FANDOMوَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا


Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ alâllâhi şetatâ(şetatan).1. ve enne-hu : ve onun ..... olduğu
2. kâne : oldu
3. yekûlu : söylüyor
4. sefîhu-nâ : bizim sefih, ahmak olanımız
5. alâ allâhi : Allah'a karşı
6. şetatan : asılsız, saçmasapan şeylerMuhammed Hamdi Yazır : Ve doğrusu bizim sefiyh, Allaha karşı saçma söylüyormuş
Diyanet İşleri : “Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve şüphe yok ki aklı olmayanımız, Allah hakkında saçma ve boş lâflar ediyormuş.
Adem Uğur : Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.
Ahmed Hulusi : "Doğrusu bizim kıt anlayışlımız, Allâh hakkında saçma iddiada bulunuyormuş!"
Ahmet Tekin : 'Bizim beyinsizimiz, akılsızımız, Allah adına saçma sapan şeyler söylüyordu.'
Ahmet Varol : Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
Ali Bulaç : "Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler."
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten bizim cahilimiz (İblis), Allah’a karşı saçma söz söylüyormuş.
Bekir Sadak : «Dogrusu aramizdaki beyinsiz, Allah'a karsi yalanlar uyduruyordu.»
Celal Yıldırım : Oysa bizim şaşkın beyinsiz (olanımız), Allah'a karşı saçmalayıp yalan söylüyordu.
Diyanet İşleri (eski) : 'Doğrusu aramızdaki beyinsiz, Allah'a karşı yalanlar uyduruyordu.'
Diyanet Vakfi : Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.
Edip Yüksel : 'ALLAH hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve doğrusu bizim sefiyh, Allaha karşı saçma söylüyormuş
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu bizim beyinsiz, Allah'a karşı saçma şeyler söylüyormuş.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Meğer bizim beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
Fizilal-il Kuran : Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.
Gültekin Onan : "Doğrusu şu: bizim beyinsizlerimiz, Tanrı'ya karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler.
Hasan Basri Çantay : «Hakıykat şudur ki: Bizim avanak (câhil) imiz Allaha karşı (meğer) pek aşırı yalanlar söylüyormuş».
Hayrat Neşriyat : 'Şu da şübhesiz ki, bizim sefih olanımız (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.'
İbni Kesir : Doğrusu bizim beyinsizimiz; Allah'a karşı yalanlar söylüyormuş.
Muhammed Esed : Ve (şimdi öğreniyoruz ki) aramızdaki beyinsiz (kişi), Allah hakkında asılsız şeyler söylüyordu,
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve muhakkak ki, bizim sefihimiz, Allah'a karşı pek ziyâde yanlış şeyler söyler olmuştur.»
Ömer Öngüt : "Meğer aramızdaki şu beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. "
Şaban Piriş : Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuş.
Suat Yıldırım : (1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.
Süleyman Ateş : Meğer bizim beyinsiz (İblis veya cinlerin kâfirleri) Allâh hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
Tefhim-ul Kuran : «Doğrusu şu: Bizim düşük akıllı beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'gerçek dışı bir sürü saçma şeyler' söylemişler.»
Ümit Şimşek : 'Meğer bizim beyinsizlerimiz, Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyormuş.
Yaşar Nuri Öztürk : "Doğrusu, bizim beyinsiz, Allah hakkında saçma lakırdı ediyormuş.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.