FANDOM
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ

İnnemâ tûadûne levâkı’(levâkıun).


1. İnne : muhakkak ki
2. : şey
3. tûadûne : size vaadedilen, vaadolunduğunuz
4. le : mutlaka
5. vâkıun : vuku bulacaktır, gerçekleşecektir


Muhammed Hamdi Yazır : Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır
Diyanet İşleri : (1-7) Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki size vaat edilen, mutlaka olacak.
Adem Uğur : Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!
Ahmed Hulusi : Vadolunduğunuz (bâ's) mutlaka gerçekleşecektir!
Ahmet Tekin : Size va’dolunan, sizin tehdit edildiğiniz şeyler, kesinlikle apansız gerçekleşecektir.
Ahmet Varol : Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.
Ali Bulaç : Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır. (Bunda hiç şübhe yoktur.)
Bekir Sadak : (1-7) Birbiri ardindan gonderilenlere ve gorevlerine kostukca kosanlara, Allah'in buyruklarini yaydikca yayanlara ve hak ile batilin arasini ayirdikca ayiranlara, kotulugu onlemek veya uyarmak, icin vahiy getiren meleklere and olsun ki, size soze verilen kiyamet suphesiz kopacaktir.
Celal Yıldırım : (4-5-6-7) Kötülüğü temizlemek, yanlış yoldakileri uyarmak üzere vahiy (veya öğüt) getirip (Peygamberin kalbine) sunanlara and olsun ki, size va'dolunan elbette meydana gelecektir.
Diyanet İşleri (eski) : (1-7) Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.
Diyanet Vakfi : Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!
Edip Yüksel : Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : elbette size va'd olunan şey muhakkak meydana gelecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.
Fizilal-il Kuran : Size söz verilen kıyamet kesinlikle kopacaktır.
Gültekin Onan : Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.
Hasan Basri Çantay : Ki size va'd (ve tehdîd) edilegelen şeyler behemehal vaaki (olacak) dır,
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki va'd olunup durduğunuz (o kıyâmet) mutlaka vâki' (olacak)tır.
İbni Kesir : Size vaadedilen mutlaka olacaktır.
Muhammed Esed : Bakın, bekleyip görün denilen her şey mutlaka gerçekleşecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki vaad olunduğunuz şey, elbette vukû bulacaktır.
Ömer Öngüt : Bilin ki size vaad olunan şeyler mutlaka olacaktır.
Şaban Piriş : Size vaadedilen elbette gerçekleşecektir.
Suat Yıldırım : Size vâd edilen mutlaka gerçekleşecektir.
Süleyman Ateş : (Bunlara andolsun) Ki size va'dedilen, mutlaka olacaktır.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz, size vadedilmekte olan gerçekleşecektir.
Ümit Şimşek : Size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.