FANDOMثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ


Summe edbere vestekber(vestekbere).1. summe : sonra
2. edbera : arkasını döndü
3. ve istekbera : ve büyüklük tasladı, kibirlendi.Muhammed Hamdi Yazır : Sonra ardına döndü ve büyüklük tasladı da
Diyanet İşleri : (23-24) Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: “Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir.”
Abdulbaki Gölpınarlı : sonra ardını döndü ve ululanmaya kalkıştı.
Adem Uğur : En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi.
Ahmed Hulusi : Sonra arkasını döndü ve kibre saptı!
Ahmet Tekin : Sonra imandan ve Peygambere tâbi olmaktan, ikbalinden ve istikbalinden yüz çevirdi ve büyüklük taslayıp zorbalık etti.
Ahmet Varol : Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı.
Ali Bulaç : Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı (istikbar).
Ali Fikri Yavuz : Nihayet (Peygambere ve ashabına) arka çevirdi ve kibirlendi de;
Bekir Sadak : Sonra da sirt cevirip buyukluk tasladi.
Celal Yıldırım : Sonra da arkasını dönüp büyüklük taslıyarak gitti.
Diyanet İşleri (eski) : Sonra da sırt çevirip büyüklük tasladı.
Diyanet Vakfi : (21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»
Edip Yüksel : Ve arkasını döndü; büyüklük tasladı:
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra ardına döndü ve büyüklük tasladı da
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra ardına dönüp büyüklük tasladı:
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı.
Fizilal-il Kuran : Sonra yüz çevirdi, büyüklük tasladı.
Gültekin Onan : Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı (istikbar).
Hasan Basri Çantay : En son arka çevirdi ve büyüklük tasladı da,
Hayrat Neşriyat : Sonra arkasına döndü ve büyüklük tasladı.
İbni Kesir : Sonra da sırt çevirip büyüklük tasladı.
Muhammed Esed : sonunda (mesajlarımıza) sırtını döner ve küstahça böbürlenir,
Ömer Nasuhi Bilmen : (22-23) Sonra kaşını çattı, suratını astı. Sonra gerisine döndü ve böbürlendi.
Ömer Öngüt : Sonra da arkasını döndü ve büyüklük tasladı.
Şaban Piriş : Sonra da arkasını dönüp büyüklendi.
Suat Yıldırım : Sonra da sırtını döndü, kibirinden kabardı, arkasına bakmadan çekip gitti!
Süleyman Ateş : Sonra arkasını döndü, böbürlendi:
Tefhim-ul Kuran : Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı (istikbâr).
Ümit Şimşek : Sonra kibirlenip sırtını döndü.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra arkasını döndü ve böbürlendi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.