakları deme kadar

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

 • Şimdilik onları bırak, dalsınlar ve oynasınlar,vaad olundukları günlerine kavuşacaklarına değin.

Muhammed Esed Edit

 • O halde, bırak onları, kendilerine vaad edilen [Hesap] Günü ile karşılaşıncaya kadar boş konuşmalarla oyalansınlar ve [kelimelerle] oynayıp dursunlar; 19


 • dipnot19 :Yani, “yaratılmamış” saydıkları bir dünya ve “kendi kendine oluştuğu”nu farzettikleri bir hayat üzerine felsefe yapsınlar; ayrıca, ölümden sonraki hayat ile Allah'ın varlığı hakkındaki desteksiz kaba “inkarcılık”larını sürdürsünler .

Suat Yıldırım Edit

 • Artık sen onları kendi hallerine bırak da, kendilerine vâd edilen gün gelinceye kadar bâtıla dalsın, oynasınlar.

Süleyman Ateş Meali Edit

 • Bırak onları kendilerine va'dedilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın, oynasınlar.

Şaban Piriş Meali Edit

 • -Bırak onları, kendilerine söz verilen gün gelinceye kadar dalıp, oynasınlar!

Ümit Şimşek Meali Edit

 • Bırak onları, dalsınlar, eğlensinler, vaad edilen günlerine kavuşuncaya kadar.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

 • Bırak onları! Dalsınlar, oynasınlar kendileri için belirlenen günlerine ulaşıncaya kadar.

Yusuf Ali (English) Edit

 • So leave them to plunge in vain talk and play about,(5703) until they encounter that Day of theirs which they have been promised!- *


 • 5703 Their talk, their scepticism, is vain, because all spiritual evidence is against it, it is like the foolish play of people who do not think seriously. But the tremendous Day of Judgement and Reality will come, as described in the next two verses.

M. Pickthall (English) Edit

 • So let them chat and play until they meet their Day which they are promised,TEFSİRLEREdit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

 • 42- O halde bırak onları, kendilerine vaad edilen günlerine kavuşuncaya kadar dalıp oynayadursunlar.

Muhammed Esed Tefsiri Edit

 • O halde, bırak onları, kendilerine vaad edilen [Hesap] Günü ile karşılaşıncaya kadar boş konuşmalarla oyalansınlar ve [kelimelerle] oynayıp dursunlar; 19


 • dipnot19 :Yani, “yaratılmamış” saydıkları bir dünya ve “kendi kendine oluştuğu”nu farzettikleri bir hayat üzerine felsefe yapsınlar; ayrıca, ölümden sonraki hayat ile Allah'ın varlığı hakkındaki desteksiz kaba “inkarcılık”larını sürdürsünler .

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

 • 42. Şimdilik onları bırak, dalsınlar ve oynasınlar, va'dolundukları günlerine kavuşacaklarına değin.
 • 42. Ey Yüce Peygamber!. Sen (Şimdi onları bırak) Madem ki haklarındaki hayır diler tebligatını, öğütlerini kabul etmiyorlar, artık onların hâllerine bakıp üzülme, onlar, kendi bâtıl kanaatlarına (dalsınlar,) dünyaları ile, fânî varlıkları ile (oynasınlar,) geçici bir zaman için yaşasınlar, (vâ'd olundukları günlerine kavuşacaklarına değin) öyle gafilce bir hâlde vakit geçilsinler, sonunda kıyamet kopuncaya ne kadar kendi nefislerine sûikastte bulunmuş olduklarını anlayacaklardır, lâyık oldukları cezalara çarpılacaklardır.
 • "Havz" suya dalmak, bir şeye başlamak demektir.
Header gold
Ayet Ayet Mearic Suresi
K.kerim   

70/1 - 70/2 - 70/3 - 70/4 - 70/5 - 70/6 - 70/7 - 70/8 - 70/9 - 70/10 - 70/11 - 70/12 - 70/13 - 70/14 - 70/15 - 70/16 - 70/17 - 70/18 - 70/19 - 70/20 - 70/21 - 70/22 - 70/23 - 70/24 - 70/25 - 70/26 - 70/27 - 70/28 - 70/29 - 70/30 - 70/31 - 70/32 - 70/33 - 70/34 - 70/35 - 70/36 - 70/37 - 70/38 - 70/39 - 70/40 - 70/41 - 70/42 - 70/43 - 70/44


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.