FANDOMإِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).1. inne : muhakkak ki
2. yevme : gün
3. el faslı : fasıl, ayrılma
4. kâne : oldu
5. mîkâten : belirlenmiş, tayin edilmiş bir vakitMuhammed Hamdi Yazır : Şübhesiz ki o fasıl günü bir miykat olmuştur
Diyanet İşleri : Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki ayırma gününün vakti de tâyin edilmiştir.
Adem Uğur : Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir.
Ahmet Tekin : Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gün, belirlenmiş gündür.
Ahmet Varol : Şüphesiz (yaratıklar arasında hükmün verileceği) ayırım günü belirlenmiş bir vakittir.
Ali Bulaç : Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.
Ali Fikri Yavuz : Şüphesiz ki, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü (kıyamet) muayyen bir vakit olmuştur.
Bekir Sadak : Dogrusu, hukum gununun vakti elbette tesbit edilmistir.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, haklıyı haksızdan) ayırd etme günü (Allah katında) belirlenmiş bir vakittir.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu, hüküm gününün vakti elbette tesbit edilmiştir.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
Edip Yüksel : Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şübhesiz ki o fasıl günü bir miykat olmuştur
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.
Fizilal-il Kuran : Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.
Gültekin Onan : Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.
Hasan Basri Çantay : Şübhe yok ki o (hak ile batılı) ayırd etme ve hukûm verme günü ta'yîn edilmiş bir vakıtdır,
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki o ayırma (hüküm verme) günü, (sevab ve cezâ için) belirlenmiş bir vakittir.
İbni Kesir : Doğrusu, hüküm günü; ta'yin edilmiş bir vakittir.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Ayrım Günü'nün belirlenmiş bir vakti vardır:
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, O ayırdetme günü, tayin edilmiş bir vakittir.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır.
Şaban Piriş : Ayırım/fasl günü belirlenmiş bir vakittir.
Suat Yıldırım : (İmdi bunları anladıysanız, hakkında ihtilaf ettiğiniz o mahşer dirilişini de anlarsınız. İşte bunları kim yapmışsa, ölüleri de O diriltecektir.) Evet, o "karar günü," vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür.
Süleyman Ateş : Muhakkak ki (haklının, haksızın ayırdedileceği) hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.
Ümit Şimşek : Hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.