FANDOMانطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ

İntalikû ilâ zıllin zî selâsi şuâb(şuâbin).


1. intalikû : gidin
2. ilâ : ... e
3. zıllin : gölge
4. : sahip
5. selâsi : üç (3)
6. şuabin : şuab, bir tekten ayrılan kısımlar, şube, bölüm, çatallanmış kısımlar


Muhammed Hamdi Yazır : Haydi boşanın bir üç çatallı gölgeye
Diyanet İşleri : (30-31) “Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Yürüyün üç kola ayrılmış gölgeye doğru.
Adem Uğur : Üç kola ayrılmış bir gölgeye gidin.
Ahmed Hulusi : Haydi, üççatallı gölgeye gidin (Hristiyanların inandığı teslis - üçleme; Allâh - Ruh-ül Kuds ve Oğlu inancı kurtarsın bakalım sizi, anlamında)!
Ahmet Tekin : Haydi duman halindeki üç çatallı gölgeye (teslise) de uğrayın.
Ahmet Varol : Üç kola ayrılmış bir gölgeye gidin.
Ali Bulaç : Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.
Ali Fikri Yavuz : (Ey inkârcılar topluluğu!) Haydi cehennemin üç çatallı duman gölgesine gidin.
Bekir Sadak : (30-31) «olge yapmayan ve atesten de korumayan cehennem dumaninin uc kollu golgesine gidin.»
Celal Yıldırım : (Cehennem'in kara dumanının oluşturduğu) üç kollu gölgeye gidin.
Diyanet İşleri (eski) : (30-31) 'gölge yapmayan ve ateşten de korumayan cehennem dumanının üç kollu gölgesine gidin.'
Diyanet Vakfi : (30-31) Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin.
Edip Yüksel : Yürüyün, (cehennem alevinin) üç kollu gölgesine doğru...
Elmalılı Hamdi Yazır : Haydi boşanın bir üç çatallı gölgeye
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : haydi boşalın (gidin) bir üç çatallı (üç kola ayrılmış) gölgeye;
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Haydi gidin o üç çatallı gölgeye (cehenneme).»
Fizilal-il Kuran : Üç çatallı gölgeye koşunuz.
Gültekin Onan : Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.
Hasan Basri Çantay : «Haydi (cehennemin) üç kola (ayrılmış) (duman) gölgesine gidin».
Hayrat Neşriyat : '(Haydi!) Üç çatallı bir gölgeye (Cehennemin dumanına) gidin!'
İbni Kesir : Üç kollu gölgeye gidin.
Muhammed Esed : Üç katlı gölgeye doğru gidin,
Ömer Nasuhi Bilmen : (30-31) Üç kola ayrılmış olan bir gölgeye gidiniz. Ne gölgelendiricidir ve ne de alevden koruyabilir.
Ömer Öngüt : Üç kola ayrılmış olan bir gölgeye gidin.
Şaban Piriş : Yürüyün üç kollu karaltıya!
Suat Yıldırım : Üç kola ayrılmış gölgeye gidin.
Süleyman Ateş : Üç dallı bir gölgeye gidin."
Tefhim-ul Kuran : Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.
Ümit Şimşek : Üç dala ayrılmış gölgeye girin.
Yaşar Nuri Öztürk : Haydi, üç çatallı gölgeye gidin!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.