فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

Fe kâle in hâzâ illâ sihrun yu’ser(yu’seru).


1. fe : o zaman, sonunda
2. kâle : dedi
3. in : eğer, olsa
4. hâzâ : bu
5. illâ : sadece, ancak
6. sihrun : bir büyü
7. yu'seru : aktarılan, nakledilen


Diyanet İşleri : (23-24) Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: “Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Derken bu, ancak dedi, eskiden beri söylenegelen bir büyü.
Adem Uğur : Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir.
Ahmed Hulusi : Ve şöyle dedi: "Bu nakledilen büyüleyici bir sözden başka bir şey değil!"
Ahmet Tekin : 'Bunlar, öteden beri anlatılan, öğretilen büyüleyerek aklı etki altına alan sözlerden ibaret.' dedi.
Ahmet Varol : 'Bu aktarılagelen bir büyüden başka bir şey değildir' dedi.
Ali Bulaç : Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.
Ali Fikri Yavuz : Şöyle dedi: “- Bu ancak (başka sihirbazdan) öğrenilen bir sihirdir.
Bekir Sadak : (24-25) «Bu sadece ogretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnizca bir insan sozudur» dedi.
Celal Yıldırım : Ve «Bu ancak anlatılagelen bir sihirden başkası değildir.
Diyanet İşleri (eski) : (24-25) 'Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnızca bir insan sözüdür' dedi.
Diyanet Vakfi : (21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»
Edip Yüksel : 'Bu,' dedi, 'etkileyici bir büyüden başka bir şey değil.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu, dedi, başka değil sadece ötedenberi nakledilegelen bir sihirdir,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir.»
Fizilal-il Kuran : Ve dedi ki; «Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür.
Gültekin Onan : Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.
Hasan Basri Çantay : «Bu, dedi, (sihirbazlardan öğrenilib) rivayet edilen bir sihirden başkası değil».
Hayrat Neşriyat : Nihâyet dedi ki: 'Bu (Kur’ân), (öteden beri) anlatılagelen bir sihirden başka bir şey değildir!'
İbni Kesir : Ve dedi ki: Bu; sadece öğretilegelen bir büyüdür.
Muhammed Esed : ve: "Bu, (eski zamanlardan) intikal eden büyüleyici bir sözdür!
Ömer Nasuhi Bilmen : (24-25) Artık dedi ki: «Bu, naklolunagelen, bir sihirden başka değildir. Bu başka değil, ancak insan lâkırdısıdır.»
Ömer Öngüt : Dedi ki: "Bu, sadece nakledilen bir sihirdir. "
Şaban Piriş : Ve şöyle dedi: -Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir.
Suat Yıldırım : "Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir." dedi.
Süleyman Ateş : "Bu dedi, rivâyet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir."
Tefhim-ul Kuran : Böylece: «Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür» dedi.
Ümit Şimşek : Dedi ki: 'Bu çok cazibeli bir büyü.
Yaşar Nuri Öztürk : Şöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.