FANDOMوَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا


Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veledâ(veleden).1. ve enne-hu : ve onun ..... olduğu
2. teâlâ : çok yüce
3. ceddu : şanı, azameti
4. rabbi-nâ : Rabbimiz
5. mâ ittehaze : edinmedi
6. sâhibeten : bir sahibe, eş
7. ve lâ : ve değil, olmaz, olmadı
8. veleden : veled, oğulMuhammed Hamdi Yazır : Ve doğrusu o rabbımızın şanı çok yüksek, ne bir arkadaş edinmiş ne de bir veled
Diyanet İşleri : “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve şüphe yok ki Rabbimizin şânı, yücelerden de yüce, ne bir arkadaş edinmiştir ve ne bir oğul.
Adem Uğur : Hakikat şu ki, Rabbimizin şânı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk edinmiştir.
Ahmed Hulusi : "Muhakkak ki Rabbimizin ceddi (azamet ve sultanlığı) çok yücedir. . . Ne bir dişi eş edinmiştir ne de bir çocuk!"
Ahmet Tekin : 'Şanı yüce olan Rabbimiz, sınırsız bir gücün, kudretin, imkânın sahibidir. Ne eş, ne de oğul edinmiştir.'
Ahmet Varol : Muhakkak ki Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir eş ne de çocuk edinmiştir.
Ali Bulaç : Elbette, Rabbimizin şanı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."
Ali Fikri Yavuz : Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk...
Bekir Sadak : «Dogrusu Rabbimizin yuceligi her yucelikten ustundur. O, zevce ve cocuk edinmemistir.
Celal Yıldırım : Ve şüphesiz Rabbınızın şanı ve azameti çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.
Diyanet İşleri (eski) : 'Doğrusu Rabbimizin yüceliği her yücelikten üstündür. O, zevce ve çocuk edinmemiştir.'
Diyanet Vakfi : Hakikat şu ki, Rabbimizin şânı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk edinmiştir.
Edip Yüksel : 'Rabbimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmemiştir. '
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve doğrusu o rabbımızın şanı çok yüksek, ne bir arkadaş edinmiş ne de bir veled
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu O Rabbimizin şanı çok yüksektir, ne bir arkadaş edinmiş, ne de bir çocuk.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Doğrusu, Rabbimizin şanı çok yüksektir. Ne bir arkadaş edinmiştir, ne de bir çocuk.
Fizilal-il Kuran : Rabbimiz yüceler yücesidir, ne eş ne evlat edinmemiştir.
Gültekin Onan : Elbette, rabbimizin şanı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."
Hasan Basri Çantay : «Hakıykat şudur ki: Rabbizimin büyüklüğü (her büyüklükden) yücedir. O, ne bir zevce, ne de bir evlâd edinmemişdir».
Hayrat Neşriyat : 'Ve şu muhakkak ki, Rabbimizin şânı pek yücedir; (O,) ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk!'
İbni Kesir : Muhakkak ki Rabbımızın şanı yücedir. O; eş ve çocuk edinmemiştir.
Muhammed Esed : çünkü (biliriz ki) Rabbimizin şanı yücedir: O, kendisine ne bir eş, ne de bir erkek çocuk edinmiştir!
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve şüphe yok ki, Rabbimizin azameti pek yücedir. Ne bir refika ve ne de bir veled edinmemiştir.»
Ömer Öngüt : "Doğrusu Rabbimizin şânı çok yücedir. O ne eş, ne de bir çocuk edinmemiştir. "
Şaban Piriş : Rabbimiz'in şanı çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.
Suat Yıldırım : (1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.
Süleyman Ateş : Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.
Tefhim-ul Kuran : Elbette, bizim Rabbimizin şanı yücedir. O, ne eş edinmiştir, ne de bir çocuk.
Ümit Şimşek : 'Rabbimizin şânı çok yücedir; O eş veya evlât edinmemiştir.
Yaşar Nuri Öztürk : "Rabbimizin adı/kudreti/işi/gayreti çok yücedir. O, ne bir dişi dost edinmiştir ne de bir çocuk."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.