FANDOM
قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا

Kâvarîra min fıddatin kadderûhâ takdîrâ(takdîren).


1. kavârîra : billur, sırça, kristal kadehler
2. min fıddatin : gümüşten
3. kadderû-hâ : onu takdir ettiler, belirlediler
4. takdîren : miktarını takdir ederek, belirleyerek


Muammed Hamdi Yazır :
Gümüşten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuşlardır
Diyanet İşleri : Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Öylesine sırça ki incecik gümüşten ve hepsini de içecekleri miktara, susuzluklarına göre ölçmüşlerdir âdetâ.
Adem Uğur : Gümüşten öyle kadehler ki onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.
Ahmed Hulusi : Miktarlarını kendilerinin takdir ettiği gümüşten billur kadehlerdir!
Ahmet Tekin : Tasavvur ettikleri biçimde ve büyüklükte, hayal ettikleri dolulukta, gümüşten sırça taslar, billur kâseler dolaştırılır.
Ahmet Varol : Gümüşten kaseler ki ölçülerini (hizmetçiler) belirlemişlerdir.
Ali Bulaç : Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.
Ali Fikri Yavuz : Gümüşten billûrlar ki, (ehli cennet) onları türlü türlü biçime koymuşlardır.
Bekir Sadak : Billurlari gumus gibi parlaktir, onlari olcup olcup dagitirlar.
Celal Yıldırım : Gümüşten (işlemeli) billurları belli ölçülere göre takdîr etmişlerdir.
Diyanet İşleri (eski) : Billurları gümüş gibi parlaktır, onları ölçüp ölçüp dağıtırlar.
Diyanet Vakfi : (15-16) Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.
Edip Yüksel : Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar... Onları tam olarak haketmişlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Gümüşten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuşlardır
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
Fizilal-il Kuran : Bu gümüşten saydam kadehlerin büyüklükleri ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.
Gültekin Onan : Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.
Hasan Basri Çantay : (Evet) gümüşden (yaratılmış) billurlar ki mıkdarını (sâkıyler) ta'yin etmişlerdir.
Hayrat Neşriyat : Gümüşten billûrlar ki, onları belli şekillere göre (Cennet ehli kendileri) takdîr etmiştir.
İbni Kesir : Billurları gümüş gibi parlaktır. Mikdarını onlar takdir etmiştir.
Muhammed Esed : -kristal benzeri, (ama) gümüşten- ve hacimlerini yalnız kendileri tesbit edecek.
Ömer Nasuhi Bilmen : Gümüşten billûrlardır, onları muayyen miktarlarda takdir etmişlerdir.
Ömer Öngüt : Billurları gümüş gibi parlaktır. Onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
Şaban Piriş : Gümüşten yapılmış billurlar.. Miktarlarını kendileri belirler.
Suat Yıldırım : (15-16) Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşî parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.
Süleyman Ateş : Öyle gümüş kadehler ki onları istedikleri ölçüde takdir etmişlerdir (istedikleri kadar içki alırlar).
Tefhim-ul Kuran : Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.
Ümit Şimşek : Gümüşten kadehler ki, iştahlarına göre doldurulmuştur.
Yaşar Nuri Öztürk : Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.