Şablon:Cinbakınız - d


72. Cin - Cinn
Cin Suresi
Cin Suresi/Elmalı Orijinal
Cinnet
Genie [1]
Cinn, ismi cins, müfredi cinnîdir.
İncillerde ve sair kütübi sâlifede, eski ve yeni milletlerde zikrolunagelmiştir.
Frenklerin (genie), Latinlerin (genius) dedikleri de budur.

Portal:KK - Şablon:KK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.