FANDOM
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

İnne aleynâ cem’ahu ve kur’ânehu.


1. inne : muhakkak ki
2. aleynâ : bize ait
3. cem'a-hu : onun toplanması
4. ve kur'âne-hu : ve onun okunması


Muhammed Hamdi Yazır : Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı
Diyanet İşleri : Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki onu toplayıp unutturmamak da bize düşer, okumak ve tertîb etmek de.
Adem Uğur : Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki Onu cem' etmek ve Onun okunması bize aittir.
Ahmet Tekin : Kur’ân’ın telifi, hâfızana yerleştirilmesi, bütünlük kazandırılarak okunması ve okutulması bize aittir.
Ahmet Varol : Şüphesiz onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize düşer.
Ali Bulaç : Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş)tir.
Ali Fikri Yavuz : Çünkü O Kur’an’ı (kalbinde) toplamak ve dilinde okuyuşunu sağlamak bize aiddir.
Bekir Sadak : Dogrusu o vahyolunani kalbine yerlestirmek ve onu sana okutturmak Bize duser.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki onu toplayıp okutmak bize aittir.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak Bize düşer.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.
Edip Yüksel : Onu toplamak da okutmak da bize düşer.
Elmalılı Hamdi Yazır : Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Çünkü onun derlenip toplanması Bize aittir!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.
Fizilal-il Kuran : Bu Kur'an'ı senin hafızanda toplamak ve sana okumak bize düşen bir iştir.
Gültekin Onan : Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş)tir.
Hasan Basri Çantay : Onu (göğsünde) toplamak, onu (dilinde akıtıb) okutmak şübhesiz bize âiddir.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki onu (senin kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize âiddir.
İbni Kesir : Şüphesiz onu toplamak ve okutmak Bize aittir.
Muhammed Esed : çünkü onu (senin kalbine) yerleştirmek ve (gerektiğinde) okutturmak Bizim işimizdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : (16-17) Onu (Kur'an'ı) acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma. Şüphe yok ki, onu toplamak da, onu okutmak da Bize aittir.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki onu (ezberinde) toplamak ve okutmak bize âittir.
Şaban Piriş : Şüphesiz, onu toplayıp, okumak bize düşer.
Suat Yıldırım : Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize ait bir iştir.
Süleyman Ateş : Onu (senin kalbinde) toplamak ve (sana) okumak bize düşer.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz, onu (kalbinden) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş)tir.
Ümit Şimşek : Onu toplamak da, okutmak da Bize aittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Onu toplamak ve okumak bize düşer.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.