وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ


Ve rabbeke fe kebbir.1. ve rabbe-ke : ve senin Rabbin
2. fe : artık, öyleyse
3. kebbir : tekbir et, yüceltMuhammed Hamdi Yazır : Ve rabbını artık büyükle
Diyanet İşleri : Rabbini yücelt.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Rabbini büyük bil.
Adem Uğur : Sadece Rabbini büyük tanı.
Ahmed Hulusi : Rabbinin yüce azametini fark et!
Ahmet Tekin : Yalnız Rabbini yücelt, O’nun büyüklüğünden bahset.
Ahmet Varol : Rabbini tekbir et (yücelt).
Ali Bulaç : Rabbini tekbir et (yücelt).
Ali Fikri Yavuz : Rabbini yücelt, (O’nu tenzîh et).
Bekir Sadak : Rabbini yucelt.
Celal Yıldırım : Rabbinin büyüklüğünü an.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbini yücelt.
Diyanet Vakfi : Sadece Rabbini büyük tanı.
Edip Yüksel : Rabbini yücelt.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve rabbını artık büyükle
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : ve Rabbini artık büyükle,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sadece Rabbini yücelt.
Fizilal-il Kuran : Rabbinin büyüklüğünü dile getir.
Gültekin Onan : Rabbini tekbir et (yücelt).
Hasan Basri Çantay : Rabbini büyük tanı,
Hayrat Neşriyat : (3-4) Hem Rabbini, artık (bütün âleme tekbîr ile) büyükle! Elbiseni de temizle!
İbni Kesir : Rabbını da tekbir et.
Muhammed Esed : Rabbinin büyüklüğünü ve yüceliğini an!
Ömer Nasuhi Bilmen : (3-4) Ve Rabbini büyüklük ile an. Ve elbiseni imdi temizle.
Ömer Öngüt : Sadece Rabbini büyük tanı.
Şaban Piriş : Ve Rabbinin büyüklüğünü açıkla.
Suat Yıldırım : (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!
Süleyman Ateş : Rabbini tekbir et (O'nun büyüklüğünü an),
Tefhim-ul Kuran : Rabbini tekbir et (yücelt)
Ümit Şimşek : Rabbinin büyüklüğünü an.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbinin yüceliğini duyur!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.