FANDOM
إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ(kîlen).


1. inne : muhakkak
2. nâşiete : kalkan kimse, kalkış
3. el leyli : gece
4. hiye : o
5. eşeddu : daha şiddetli, daha kuvvetli
6. vat'en : çok meşakkatli, çok zor, (tesir bakımından) çok dinç,
7. ve akvemu : ve daha kavî, daha kuvvetli, daha sağlam
8. kîlen : söyleyiş, okuyuş bakımından


Muhammed Hamdi Yazır : Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.
Diyanet İşleri : Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki geceleyin kalkmak, pek meşakkatlidir, fakat ibâdet için de gece, pek uygun.
Adem Uğur : Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir!
Ahmet Tekin : Gece kalkarak yapılan ibadet, ilmî çalışma, gündüz yapılandan daha etkili, daha kalıcı, daha samimidir. Kur’ân daha iyi anlaşılır. Söz daha güzel söylenir, daha iyi dinlenir, daha derin manalara nüfûz edilir.
Ahmet Varol : Gerçekten, gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından da daha sağlamdır.
Ali Bulaç : Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak ki gece (ibadet için yatağından) kalkan kişi, neşe bakımından daha kuvvetli, (Kur’an’ı) okuyuş bakımından da daha sağlamdır.
Bekir Sadak : suphesiz, gece kalkisi daha tesirli ve o zaman okumak daha elverislidir.
Celal Yıldırım : Hakikat (ibâdet için) gece kalkmak hem daha dokunaklı ve te'sirli, hem de okuma cihetiyle daha sağlam (bilgi ve huzur verici)dir.
Diyanet İşleri (eski) : şüphesiz, gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.
Edip Yüksel : Kuşkusuz gece kalkıp meditasyonda bulunmak çok daha etkili ve ifade açısından daha uygundur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Çünkü gece neş'esi hem daha dokunaklı hem deyişce daha sağlamdır
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Çünkü gece neşesi, hem daha dokunaklı hem de deyişçe daha sağlamdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.
Fizilal-il Kuran : Kuşkusuz gece ibadeti, gündüze göre daha zor, fakat sözü daha etkilidir.
Gültekin Onan : Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.
Hasan Basri Çantay : Gerçek, gece (yatağından ibâdete) kalkan nefs (yok mu?) o, hem uygunluk i'tibariyle daha kuvvetlidir, hem kıraatçe daha sağlamdır.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki gece kalkışı, (Kur’ân’ı anlamada kalbe) alabildiğine uygun ve kırâate daha elverişlidir.
İbni Kesir : Muhakkak ki gece kalkışı, daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.
Muhammed Esed : (ve) gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır,
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, geceleyin kalkış, o daha muvafıktır ve kıraatca da daha sağlamdır.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki gece kalkıp ibadet etmek daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.
Şaban Piriş : Gece uyanıklığı daha etkili ve okuyuş için daha elverişlidir.
Suat Yıldırım : Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur’ân okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.
Süleyman Ateş : Gerçekten gece kalk(ıp ibâdet et)mek daha oturaklı ve (geceleyin) söz (du'â) daha etkilidir.
Tefhim-ul Kuran : Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır.
Ümit Şimşek : Muhakkak ki, gece ibadeti daha etkili, gece okuması ise daha doğru ve sağlamdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.