FANDOMفَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tutı’minhum âsimen ev kefûrâ(kefûren).


1. fe ısbir : artık sabret
2. li hukmi : hükmüne
3. rabbi-ke : senin Rabbin, Rabbinin
4. ve lâ tutı' : ve itaat etme
5. min-hum : onlardan
6. âsimen : günahkâr olanlar
7. ev : veya
8. kefûran : kâfir olanlar


Muhammed Hamdi Yazır : O halde sabret rabbının hukmünü vermesi için de itaat etme onlardan bir âsime veya nanköre
Diyanet İşleri : O hâlde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık sabret Rabbinin hükmüne ve uyma, onlardan suçlu, yahut nankör olana.
Adem Uğur : Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme.
Ahmed Hulusi : O hâlde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir isyankâra yahut inatla inkâr edip gerçeği örtene uyma!
Ahmet Tekin : O halde, Rabbinin vereceği savunma, savaş ve yardım kararını bekleyerek, sabırla mücadeleye devam et. Onlardan bilerek günah işlemekte ısrar edene, nanköre, azgın kâfire boyun eğme.
Ahmet Varol : Şu halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkara veya bir nanköre itaat etme.
Ali Bulaç : Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme.
Ali Fikri Yavuz : O halde Rabbinin hükmüne sabret, (zafer sana erişecektir). O kâfirlerden hiç bir günahkâra, yahud bir nanköre boyun eğme.
Bekir Sadak : Rabbinin hukmune kadar sabret; onlarin gunah isliyen ve inkarci olanlarina uyma.
Celal Yıldırım : O halde Rabbının hükmüne (O'nun hükmü yerine gelinceye kadar) sabret; onlardan hiçbir günahkâra ve nanköre uyma.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbinin hükmüne kadar sabret; onların günah işleyen ve inkarcı olanlarına uyma.
Diyanet Vakfi : Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme.
Edip Yüksel : Öyleyse Rabbinin hükmünü izlemekte sabret; onlardan hiç bir nankör günahkara uyma.
Elmalılı Hamdi Yazır : O halde sabret rabbının hukmünü vermesi için de itaat etme onlardan bir âsime veya nanköre
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O halde Rabbinin hükmünü vermesi için de sabret. Onlardan bir günahkara veya nanköre itaat etme!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.
Fizilal-il Kuran : Rabbin hükmünü verinceye dek sabret, onların günahkârlarının ve inatçı inkârcılarının sözlerine uyma.
Gültekin Onan : Öyleyse, rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya (çok) kafirlere itaat etme.
Hasan Basri Çantay : Artık Rabbinin hükmüne (rızaa ile) sabret. Onlardan hiçbir günahkâra, yahud hiçbir nanköre boyun eğme.
Hayrat Neşriyat : O hâlde, Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkâra veya azılı kâfire itâat etme!
İbni Kesir : Öyleyse Rabbının hükmüne sabret ve onlardan hiç bir günahkara veya inkarcıya itaat etme.
Muhammed Esed : Öyleyse Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkara veya nanköre uyma;
Ömer Nasuhi Bilmen : (23-24) Muhakkak ki Biz ancak Biz, Kur'an'ı senin üzerine vakit vakit indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan bir günahkâra veya bir nanköre itaat etme.
Ömer Öngüt : Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkâra yahut hiçbir nanköre itaat etme.
Şaban Piriş : Öyleyse, Rabbinin hükmü için sabret, onlardan hiçbir günahkara ve kafire itaat etme.
Suat Yıldırım : O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret, sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme.
Süleyman Ateş : O halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günâhkâra, yahut nânköre itâ'at etme.
Tefhim-ul Kuran : Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkâr veya nankör olana itaat etme.
Ümit Şimşek : Rabbin hükmedinceye kadar sabret; onlardan hiçbir günahkâra ve nanköre boyun eğme.
Yaşar Nuri Öztürk : O halde, Rabbinin hükmü karşısında sabret ve onların günahkârlarına da nankörlerine de boyun eğme.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.