FANDOM
السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

Es semâu munfatırun bih(bihî), kâne va’duhu mef’ûlâ(mef’ûlen).


1. es semâu : gök
2. munfatirun : yarılıp çatlamıştır
3. bi-hî : onunla, onun sebebiyle
4. kâne : olmuştur
5. va'du-hu : onun vaadi
6. mef'ûlen : tahakkuk etmiştir, yerine gelmiştir, yapılmıştır


Muhammed Hamdi Yazır : Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır .
Diyanet İşleri : O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Gök, o gün yarılır, vaadi, yerine gelir.
Adem Uğur : Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.
Ahmed Hulusi : Semâ onunla yarılır! O'nun vaadi gerçekleşmiştir!
Ahmet Tekin : Gök, o günün dehşetinden yarılır. Allah’ın va’di, tehdidi mutlaka yerine gelir.
Ahmet Varol : Ondan (o günün dehşetinden) dolayı gök yarılır. Bu yerine gelecek bir vaaddir.
Ali Bulaç : Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
Ali Fikri Yavuz : O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah’ın vaadi tahakkuk etmiştir.
Bekir Sadak : O gunun siddetiyle gok bile parcalanir. O'nun sozu yerine gelir.
Celal Yıldırım : Gök, onunla (o günün dehşetiyle) çatlamıştır (çatlayacak). O'nun va'di mutlaka yerine gelir.
Diyanet İşleri (eski) : O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. O'nun sözü yerine gelir.
Diyanet Vakfi : Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.
Edip Yüksel : Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O'nun va'di yerine getirilmiştir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.
Fizilal-il Kuran : O günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.
Gültekin Onan : Bu nedenle gök bile yarılmıştır; (artık) O'nun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
Hasan Basri Çantay : Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va'di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır.
Hayrat Neşriyat : Gök (bile) onunla (o günün şiddetiyle) yarılmış olur! O’nun (Allah’ın) va'di yerine getirilmiş (olacak)tır.
İbni Kesir : Gök, onunla yarılmış ve O'nun vaadi yerini bulmuştur.
Muhammed Esed : göklerin paramparça olacağı, (ve) Allah'ın (yeniden diriltme) vaadinin gerçekleşeceği (Gün)?
Ömer Nasuhi Bilmen : (18-19) Gök bile onunla çatlamıştır. Allah'ın vaadi, fiile çıkarılmıştır. Şüphe yok ki bu bir mev'izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.
Ömer Öngüt : O günün şiddetinden gök yarılır, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir.
Şaban Piriş : O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiş olacaktır.
Suat Yıldırım : O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah’ın vâdi mutlaka gerçekleşir.
Süleyman Ateş : Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allâh'ın va'di mutlaka yapılmıştır.
Tefhim-ul Kuran : Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
Ümit Şimşek : Öyle bir gün ki, dehşetiyle gök yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşmiş demektir.
Yaşar Nuri Öztürk : Gök bile o yüzden parçalanır. O'nun vaadi gerçekleşmiştir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.