وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ


Verrucze fehcur.1. ve er rucze : ve azap
2. fe uhcur : artık uzaklaş, uzak durMuhammed Hamdi Yazır : Ve o pislikleri artık def' eyle
Diyanet İşleri : Şirkten uzak dur.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve putlardan çekin.
Adem Uğur : Kötü şeyleri terket.
Ahmed Hulusi : Rücz'den (her türlü şirkten, yanlış değerlendirmekten) kaçın!
Ahmet Tekin : Pisliklerden, putlardan, heykellerden, azâba sebep olacak günahlardan uzak dur.
Ahmet Varol : Pislikten [1] uzak dur.
Ali Bulaç : Pislikten kaçınıp uzaklaş.
Ali Fikri Yavuz : Azaba vesile olan şeyleri terkde sebat et.
Bekir Sadak : Kotu seyleri terke devam et.
Celal Yıldırım : Murdar şeyleri de terke devam et.
Diyanet İşleri (eski) : Kötü şeyleri terke devam et.
Diyanet Vakfi : Kötü şeyleri terket.
Edip Yüksel : Kötülükten uzaklaş.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve o pislikleri artık def' eyle
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : pislikleri artık uzaklaştır,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Pislikten sakın.
Fizilal-il Kuran : Çirkin davranışlardan uzak dur.
Gültekin Onan : Pislikten kaçınıp uzaklaş.
Hasan Basri Çantay : azâb (a götürecek şeyleri) terk (de yine sebat) eyle.
Hayrat Neşriyat : Ve (bütün) kötü şeyleri terk et! (Bu güzel hâlini devâm ettir!)
İbni Kesir : Kötü şeylerden ise sakın.
Muhammed Esed : Ve bütün pisliklerden kaçın!
Ömer Nasuhi Bilmen : (5-6) Azaba sebep olacak günahtan artık uzak ol! Çok görerek minnette bulunma.
Ömer Öngüt : Kötü şeylerden uzak dur.
Şaban Piriş : Pislikten uzak dur.
Suat Yıldırım : (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!
Süleyman Ateş : Pislikten kaçın.
Tefhim-ul Kuran : Pislikten kaçınıp uzaklaş.
Ümit Şimşek : Pislikten uzak dur.
Yaşar Nuri Öztürk : Uzaklaştır kendinden pisliği!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.