FANDOMلِلْطَّاغِينَ مَآبًا

Lit tâgîne meâbâ(meâben).1. li et tâgîne : azgınlar için, azgınlara
2. meâben : meab, sığınılacak yer olarakMuhammed Hamdi Yazır : Azgınlar için bir meâb
Diyanet İşleri : (21-23) Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Azanlara dönüp varılacak son yerdir.
Adem Uğur : Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).
Ahmed Hulusi : Tuğyan edenler (azgınlar; zâlimler, Sünnetullâh'a göre korunma çalışmaları yapmayanlar) için yerleşim alanıdır!
Ahmet Tekin : Azgınlar, Allah’ın emirlerine karşı gelenler için varılacak yer, hisar zindan olacak.
Ahmet Varol : Azgınların varacakları yerdir.
Ali Bulaç : Taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir.
Ali Fikri Yavuz : Kâfirler için bir dönüş yeridir.
Bekir Sadak : (21-22) Cehennem, yalniz agzinlari bekleyen yerdir. Donecekleri yer orasidir.
Celal Yıldırım : (21-22) Cehennem, hiç şüphesiz ki bir pusu, azgın sapıkların varıp döneceği bir yerdir.
Diyanet İşleri (eski) : (21-22) Cehennem, yalnız azgınları bekleyen yerdir. Dönecekleri yer orasıdır.
Diyanet Vakfi : (21-22) Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir.
Edip Yüksel : Azgınlar için bir varış yeri olarak...
Elmalılı Hamdi Yazır : Azgınlar için bir meâb
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Azgınlara bir barınak olmuştur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.
Fizilal-il Kuran : Orası azgınların varacağı yerdir.
Gültekin Onan : Taşkınlık edip azanlar için son dönüş yeridir.
Hasan Basri Çantay : Azgınların dönüb dolaşıb girecekleri bir yerdir.
Hayrat Neşriyat : Azgınlar için varılacak bir yerdir!
İbni Kesir : Azgınlar için varılacak bir yer.
Muhammed Esed : hak ve adalet sınırlarını ihlal etmiş olanların durağı!
Ömer Nasuhi Bilmen : Azgınlar için bir dolaşılıp gidilecek yerdir.
Ömer Öngüt : Azgınların dönüp varacakları yerdir.
Şaban Piriş : Azgınların varacağı yerdir..
Suat Yıldırım : Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır.
Süleyman Ateş : Azgınların varacağı yerdir.
Tefhim-ul Kuran : Taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir.
Ümit Şimşek : Azgınların yeridir.
Yaşar Nuri Öztürk : Azgınlar için bir barınak.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.